Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ikona Atomia

Výtah a pohyblivé schody opravdu usnadní cestu Atomiem v Bruselu. Doufám, že tento článek a jeho fotografie dodají odvahu všem k návštěvě a prohlídce této pamětihodnosti z první ruky.

Tato stavba byla nyní kompletně nově rekonstruována po mnoha letech zanedbávání, nejistoty a rozhovorech o její budoucnosti. Je třeba se zmínit o tom, že původní konstrukce byla představena na 6 měsíců jako ústřední stavba světové výstavy v roce 1958 v Bruselu. Tak není překvapením, že po nějakých 40 letech vykazuje známky konstrukční únavy. Tato samotná skutečnost dělá čest původní konstrukční práci André Waterkeyn, a když vezmete v úvahu, že to bylo provedeno bez pomoci výkonných počítačů a různých konstrukčních pomůcek, je tím působivější.

Rekonstrukční práce byly zahájeny v roce 2004 podle projektu vedeného Damianem Mageratem a Konradem Bilgischerem a všechno, co zůstává dodělat, jsou konečné úpravy okolí. Stavební práce byly dokončeny na začátku roku 2006. To umožňuje majitelům znovu otevřít stavbu veřejnosti a nechat tento monument inspirativně ovlivňovat další generaci návštěvníků. Jak uvedl Waterkeyn v roce 1958: "Mým nejupřímnějším přáním při pochopení a stavbě Atomia bylo, aby podněcovalo mladé lidi usilovat o kariéru v technické oblasti nebo ve vědeckém výzkumu. Jestliže by k tomu došlo, jsem si jist úspěchem dosaženým při dokončení 17.dubna 1958, že tento úspěch nebude marný."

Při této stavbě výtahy a pohyblivé schody vždy hrají klíčovou roli v regulování a pomáhání pohybu návštěvníků. Pohyblivé schody mají vysokou kapacitu, která přispívá k všeobecnému zážitku. Byla by to zcela odlišná výprava, jestliže návštěvníci musili procházet pěšky všechna spojující potrubí. (vskutku, někdo by mohl říci poněkud rozpojené cestování!)

Již dříve bylo rozhodnuto, že by se pohyblivé schody měly vyměnit. Bylo také stanoveno, že pohyblivé schody by potřebovaly sklon 350, s jedněmi se sklonem 190. Naneštěstí vybraná výtahová firma nebyla schopna dodat potřebné zařízení. Protože Schindler Elevator Corp. již na stavbě pracovala na rekonstrukci centrálního výtahu, vstoupila také do projektu pohyblivých schodů. Vzhledem k časovému omezení nemohlo být zařízení se sklonem 190 obnoveno, odcházející návštěvníci použijí schodiště, kde je třeba použít staré zařízení. Je úspěchem firmy Schindler a jeho bruselského týmu, že většina projektu mohla pokračovat a provádět rekonstrukci podle plánu. Konečný výsledek je nyní vidět a je zřejmé, že péče spolu s nadšením poskytly nezapomenutelný zážitek z pohybu lidí.

Vedoucí projektu firmy Schindler, Didier Herlant, odpovědný za větší projekty existujících zařízení, vysvětlil některé zvláštní požadavky a poskytl velmi zajímavý přehled o projektu. Poznamenal, že před změnou byly v Atomiu čtvery pohyblivé schody. Tyto se skládaly ze tří jednotek 350 SWE35-K (které byly dosud v provozu) a ze zařízení se sklonem 190 (které bylo mimo provoz). Pohyblivé schody 350 byly kompletně rozmontovány a zcela vyřazeny. Ve druhé fázi byly instalovány nové pohyblivé schody 9300 spojující oblasti B a 13. Toto zařízení má délku 35 m. Instalace zařízení podle projektu byla provedena za obtížných podmínek. Pracovní výška nad zemí v úzkých troubách a otevřené plošiny nejsou prací pro slabé povahy. Herlant pochválil svůj montážní tým pro jeho úsilí a dovednosti ve stavě zařízení část po části a dokončení úkolu za méně než jeden rok.

Náhrada středového výtahu bylo podle projektu velice důležité, protože jízda tohoto výtahu byla vždy světlým zážitkem celého Atomia. Originální výtahový stroj byl bezpřevodový stroj firmy Schindler s řízením Variotron s rychlostí 5 m/s, což ho řadilo k nejrychlejším v Evropě. Tento výtah dopravil náštěvníky na vyhlídkovou plošinu a k restauraci umístěné 100 m vysoko v horní kouli. Skutečně před deseti lety moji rodiče, zakladatel časopisu EW William C. Sturgeon a já jsme jedli v této restauraci, a mohu si vyvolat dojem z jídla a z Atomia, kterým na nás všechny zapůsobil.

Herlant dodal, že instalace nového výtahového zařízení byla velice pečlivě naplánována. Nejprve všechny části nového zařízení byly dopraveny nahoru starým výtahem a uskladněny pro výměnu. Mimochodem bylo navrženo, aby nový výtahový stroj byl vyzvednut do horní koule do strojovny pomocí vrtulníku, ale toto bylo posléze zamítnuto ve prospěch použití starého výtahu. Poté, co bylo nové zařízení uskladněno v horní kouli, mohla začít demontáž starého zařízení. Jak mohou dlouhodobí čtenáři EW ocenit, stará Schindlerova jednotka byla poněkud rozměrná, což znamenalo, že bylo nutné stoj rozřezat na menší, zvládnutelné díly a odstranit je výtahovou šachtou.

Obecná specifikace projektu nového výtahu požadovala výtah o nosnosti 1 600 kg, s rychlostí 5 m/s a se zdvihem 92 m. Byla přidána další stanice ve střední kouli, aby umožnila přístup a odchod osob s postižením do nové kavárny a do zobrazovacího prostoru. Tato zvláštní stanice, celkově jsou čtyři, především zlepšila prostor pro pohyblivost v konstrukci. Většina kritických výtahových dílů byla vyměněna, včetně nového VVF pohonu/bezpřevodový FM500, nového řízení TX, nových šachetních dveří QKS9+ a zcela nahrazené výtahové klece a jejího interiéru.

Jak jsme již uvedli, jízda výtahu na horní vyhlídkovou plošinu a k restauraci k světlým okamžikům zážitku v Atomiu. Aby byl doplněn dramatický účinek této jízdy, byl pro tuto jízdu vytvořen pečlivě strukturovaný program. Cestující čekající na výtah jsou ve spodní stanici vítáni zaměstnanci Atomia, kteří působí jako dispečeři. Jakmile jste ve výtahu, průvodce zdraví cestující a zavírá dveře.

Pak jsou všichni vyzváni podívat se do tmy a protože se výtah začíná rozjíždět, osvětlení šachty se rozsvítí a nastává barevná jízda velkou rychlostí do horní koule stavby. Silné světlo na střeše klece osvětluje oranžovou konstrukci, což se mísí s jasně barevnou kabeláží šachty do futuristické směsi světla. Konečně se dveře otevírají a cestující mohou obcházet po vyhlídkové plošině a těšit se ze záblesků koulí z nerezové oceli rozesetých v panoramatickém výhledu.

Inspirativní a magická kvalita Atomia jistě přinutila řadu techniků vytáhnout svoje kamery.

Poznámka správce sekce Výtahy: Opravdu, celá stavba je velmi působivá a přestože je vidět z velké dálky, je pak o to větší překvapení, když se dostanete k ní a do ní. Je to obrovská stavba. Každému návštěvníkovi Bruselu ji doporučuji navštívit, jezdí k ní metro do stanice Heysel a fandové fotbalu to mohou spojit s návštěvou některého ze zápasu na stadionu krále Badouina, který je nedaleko.

Uveřejněno se souhlasem vydavatele EW R. S. Caporaleho.

 
 
Reklama