Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Správná montáž má zásadní podíl na dokonalé funkci okna

Připojovací spára oken mezi okenním rámem a ostěním panelových domů je místem častých chyb.

Výběrem vhodného profilového systému a dodavatele není při výměně oken ještě vyhráno. I když trendy v oblasti otvorových výplní směřují stále více k maximálnímu možnému snížení prostupu tepla oknem, i to absolutně ideální okno, pokud není správně osazeno, se může stát zdrojem potíží pro svého uživatele ve smyslu nutnosti častých oprav, seřízení a možných havárií v připojovací spáře.

To vše je ještě umocněno kotvením oken i meziokeních vložek do prostoru sendviče zdiva (do polystyrenu), případně kotvením páskovými kotvami do nenosných částí panelů. Pásková kotva není schopná přenést zatížení ve směru souběžném s oknem a tím dochází k průhybu rámů, svěšování křídel a jejich drhnutí o rám. Navíc při běžně používaném způsobu instalace nového okna do stávajícího stavebního otvoru, vznikají problémy při budoucím zateplování a desítky metrů potenciálně havarijních spár, dokonale utěsněných převážně akrylátovým nebo silikonovým tmelem, což ve svém důsledku vede k hromadění vlhkosti v ostění.

Jako kritické body, které bývají s naprostou většinou při osazování oken opomíjeny, se potom jeví:

  • Chybějící statický návrh kotvení
  • Malý počet kotvících bodů a jejich nevhodné rozmístění
  • Používání nevhodných hmoždinek, které kotví na rozpon a tím poškozují již tak malou plochu vhodnou na kotvení, vhodnější je kotvení na "tah"
  • Absence pevných podložek v rozích oken a pod sloupky, kde musí být okno podloženo pevným materiálem, nejlépe PVC nebo tvrdé dřevo
  • Osazení okna do roviny sendviče a jeho kotvení do polystyrenu
  • Absence kotvicích prvků v dolní části okna u parapetu
  • Provádění montáží mokrou cestou se zednickými pracemi na vnitřní špaletě
 

Příklad nesprávného řešení - kotvení do nenosných částí (A - do nenosných částí panelu B - do polystyrenu)

Na českém trhu a nejen na něm se již v současnosti nacházejí speciální profilové systémy, určené přímo pro panelové domy, které svou stavební hloubkou a nelineárním rámem umožňují kopírovat zalomení ostění a umožňují bezrizikové zakotvení okna s přenesením sil do nosné části panelů. Například systém oken SULKO HR+


Systém oken SULKO HR+ pro panelové domy, hluboké zalomení ostění např. BANK,
Larsen-Nielsen, T06 porevizní. Kotvení rámu okna mimo prostor sendviče do nosné části panelu.

Tento způsob osazení umožňuje:

  • Dosáhnout precizního kotvení s přenesením tlaků do zdiva ve směru kolmém i souběžném s oknem
  • Provést montáž suchou cestou bez zednických prací
  • Respektovat prostor nutný k zateplení a tím vším přispívat k dlouhodobé uživatelské spokojenosti.
 
 
Reklama