Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Balíček vyprošťovací služby

EN 81-28 se používí jako doplněk evropské normy EN 81. Musí být splněna u všech nových výtahů instalovaných podle EN 81.

Proč byl tento doplněk zahrnut k EN 81? Bylo zjištěno, že systém pravidel v EN 81 je třeba, pokud se jedná o zařízení alarm pro výtahy přepracovat. Mnoho výtahových telefonů bylo příliš jednoduché konstrukce a špatně upraveny pro výtahy. Mnoho výtahových telefonů nefungovalo, když to bylo nejvíce potřeba. Určité funkce byly také upravovány pro postižené osoby.

Jak je tím ovlivněn výtahový průmysl? Které články se nás týkají?

  • 4.1.6: Identifikace - Tento požadavek vznikl proto, aby středisko vyprošťovací služby mohlo určit, kde požadavek vznikl, i když uvězněná osoba nemluví stejným jazykem, jakým se mluví ve středisku vyprošťovací služby, nebo když mikrofon je porouchaný.

  • 4.2.1: Zkouška alarmu každý třetí den - Jestliže je výtahový telefon porouchaný nebo jestliže telefonní linka přestane fungovat, musí to být zjištěno velice rychle. Telefony byly dříve zkoušeny při každé inspekci, což znamenalo, že výtahový telefon mohl být delší čas porouchaný, aniž to bylo zjištěno.

  • 4.1.4 (EN 81-70, 5.4.4.3): Piktogram v kleci výtahu - Piktogram je obrázek s prosvíceným pozadím. EN 81-21 požaduje dva piktogramy pro signalizaci probíhajícího rozhovoru (žlutý piktogram ukazuje, že telefon zvoní a zelený piktogram ukazuje, že rozhovor probíhá). Piktogramy musí být doplněny tak, aby osoby s poškozením sluchu mohly být upozorněny na stav rozhovoru.

  • 4.1.2 Aktivní Alarm/konec alarmu - Po nouzovém volání musí být výtahový telefon v aktivním stavu (aktivní alarm), dokud všechny uvězněné osoby nejsou vyproštěny z výtahu. Servisní pracovník pak musí na místě znovu zapnout alarm (konec alarmu). Nesmí být umožněno uvězněným osobám alarm znovu zapnout. Avšak musí být možno jej znovu zapnout dálkově telefonním voláním. Tento požadavek byl doplněn tak, aby středisko pro vyprošťování mohlo potvrdit, že servisní pracovník byl na místě.

  • 4.1.3: Sledování baterie - Výtahový telefon musí fungovat nejméně jednu hodinu po výpadku proudu. U baterie se vyžaduje automatická kontrola. Alarm musí být odeslán, i když je kapacita baterie nízká.

  • 5.3 Možnost telefonování do výtahu - V každé situaci musí být možno zavolat uvězněným osobám k informování o možném zpoždění zásahu.

  • 4.1.5: Prověřování volání - Musí být možno "prověření" klamných alarmů. (Na příklad, když výtah je ve stanici a dveře jsou otevřeny, nesmí být možno poslat alarm.

Další požadavky EN 81

  • Oboustranné dorozumívací zařízení - Jestliže strojovna výtahu nemá přímý kontakt s šachtou výtahu (např. u hydraulických výtahů) nebo je-li zdvih výtahu větší než 35 m, musí být instalováno oboustranné spojení mezi strojovnou a klecí výtahu.
  • Hlasová jednotka v prohlubni a v šachtě - Musí být možno iniciovat nouzový alarm z prohlubně a z šachty. Uvězněná osoba a/nebo výtahový technik musí mít možnost hovořit s vyprošťovacím střediskem,

Řešení firmy Hisselektronik ze Švédska

Hisselektronik vyvíjí a vyrábí elektroniku pro výtahy. Výrobky jsou především výtahové telefony jak pro pevnou telefonní síť, tak pro síť GSM. Společnost také vyvinula řadu dalších výrobků pro výtahy, včetně signalizace pro nástupiště, hlasová zařízení pro nástupiště, nouzová světla a globální systémy snímače alarmu pro mobilní komunikaci (GSM).

Bezpečnostní linka SafeLineTM (SLCC) je volně dostupný software, který pracuje jako přijímač alarmu pro všechny telefony SafeLine a snímače alarmu. Je to software Microsoft® Windows® s možností podpory mnoha uživatelů cestou oddělených volání. Neplatí se žádný licenční poplatek za software a zkoušku alarmu, dozor, nouzová volání a technické alarmy. Přijímač alarmu může dostat alarm jako e-mail nebo SMS zprávu.

Bezpečnostní linka SafeLineTM 3000 splňuje jak EN 81-28, tak EN 81-70 a je k dispozici pro spojení pomocí GSM nebo normální pevnou linkou. K dispozici je zaznamenatelná hlasová zpráva pro identifikaci nouzových volání.

Systém Lift Monitoring System může posílat podrobnou informaci alarm z výtahového řízení do SLCC. Software SLCC je k dostání k volnému stažení z domácí stránky společnosti. Bezpečnostní linka SafeLine MX2 GSM Line má vylepšenou kvalitu zvuku a řadu nových funkcí, které požaduje EN 81-28. Kromě toho tento výrobek nabízí funkci záznamu zprávy zabudovanou do klávesnice pro snadnější programování, vnější kryt, který je 18 mm tlustý a zabudovaný do piktogramu, aby byly splněny požadavky EN 81-28. Řada typů telefonů může být připojeno do sítě GSM, SafeLine 3000, SafeLine MX nebo dalších veřejných telefonních sítí.

Protokoly pro střediska nouzového volání mohou být posílány prostřednictvím této jednotky.(Až devět SafeLine výtahových telefonů může být připojeno na jednu GSM linku).

Poznámka správce části Výtahy: V České republice se tato zařízení běžně používají nejen při instalaci nových výtahů, ale i při provádění podstatných změn výtahů. Je ovšem velmi důležité, aby požadavky uvězněných osob v kleci nebo šachtě byly nasměrovány na správné místo - tím má být dispečink servisní firmy, kde mají být "živé" osoby po celých 24 hodin 365 dnů v roce. Většinou není nic platné, když je alarm poslán na mobilní telefon, který je mimo signál nebo vypnut.

Uveřejněno se souhlasem vydavatele EW pana R. S. Caporaleho.

 
 
Reklama