Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokonalé zateplení šetří vaší kapsu

Od kvalitní fasády očekáváme více než jen tepelnou izolaci a dekorativní vzhled. Moderní tepelně izolační fasádní systém musí staviteli i majiteli nemovitosti umožnit výběr z mnoha kombinací typů izolačních obkladů a druhů, struktur i barev omítky a poskytnout tak nejlepší řešení pro různé podmínky.

Z používaných systémů tepelné ochrany fasád je u nás nejčastější kontaktní tepelně izolační systém na vnější straně objektu. Do této skupiny se řadí také systém JUBIZOL FASÁDA, který vyrábí uznávaná společnost JUB. Je určen k tepelné ochraně novostaveb, panelových domů i pro rekonstrukce starších objektů.

Kontaktní tepelně izolační systém JUBIZOL FASÁDA zaručuje nižší stavební i provozní náklady. V prvním případě díky možnosti navržení menší tloušťky stěn a použití menších topných těles, ve druhém případě díky vysokým úsporám při vytápění (až 40 %). Podle údajů ČSÚ protopí průměrná česká domácnost 60 až 75 % celkových nákladů na energie, zateplením se dají uspořit až desetitisíce korun ročně.

Univerzální fasádní systém JUBIZOL FASÁDA vyvíjejí odborníci nepřetržitě již několik desítek let. Po celou dobu sledují světové trendy a zúročují vlastní výzkum i zkušenosti z praxe. Filozofií JUBIZOL FASÁDY je co nejvyšší kvalita a individualizace stavby. Ve všech fázích zateplování má zákazník na výběr několik variant.

Při návrhu typu izolačních obkladů můžete zvolit polystyren nebo minerální vatu. Oba materiály mají přibližně stejné izolační vlastnosti. Ze statistických údajů vyplývá, že v současnosti se v Evropě ve více než 85 % aplikuje kontaktní fasádní systém na bázi polystyrenu. Minerální vata převládá zejména u vyšších objektů, kde její použití předepisuje legislativa z důvodu větší požární bezpečnosti.

Na snížení výdajů na vytápění má vliv především tloušťka izolace. Česká technická norma ČSN 730540-2 požaduje, aby součinitel prostupu tepla Un pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 °C byl u vnější těžké stěny nejvýše Un = 0,38 [W/m2K]. Doporučená hodnota Un je přísnější: Un = 0,25 [W/m2K]. To znamená, že chceme-li dodržet požadovanou hodnotu Un, musí být např. na vnější stěnu z keramických pálených bloků tl. 300 mm použita tepelné izolace tl. 80 mm. Pro splnění doporučené hodnoty Un bude třeba tloušťku tepelné izolace zvýšit na cca 120 mm.

Ačkoli nanesení dekorativní omítky přichází na řadu až jako poslední, většina investorů přemýšlí nejdříve o druhu, struktuře a barevném odstínu omítky. Pamatujte na to, že druh omítky, konečný vzhled a barevné sladění musí vyhovovat nejen požadavkům investora, ale často také požadavkům stavebního a památkového úřadu.

Při výběru druhu omítek je užitečné řídit se radami odborníků. Minerální omítky jsou v porovnání s akrylátovými, silikátovými či silikonovými nejlevnější, ale dodávají se pouze v bílé barvě. Jsou vhodné pro domy s velkými přesahy střechy a pro fasády méně zatížené deštěm. Na opačném konci nabídky stojí drahé silikonové omítky. Jsou ze všech omítek nejvíce vodoodpudivé a nešpiní se. Proto jsou doporučovány především na vysoké a architektonicky složité objekty, kde je vzhledem k vysoké ceně jejich oprav nejvíce žádoucí dlouholetá životnost fasády.

Další možností jsou silikátové a akrylátové omítky, které z hlediska ceny i kvality představují optimální řešení. Silikátové omítky nabízejí stejně širokou paletu barevných odstínů jako silikonové, podstatně větší výběr ovšem budete mít, pokud se rozhodnete pro akrylátové omítky. Aplikace silikátových omítek musí probíhat za příznivějších klimatických podmínek než aplikace akrylátových. Díky většímu výběru odstínů a možnosti aplikace za méně příznivých podmínek stojí akrylátové omítky při úpravě fasád rodinných domů na prvním místě. Silikátové omítky jsou ideální zejména v kombinaci s izolačním obkladem z minerální vaty.

Po stanovení druhu omítky můžete přistoupit k závěrečnému výběru struktury a odstínu omítky - může být hlazená, drásaná, stříkaná nebo válečkovaná, a to v zrnitosti od 1,0 mm do 2,5 mm, v mnoha moderních barevných odstínech - celkem si můžete vybrat z několika tisíc kombinací! Pro usnadnění návrhu barevného řešení Vaší fasády nebo interiéru využijte webové stránky www.jub.cz, kde jsou mj. k dispozici orientační vzorníky barevných odstínů a vizualizační program JUB ColorStudio. Po dohodě zajistíme barevnou studii Vašeho objektu.

Při provádění fasády je třeba dávat pozor na mnoho souvislostí a detailů, jako jsou: příprava stavebního podkladu, výměna oken, řešení podezdívky, napojení fasády na keramické obklady, umístění kotvících hmoždinek a výztužné mřížky, detaily okenních a dveřních špalet, instalace klempířských prvků či dekorativních fasádních profilů a další zdánlivé maličkosti, které však mají vliv na životnost a vzhled fasády.

Vzhledem k náročnosti problematiky doporučujeme, abyste se obrátili na profesionály. Společnost JUB Vám navrhne optimální technické řešení, připraví cenovou nabídku, zprostředkuje odborné provedení systému JUBIZOL FASÁDA proškolenou firmou a při aplikaci pohlídá dodržování technických návodů.

Vyvarujte se použití laciných zateplovacích "systémů" bez certifikace, poskládaných z komponentů od různých dodavatelů s cílem dosáhnout nejnižší cenu. Při výběru realizační firmy požadujte certifikát o proškolení, garance kvality a dodržení smluvní ceny i sjednaných termínů. Nezapomeňte si prověřit reference zhotovitele.

Společnost JUB je držitelem certifikátů kvality ISO 9001, ISO 14001 a dalších. Trvalou kvalitu JUBIZOL FASÁDY zaručují zkoušky všech druhů fasád v nezávislých stavebních institutech v Německu, Rakousku a Slovinsku. JUB získal na JUBIZOL FASÁDU jako jeden z prvních výrobců ze zemí EU povinné evropské technické schválení umožňující označení výrobku značkou CE. Navíc získal i německé technické schválení, díky čemuž svůj systém prodává i na tomto nejnáročnějším evropském trhu. Kvalitu a dlouhou dobu životnosti fasády potvrzuje JUB desetiletou zárukou.

S dotazy na technická a finanční hlediska výběru a provedení JUBIZOL FASÁDY se můžete obrátit na poradenskou službu JUB na telefonním čísle 382 521 187 nebo na e-mailové adrese jub@jub.cz, a to každý pracovní den od 8.00 do 16.30 hodin. Cenné informace získáte také na internetových stránkách www.jub.cz. Užijte si barevnou pohodu s JUBIZOL FASÁDOU!

 
 
Reklama