Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bitherm - designové radiátory mnoha možností

Český výrobce designových otopných těles jihočeská firma ELVL s.r.o. nabízí radiátory pod značkou Bitherm již od roku 2001. Od tohoto roku se prověřila kvalita a spolehlivost otopných těles u našich zákazníků v interiérech rodinných domů, bytů i reprezentačních prostor.

Díky kvalitním konstrukčním materiálům - měď a hliník se tělesa osvědčila i na místech, kde produkty vyrobené z jiných materiálů selhávají, např. v prostorách bazénů a wellness center.

Elegance, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová přizpůsobivost a v neposlední řadě vysoký tepelný výkon - to jsou atributy značky Bitherm, které vychází z originálního konstrukčního řešení . Otopná tělesa jsou konstruovaná ze skladebných hliníkových lamel, vytvářejících v sestavě mnohanásobné konvekční průduchy a čelní sálavé výhřevné plochy. Příčně sestavou lamel prochází maloobsahová měděná teplosměnná trubková soustava, která je konstrukčně upravena pro napojení teplovodní otopné soustavy ústředního vytápění. Nízký obsah vody v trubkové soustavě zajišťuje pružnou regulaci vytápění.

Konstrukce umožňuje prostorové tvarování otopného tělesa podle požadavku vycházejícího z tvaru interiéru, popř. z požadavku architektonického ztvárnění otopné plochy v prostoru. Celý sortiment designových stavebnicových otopných těles Bitherm je nabízen v provedení teplovodním, elektrickém i kombinovaném, tzn., že použití otopných těles v běžných i náročný interiérech není ničím omezováno.


Obr. č. 1. Teplovodní provedení


Elektrické provedení s akumulací

Elektrické provedení vychází konstrukčně z jednotného univerzálního systému otopných těles . Do příčné měděné trubkovnice jsou zasunuté elektrické topné vložky, které zajišťují elektrické přímotopné vytápění. Takto složená konstrukce elektrického radiátoru umožňuje optimální přenos tepla ze zdroje do prostoru interiéru.

Elektrické radiátory Bitherm nabízí přímotopný způsob vytápění i s možností akumulace tepla využívaného v době vysokého tarifu. Konstrukční řešení akumulace tepla vychází z originálního technického uspořádání topné části a akumulátoru tepla, které nebylo dosud nikým aplikováno. Základem fungování standardních elektrických přímotopných topidel s akumulací je přeměna elektrické energie v teplo, které je nejprve akumulováno do hmoty (akumulátoru) a poté se z této hmoty předává povrchem topidla do prostoru. Tento způsob vytápění, jehož základem je tepelný akumulátor, způsobuje podstatné výkyvy teploty ve vytápěném prostoru i v případě kvalitní regulace, která obvykle nebývá součástí topidla. Elektrické radiátory Bitherm jsou koncipovány na zcela odlišném principu. Nabízí vytápění nejen sdílením tepla do prostoru sáláním a konvekcí obvyklým způsobem jako v případě klasických otopných těles v ústředním vytápění, ale i akumulací pro potřeby překlenutí časové prodlevy vysokého tarifu, kdy lze radiátory doplnit akumulačními keramickými elementy. Ty do sebe akumulují teplo z hliníkových konvekčních lamel, které v prvé řadě přenáší teplo (z elektrických tyčí) vedením na čelní plochy radiátoru a odtud teplo sálá do prostoru. V okamžiku odpojení od zdroje (např. během vysokého tarifu) je teplo z akumulačních keramických elementů postupně předáváno do prostoru přes čelní sálavou plochu hliníkových lamel. Při opětovném připojení el. radiátoru k síti je teplo z el. tyčí opět nejprve předáváno do prostoru prostřednictvím hliníkových lamel a teprve poté dochází k akumulaci. Tento princip se projevuje i v průběhu nízkého tarifu při vypnutí a opětovném sepnutí regulátoru prostorové teploty, který je součástí radiátoru. Z popsané funkce elektrického radiátoru Bitherm vyplývá jediná priorita a tou je tepelná pohoda ve vytápěném prostoru. Tzn. priorita nejprve vytápět prostor dle přání uživatele a poté řešit akumulaci přebytkového tepla do akumulátoru. Tím, že elektrický radiátor Bitherm při vytápění docílí ustálenější teploty v prostoru, nedochází k velkým výkyvům teploty a uživatel ušetří na spotřebě energie.


Obr. č. 2. Elektrické provedení s akumulací


Tvarování do oblouku

Jedním z atributů designových otopných těles Bitherm, jak už bylo zmíněno, je tvarová flexibilita. Certifikovaný systém pro design otopných těles nabízí široké možnosti tvarů a dekorů. Velmi žádané jsou radiátory tvarované do oblouku. I v případě možnosti ohybu otopných těles je možné rozměrově přizpůsobit těleso požadavkům interiéru. Zákazníci velmi oceňují možnost tvarovat otopná tělesa do oblouku i v rozměrech přesahujících 2,5 metru délky.

Základní informací pro přesné provedení tvarovaného tělesa do oblouku je poloměr ohybu, viz obr. č. 3. Úhel ohybu připadající na jeden díl představuje 6°. Nejmenší poloměr kruhového tvaru, který je možné vyrobit, představuje 370mm.


Obr. č. 3 - Poloměr ohybu


Design

Na odborném veletrhu Aqua-therm Praha 2007 byla poprvé prezentována nová kolekce designových otopných těles Bitherm Design 2008. Spoluautorem této netradiční a osobité kolekce je renomovaný designér Marek Vrablík, který svými návrhy povýšil design radiátorů na úroveň hřejivého umění.

Konstrukční provedení navazuje na standardní systém , inovací jsou moderní technologií zpracované lamely čelní sálavé plochy. Rozměrově i tvarově variabilní čelní hliníkové profily umožňují svými kombinacemi vytvářet dekory otopných těles splňující individuální požadavky interiéru a flexibilní přizpůsobení se požadavku klientů.

Nová kolekce Bitherm Design 2008 jistě potěší architekty, interiérové designéry, projektanty a klienty náročné především na samotný design při zachování vysoké výkonnosti a funkčnosti tělesa.


Závěrem bychom mohli shrnout přednosti otopných těles a elektrických radiátorů Bitherm v jediném citátu prestižního odborníka ve vytápění pana Doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D. v časopise Vytápění, Větrání, Instalace: "Stručně lze výhody řady otopných těles Bitherm shrnout následovně: pestrý a profesionální design, vysoká kvalita tvarové a povrchové úpravy, variabilita, vhodné materiály, vysoký tepelný modul."


ELVL s. r. o.
logo ELVL s. r. o.

Výroba a prodej designových otopných těles a elektrických radiátorů BITHERM, trubkových koupelnových radiátorů v teplovodním i elektrickém provedení, elektrických sušáků ručníků, vysoušečů obuvi, elektrických topných těles s regulací vytápění a sušení.