Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kotle BAXI jsou vhodné pro všechny typy běžného topení

Rozhovor s Matteo Bertacchinim, jednatelem společnosti Baxi Heating s.r.o., zastoupení výrobce závěsných a stacionárních kotlů, elektrických a plynových ohřívačů vody zn. BAXI.

TZB-info: BAXI je známou značkou na českém trhu, ale co Vy sám vidíte jako významné mezníky v působení společnosti v ČR?

Značka kotlů Baxi se prezentuje v České republice od r. 1998. Ale zásadní zlom nastal v roce 2003. V této době byla v České republice založena dceřinná společnost Baxi Heating (Czech republic) s.r.o, která zastupuje Baxi Group na českém trhu. Dalším mezníkem ve fungování společnosti byl rok 2005, kdy byla založena pobočka Baxi na Slovensku.

TZB-info: Jak se vyvíjela nabídka Vaší společnosti?

V roce 2003, kdy byla založena naše dceřinná společnost, byla naším jediným partnerem firma Baxi Itálie a naší hlavní komoditou byly závěsné a stacionární kotle do výkonu 60 kW. V roce 2004 došlo k rozšíření nabídky o kondenzační stacionární kotle s jednotkovým výkonem do 500 kW německé společnosti Brötje Heizung, která je součástí Baxi Group. Od roku 2005 jsme zahájili spolupráci s další firmou skupiny Baxi Francie a náš sortiment byl doplněn o stacionární litinové kotle s ekologickým spalováním do jednotkového výkonu 350 kW. Novinky v našem sortimentu, které se chystáme představit na veletrhu Aqua-therm, se zaměřují na řešení energetické úspory, jedná se o spotřebiče šetrné k životnímu prostředí: solární panely a novou širší řadu kondenzačních kotlů.

TZB-info: Jaký je Váš podíl na trhu a jaké objekty jsou cílovým trhem pro Vaše kotle?

Skupina Baxi Group patří mezi 3 největší evropské výrobce v oblasti vytápění . Naše kotle jsou vhodné pro všechny typy běžného etážového topení (bytová výstavba) a dále bytové či blokové kotelny do celkového výkonu 3 MW.

TZB-info: Jak Vaše kotle řeší stále větší disproporci mezi potřebou tepla na vytápění u zateplených objektů a vysoké požadavky na komfort teplé vody?

Disproporci mezi malou potřebou tepla u zateplených objektů a vysokými požadavky na komfort teplé užitkové vody (dále TUV) řešíme stále více požadovanými řízenými (kondenzačními) kotli, díky jejich širokému modulačnímu rozsahu. Díky novinkám, které představíme na veletrhu Aqua-therm, budeme schopni dosáhnout maximální a minimální výkon v poměru 6:1. Výroba TUV je pak řešena pomocí různě velikých zásobníků, které jsou buď integrovány přímo do kotle nebo pomocí externího zásobníku (sestava). Zásobníky jsou navrhovány tak, aby odpovídaly potřebám a požadavkům investora při špičkovém odběru TUV.

TZB-info: Často diskutovaným tématem je zajištění hygieny vody při centrálním ohřevu vody. Skutečně funkční cirkulace a regulace znamená nejen vysoké pořizovací náklady, ale i náklady provozní. Řešením je odstranění centrálních ohřevů vody, což se na první pohled například v panelových domech zdá nemožné. Přicházíte s nabídkou bytových stanic, které jsou ideálním řešením.

V současné době řešíme v České republice první projekty s bytovými stanicemi. Věříme, že ty výrobky mají velkou perspektivu do budoucnosti. Získáme tak ucelenou nabídku řešení vytápění od kotelen, přes regulaci, bytové stanice až po odkouření.

TZB-info: Jedna věc je kvalita výrobků, rychlost dodávky a síť prodejních zástupců, ale pro zákazníka je důležitý servis. Jak hodnotíte dostupnost a kvalitu servisní sítě Vy a jaké ohlasy máte od zákazníků? Co je prioritou servisu?

Kvalitní servis je pro nás absolutní prioritou. Naše servisní síť má v současné době cca 500 servisních organizací a techniků. Naším požadavkem je dostupnost pro jakýkoliv region v České republice tzn. aby vzdálenost k zákazníkovi nepřekročila 30 km. Dalším kritériem je rychlost opravy a dostupnost náhradních dílů ve vzdálených místech republiky. To jsme vyřešili ve spolupráci s externími servisními partnery, kteří mají základní sklad náhradních dílů. Tak jsme schopni pokrýt celou ČR. Servis je pro nás klíčovou záležitostí, snažíme se tedy o nestálé udržování vysoké kvality poskytovaných služeb, s tím jsou spojená především různá školení a prezentace a rychlá logistika a celková podpora našich smluvních servisních středisek.

Děkuji za rozhovor.

Za TZB-info se ptala Ing. Dagmar Kopačková

 
 
Reklama