Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Možnosti instalace fotovoltaických elektráren

Článek od CZ Elektronika s.r.o. popisuje základní možnosti instalace fotovoltaických modulů a porovnává jejich účinnost. V krátkosti představuje i jeden z nějvětších solárnách parků ve Španělsku. Dozvíte se i jaké novinky na trh fotovoltaiky přináší Novoměstská firma v roce 2008.

Základní možnosti instalace fotovoltaických systémů, tedy systémů přeměňujících sluneční energie na elektrickou, jsou v podstatě dvě:

Pevná instalace - je vhodná zejména pro střechy, fasády apod.

Pro pevnou montáž fotovoltaických modulů existuje nepřeberné množství montážních systémů, zejména německých výrobců. Systémy pro pevnou instalaci jsou vhodné pro menší instalace. V podmínkách České republiky je možní získat z instalovaného výkonu 1kWp přibližně 1.000kWh elektrické energie ročně.


Obr. 1 - Pevná instalace - šikmá střecha

Polohovaná instalace - je proti nepolohované (pevné) instalaci výhodnější, neboť lze funkční plochu fotovoltaických modulů natáčet či naklápět. Polohování má za následek vyšší výstup z modulů. Polohování lze rozlišit na jednoosé či dvouosé.


Jednoosé polohování je ve většině případů elevačním polohováním, tedy "naklápěním" modulů do co nejvýhodnější polohy. Tyto systémy jsou "pouze" modifikací klasických pevných instalací a proto je pro ně také výhodnější použít spíše polykrystalické moduly. Toto polohování je schopno zvýšit výstup z modulů oproti klasické pevné instalaci zhruba o 5-10%. Výstup záleží na jemnosti a četnosti nastavování systému, pohybuje se tedy kolem 1050 - 1100kWh.


Obr. 2 - Polohovací jednotka SunFlex SF40

Dvouosé polohování je nejlepším možným způsobem instalace fotovoltaických modulů z hlediska jejich optimálního výkonu. Funkční plocha modulů je natáčena (azimut) a naklápěna zároveň (elevace). Pro tyto polohovací jednotky je nejvýhodnější použít monokrystalické moduly s vyšší účinností. Výrobou dvouosého polohování se zabývají firmy po celé Evropě, mezi největší výrobce patří východočeská společnost CZ-elektronika s.r.o. se svými dvouosými polohovacími jednotkami SunFlex.

Díky použití polohovacích jednotek SunFlex dochází k nárůstu výstupu fotovoltaických panelů oproti pevným instalacím zhruba o 37%. V současné době firma nabízí tři typy dvouosých polohovacích jednotek a to SF-2, SF-18 a SF-40. Rozdíl mezi polohovacími jednotkami spočívá v ploše, kterou je možno osadit fotovoltaickými moduly. Číslo v názvu jednotky představuje přibližnou plochu pro moduly v metrech čtverečních. Jelikož je firma CZ-elektronika s.r.o. jediným zástupcem největšího světového výrobce fotovoltaických modulů firmy SHARP, instaluje na své polohovací jednotky především tyto fotovoltaické moduly. Na nejmenší jednotku SF-2 se standardně montují 2 fotovoltaické panely (celkem 250Wp), na jednotku SF-18 potom 15 fotovoltaických panelů (celkem 2,43kWp) a na jednotku SF-40 to je 32 fotovoltaických panelů (celkem 5,6kWp).

Reálný rozdíl mezi ročním výkonem pevné a polohované instalace činil na základě měření provedených v solárním parku firmy CZ-elektronika s.r.o. v Passau v roce 2005 plných 37%, tedy místo 1.000kWh z 1kWp ročně plných 1.370kWh z 1kWp ročně.

Největší polohovanou instalací firmy CZ-elektronika s.r.o. bude od konce roku 2007 solární park investora Abastecimientos Energéticos ve Španělsku, kde bylo celkem dodáno více než 3000 polohovacích jednotek SF-40.


Obr. 3 - Solární park

Tento gigantický projekt už bude brzy schopen energeticky pokrýt potřebu 10.000 domácností. Nabízí totiž při dobrých podmínkách, které ve Španělsku obvykle jsou, se svým špičkovým výkonem 16,5 MWp kolem 90.000 kWh elektrické energie denně. Navíc touto čistou energií Španělsko odlehčí světu až o 82 tun emisí CO2 denně!

Do nového roku přicházíme se zcela novou koncepcí polohovacích jednotek. Sázíme na větší plochu a jiný nosný systém, přičemž osvědčené ovládací mechanismy se podstatně nemění. V příštích dnech spatří Slunce první seriové kusy, každý o ploše 80 m2! Tento zlomový projekt nese jméno SF-80. Pokud tuto jednotku osadíme monokrystalickými moduly SHARP, tak dostaneme výkon 10,2 kWp.

Další novinkou je třífázový měnič napětí Pesos PVI 10000, který je navržený tak, aby ve spojení s SF-80 tvořil výkonný a spolehlivý komplet. Tyto novinky budou určeny pro velice široké použití od malých FVE o výkonu desítek kWp až po gigantické megawattové parky.

Slunce ve Vašich službách.

Pairan s. r. o.
logo Pairan s. r. o.

- v současnosti v oblasti fotovoltaiky firma dodává mono- i polykrystalické fotovoltaické moduly a ty dále instaluje jako součást fotovoltaických systémů vybavených vlastními měniči (střídači) napětí pesos a polohovacími jednotkami SunFlex - firma vyrábí ...