Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápět vzduchem se vyplatí

Tepelná čerpadla PZP se řadí na přední místo v úspoře nákladů za vytápění

Sen žít a bydlet v rodinném domě se stává skutečností pro stále vyšší počet lidí. Na výstavbu a technické zařízení domů a bytů jsou kladeny stále vyšší nároky. Do popředí se dostává i otázka optimální tepelné pohody v domě, snižování nákladů a bezobslužný provoz. Mezi zdroji vytápění, ohřevu užitkové a bazénové vody se stále více prosazují tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo je ekologickým energetickým zdrojem, který teplo z okolí (voda, země, vzduch) dokáže převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Výhodné podmínky ČEZ, včetně sazby D56 na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti, řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů. V okolních státech využívají tohoto výhodného způsobu topení již několik desítek let. V poslední době získává vytápění tepelnými čerpadly i v České republice stále větší oblibu, o čemž svědčí stoupající počet instalací, především systému vzduch-voda.

Pokud zvolíte z důvodu vlastního pohodlí, výhodné ekonomiky provozu a šetrnosti k životnímu prostředí tento úsporný zdroj vytápění, budete řešit otázku, jaký systém tepelného čerpadla bude ten nejlepší. Samozřejmě, každý má své výhody i nevýhody a při výběru záleží na konkrétní představě i technických podmínkách domu a pozemku.

SYSTÉM VZDUCH-VODA

Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.

Požadavky pro instalaci:

 • minimální (základ pod výparník při děleném provedení nebo prostupy zdí a zajištění odvodu kondenzátu při vnitřním provedení)

Nevýhody:

 • závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu

Výhody:

 • snadná instalace
 • nízká pořizovací cena
 • možný celoroční provoz s efektivním využitím pro přípravu teplé užitk. vody a vody v bazénu
 • nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období
 • prům. teplota vzduchu v topném období +3 °C
 • nenarušují teplotní rovnováhu okolí

SYSTÉM ZEMĚ-VODA

Teplo obsažené v zemi - tzv. geotermální teplo - se využívá nepřímo. Získává se ve výměníku tepla - zemním kolektoru, a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru se znovu ohřívá geotermálním teplem.

Požadavky pro instalaci:

 • zemní kolektor - plošný (horizontální) nebo
  • hloubkový (vertikální)
 • povolení vycházející z platné legislativy
  • povolení vycházející ze zákona
 • nakládání s vodami
  • stavební povolení a
  • povolení Českého báňského úřadu

Výhody:

 • stálý výkon tepelného čerpadla

Nevýhody:

 • vysoké pořizovací náklady (cena se navyšuje o zemní práce)
 • vysoké nároky na technické řešení kolektoru
 • teplota primárního okruhu - vertikální kolektor cca 0 °C, horizontální kolek. cca -3 °C
 • nutnost regenerace kolektoru, tj. odstávka tepelného čerpadla (v letním období nelze ohřívat teplou užitkovou a bazénovou vodu)
 • požadavek velkého prostoru pro kolektor
 • vliv na vegetaci na povrchu kolektoru

SYSTÉM VODA-VODA

Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vracena do druhé, vsakovací studny.

Požadavky pro instalaci:

 • dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
 • vhodné chemické složení čerpané vody
 • minimální celoroční teplota vody +8 °C
 • dostatečný průtok vody ověřený minimálně čtrnáctidenní čerpací zkouškou
 • povolení vycházející z platné legislativy
  • povolení vycházející ze zákona
 • nakládání s vodami
  • stavební povolení a
  • povolení Českého báňského úřadu

Výhody:

 • stálý výkon tepelného čerpadla
 • příznivý topný faktor
 • nízká pořizovací cena

Nevýhody:

 • složité technické řešení
 • závislost na množství podzemní vody
 • nebezpečí vyčerpání studny
 • přísné nároky na složení, tepl. a množství vody
 • vyšší nároky na údržbu
 • v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod

Firma PZP KOMPLET a.s. je svým podílem na trhu nejvýznamnějším tuzemským výrobcem tepelných čerpadel, která využívají obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě nebo vzduchu. Po mnohaletých zkušenostech a spolupráci s významnými odborníky v oboru chlazení se podařilo vyvinout tepelná čerpadla systému vzduch - voda, která díky nástupu převratné technologie spirálových kompresorů a nových chladiv dosahují parametrů odpovídající tepelným čerpadlům země-voda.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...