Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA s inverterovou technologií

moderní, komfortní a úsporné řešení Vašeho vytápění

O tom, že v provozu rozpočtu každého domu hraje bezesporu jednu z nejvýznamnějších rolí právě položka za vytápění, jistě není pochyb a o tom, že ceny energií budou i nadále stoupat rovněž nikdo nespekuluje. Existuje již v dnešní době zdroj tepla, který je úsporný, cenově dostupný, bezobslužný, zajistí Vám zároveň komfort v domě a ještě navíc Vám poskytne minimální závislost na cenách stále rostoucích energií? Jsme přesvědčeni, že ano.

Vytápění tuhými palivy?

Již v minulosti v ČR probíhaly různé invence ze strany státu, např. podpora přímotopného vytápění elektřinou, plynofikace a jiné. Vždy to bohužel dopadlo zdražením dané energie nad únosnou úroveň a následným snižováním tepelného komfortu v domě vlivem šetrnosti uživatelů.

V současnosti mnoho majitelů rodinných domů (často i investoři novostaveb!) volí vytápění dřevem a vidí se, jak "bez problémů" každý den přitápí a tím i ušetří.

Toto jsou však pouze představy, ale realita je jiná. Pracující člověk, který odejde ráno v 8 do práce a večer se vrací, nemá zpravidla náladu každodenní rituál zatápění, přikládání a vynášení popela, případně o víkendech připravovat dříví na další sezónu. V terminologii ekonomů: úspora to velká asi není, pokud budeme započítávat náklady obětované příležitosti. Lze říci, že pokud se do nákladů za samotné dřevo započítá i čas strávený zatápěním, přikládáním, i přípravou dřeva, nelze hovořit úsporách. Krb je pěkná věc, ale pouze pro efekt a radost z plápolajícího ohně při večerní sklence červeného vína.

Lepší volba: Tepelné čerpadlo - chytré a pohodlné řešení ve všech směrech

Vzhledem výše uvedenému probíhá ve firmách poměrně intenzivně neustálý vývoj v oblasti vytápění, který si klade za cíl zajistit zákazníkovi při stávajícím komfortu snížení těchto nákladů. Je to nelehký úkol, ale nám se podařil v této oblasti značný posun, jak velký posuďte však sami:

Systémy tepelných čerpadel AC Heating vychází z technologie frekvenčních měničů, jedná se o variantu vzduch-voda. Zemní práce na vrtech, kolektorech případně technologie přímého vypařování do trubek v zemi celou instalaci značným způsobem prodraží. Našim cílem bylo optimalizovat výši investice a dobu návratnosti při nadstandardní účinnosti (COP). V následujících odstavcích bude rozebráno, proč máme naše systémy navrženy tak jak jsou a proč je to tak správně.

Proč systém vzduch-voda?

Lze říci, že vzhledem k teplotám, které zde v ČR máme, je investice do zemních prací více méně zbytečnou. Tabulku průměrných teplot v ČR v průběhu topné sezóny je možné si stáhnout v sekci ke stažení pod tímto článkem. Při nahlédnutí snadno zjistíte, že teploty v 9., 10., 11., 3., 4., a 5. měsíci jsou nad nulou, tedy plně srovnatelné s teplotou v zemi.

Ze zkušeností na našem testovacím vrtu víme, že 130m hlubinný vrt se po čase vychladí někdy i na cca 4°C a u zemního kolektoru je situace ještě horší. Tedy pouze 3 měsíce z devíti na tom s účinností bude lépe systém země/voda, v ostatních šesti měsících je na tom v průměru lépe systém vzduch-voda. Pokud bude TČ použito ještě pro ohřev bazénu v létě, je systém vzduch-voda opět o mnoho efektivnější (venkovní teplota 20°C, vrt stále max. 4-8°C).

Jak je to s účinností? Topí systémy AC Heating i při velké zimě?

Topný faktor systému se odvíjí vždy od rozdílu vypařovací (teplota prostředí odkud je energie odebírána) a kondenzační teploty (teplota topné vody na výstupu TČ). Čím je tento rozdíl nižší, tím vyšší má systém účinnost.

Účinnost systémů AC Heating je značně vyšší oproti ostatním, tepelným čerpadlům bez frekvenčního měniče (inverteru), díky inteligentnímu řízení otáček kompresoru a ventilátorů. Změna otáček kompresoru znamená potažmo i změnu potřebného výkonu dle aktuální venkovní teploty, vnitřní teploty a nastavené (požadované) teploty v referenční místnosti.

Tepelné čerpadlo osazené frekvenčním měničem je možné dimenzovat na 100% tepelných ztrát objektu při venkovní teplotě až -15°C, přičemž zde není zapotřebí elektrodohřevu, akumulační nádoby apod., jako je tomu u konvenčních systémů bez inverteru.

Konkrétní technická data najdete v prospektu dole pod tímto článkem.

Jaká je životnost tepelného čerpadla s frekvenčním měničem?

Životnost těchto strojů je dána počtem zapnutí a vypnutí kompresoru. Konvenční systémy bez frekvenčního řízení musí mít akumulační nádobu, aby v případě vyšších teplot (jaro, podzim), bylo kde energii ukládat, aby se předešlo častému zapínání a vypínání kompresoru. K tomuto jevu u TČ s frekv. měničem prakticky vůbec nedochází. Místo akumulace energie a taktování je u systému AC Heating jednoduše provedena korekce otáček kompresoru. Není tedy třeba energii ukládat do akumulační nádoby a kompresor neustále zapínat a vypínat. Pokud však v mezních případech k zapnutí a vypnutí musí dojít (např. při odtávání), děje se tak kultivovaně pozvolným rozběhem a startem kompresoru, tedy bez rázů, což se velmi pozitivně podepíše na životnosti kompresoru. Životnost je zde vyšší navíc i díky faktu, že většinu času běží kompresor i ventilátory pouze cca na 50 procent výkonu. Skutečnost, že je v tomto důsledku zároveň i nižší hladina vydávaného hluku po většinu provozních hodin v roce, je pak již jen velmi milým faktem.

Energetici mohou být také spokojeni, protože mají v síti zařízení, které nevydává do elektrické sítě žádné rázové špičky.

AC Heating: Revoluce ve vytápění tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Hlavní výhody systému AC Heating tkví v tom, že téměř veškeré peníze jsou investovány do samotné technologie tepelného čerpadla a ne do akumulačních nádob, elektrodohřevů, složité regulace nebo do celé řady oběhových čerpadel spojek a dalších prvků, které se na vytápění nikterak nepodílí a jsou zařazeny pouze jako "nutné zlo".

I z hlediska potřebného místa v domě je systém s frekvenčním měničem velmi úsporný. Vnitřní nástěnná jednotka má rozměry pouze 60x60x20cm. Za každý metr čtvereční v domě jste také přece něco zaplatili, že?

Při návrhu systémů AC Heating bylo myšleno na čisté a jednoduché provedení, které stojí na základech soudobé techniky od spolehlivých dodavatelů a které bude vykazovat nadstandardní parametry z hlediska parametrů i ceny.

Tepelná čerpadla bez frekvenčních měničů se dala přece koupit již před 15 lety...

Rádi Vám poradíme a ukážeme Vám naši technologii

I při pořizování automobilu se jistě také napřed půjdete svézt a u kopě vybavení domu na mnoho let dopředu to platí dvojnásob. Pro zájemce o prohlídku tohoto systému jsme proto připravili možnost registrace na našich stránkách kde si je možné rezervovat konkrétní termín návštěvy dle Vaší volby. V případě že se rozhodnete tuto nabídku využít klikněte, prosím, zde a sjednejte si u nás termín Vaší návštěvy.

Pracovníci firmy Vám velmi rádi systém AC Heating ve Vámi zvoleném termínu představí v provozu a prokonzultují s Vámi konkrétní dotazy a témata, která se již do rozsahu tohoto článku nevešla. Rovněž je zde možnost bližšího průzkumu webu www.ac-heating.cz.

Přílohy ke stažení:

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...