Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: instalace tepelného čerpadla s inverterem do novostavby

Velice často se setkáváme s dotazy zákazníků na téma "jak vypadá instalace tepelného čerpadla v praxi" nebo "jak je tepelné čerpadlo v systému zapojeno", případně s dotazy týkající se regulace topného systému. Vzhledem k tomu, že nejlepším vysvětlením je příklad z praxe, rozhodli jsme se uveřejnit článek, který se bude touto problematikou zabývat detailněji a poukáže na některé souvislosti.

Důležité je ujasnit si na začátku požadavky na celý systém

V tomto konkrétním případě se jedná o požadavek investora domu u Prahy, který chtěl zněl takto: Potřebuji zajistit maximálně úsporný celoroční provoz vytápění domu, levnou elektrickou energii a zároveň musí být dané řešení finančně atraktivní po stránce pořizovacích nákladů.

Tepelná ztráta domu: 9kW při -12°C.

Volba zdroje tepla

Rozhodli jsme se proto při návrhu pro tepelné čerpadlo, ale zcela upustili od vrtů nebo zemních kolektorů, které jsou příliš drahé. Namísto toho jsme použili tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW15, které má v ročním průměru srovnatelné parametry s tepelnými čerpadly země-voda, ale jeho pořízení včetně montáže stojí asi jen polovinu proti libovolnému systému země-voda.

Systém byl koncipován jako monovalentní, protože tento typ tepelného čerpadla plně vykryje tepelnou ztrátu i při udávané výpočtové teplotě -12°C.

Pro dny s trvalými extrémními mrazy, které nastávají ca jeden týden tak jednou za 5 let počítá majitel domu s krbovou vložkou na dříví, která je jinak pouze efektním prvkem.

Topný systém: lépe lehce předimenzovat

Konstrukce domu umožňovala použít podlahové vytápění pouze v přízemí, patro jsme osadili klasickými radiátory. Tato kombinace je dle našich zkušeností asi nejčastější a tepelnému čerpadlu plně vyhovuje.

Ve výjimečných případech lze dimenzovat radiátory i podlahové vytápění na stejný teplotní spád např. 40/33°C, což je sice ideálním stavem, ale radiátory z logických důvodů vychází poměrně veliké.

V tomto případě jsme se vzhledem k požadavkům na prostor drželi klasiky a získali jsme tak dva topné okruhy s různými teplotními spády. Podlahové topení bylo neprojektováno na zmiňovaných 40/33°C, radiátory klasicky jako např. u kondenzačních kotlů na 55/45°C.

Hydraulické zapojení - celkově

V případně použití tepelného čerpadla AC Heating je možné provést velice jednoduchou a finančně nenáročnou konstrukci, která ze zároveň i nejlepší: Přímé propojení tepelného čerpadla do okruhů radiátorů a podlahového vytápění, které navíc u rozdělovače disponuje přímočinnou regulací s vlastním oběhovým čerpadlem snižující teplotu na patřičnou úroveň stanovenou výpočty.

Regulace a řízení systému

I tato otázka je u systémů AC Heating řešena velice elegantně. Tepelné čerpadlo disponuje integrovanou kvaziekvitermní regulací, která pracuje s těmito parametry: venkovní teplota, výstupní teplota, skutečná teplota v referenční místnosti a nastavená/požadovaná teplota. Tepelné čerpadlo je při instalaci seřízeno na základní ekvitermu odpovídající teplotnímu spádu topného systému.

Tato ekviterma je posléze automaticky korigována na základě skutečného chování teploty v referenční místnosti. Pokud je na termostatu nastavena vyšší nebo naopak nižší teplota, je ekviterma a tím i teplota výstupní vody tepelného čerpadla upravena na potřebnou teplotu.

Teplota topné vody je poté vždy ta nejnižší možná a právě díky tomu je provoz tepelného čerpadla maximálně hospodárný. Tento způsob chování regulace představuje značnou výhodu proti jiným systémům, které autokorekcí ekvitermy nedisponují.

Teplota v každém pokoji v domě se dá nastavit na různou úroveň pomocí digitálních termostatů a servoventilů (přízemní pokoje) nebo termohlavicemi (pokoje v patře).

Samotná instalace

Zákazník musí mít před příjezdem montážního týmu zajištěnou stavební připravenost (její popis naleznete v PDF souboru na konci článku).

Venkovní jednotka tepelného čerpadla je nejprve postavena na betonový fundament, vnitřní jednotka pověšena na zeď. Následně se provádí elektronické pospojování systému: napájecí kabely, komunikační kabely a měděné propojovací vedení mezi oběma jednotkami.

Toto uspořádání je technicky i ekonomicky velmi výhodné. Propojovací vedení totiž neobsahuje topnou vodu ale pouze chladivo, které nezamrzá, což představuje značnou finanční úsporu (ca 10.000,-Kč na střední dům). Není tedy nutné topný systém napouštět glykolem ani jinou nemrznoucí směsí. Topná voda je ohřívána ve výměníku, který je součástí vnitřní jednotky.

Dále je připojen pokojový termostat. Tento přístroj se umisťuje zpravidla do nejchladnější obytné místnosti v domě vytápěné radiátorovým okruhem. To proto, aby korekce teploty topné vody probíhala správně. V této místnosti by neměl být krb nebo jiný zdroj tepla, který by regulaci ovlivňoval.

Ve finále instalace následuje oživení všech částí zařízení, topná zkouška a také "zaškolení obsluhy".

Instalace tohoto typu tepelného čerpadla trvá zpravidla jeden den a představuje velice čistou práci.

V případě, že je dodáván modul bivalence, TUV nebo sady regulace bazénu, trvá instalace výjimečně i o den déle.

Nulová údržba

Tepelná čerpadla AC Heating nejsou náročná na údržbu a nevyžadují pravidelné servisní zásahy. Jedinou výjimkou může být snad odstranění listů nasátých ventilátory výparníku vnitřní jednotky, pokud je v její blízkosti umístěn strom.

Bez nadsázky se dá říci, že po nainstalování uživatel už jenom topí. Velmi milou skutečností je sedmiletá záruka, která je u zařízení této řady standardem.

Přílohy v PDF

Co jsou tepelná čerpadla AC Heating
Kolik Vám ušetří tepelné čerpadlo
Projekční podklady
Tepelná čerpadla Convert
Stavební připravenost

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...