Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Geotermální energie a tepelná čerpadla MACH

Datum: 24.10.2007  |  Organizace: Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.  |  Firemní článek

Zatím největší instalace tepelných čerpadel MACH o výkonu 2 MW je realizovaná na Slovensku v Léčebném ústavu Čilistov. V roce 2006 byla společnost TC MACH požádána zahraničním investorem o vypracování projektové dokumentace a posléze realizací celého díla co nejefektivnějšího využití geotermálního tepla pro systém vytápění lázeňského objektu.

Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
U Mostu 590
67201 Moravský Krumlov

tel.:737 260 793,6,7
e-mail:
web:www.tepelna-cerpadla-mach.cz

"Při samotném návrhu jsme řešily celou řadu skutečností jako vypracování přesné energetické bilance navrhovaného řešení, správné navržení technologie jako celku či navržení systému měření a regulace včetně řešení algoritmů pro co nejekonomičtější provoz celého energetického komplexu," řekl tvůrce řešení Stanislav Mach.

Zdrojem tepla je hlubinný geotermální vrt o hloubce 1500m. Geotermální voda je speciálním potrubím uloženým v zemi o celkové délce přes 2 kilometry dopravována trojicí oběhových čerpadel s řízeným výkonem k systému deskových výměníků v prostoru kotelny. Pro zajištění maximální životnosti čerpadel, výměníků a potrubí byla instalována speciální chemická úpravna geotermální vody. Způsob úpravy geotermální vody je plně automatický a nemá žádné negativní účinky na její kvalitu.

"Vzhledem k faktu, že množství odběru geotermální vody je předepsané pro celé roční období, musela se dodavatelská firma vypořádat i s touto skutečností. Při změně průtoku dochází i ke změně teploty, a tím i ke změně výkonu. Bylo nutné vyřešit i dochlazení geotermální vody v letních měsících, kdy je zapotřebí odebírat minimální množství dva litry za vteřinu kvůli zachování stability vrtu. Úkolem dodavatele bylo i zajistit správnou teplotu geotermální vody pro léčebné účely. Navržené řešení, kdy tepelnými čerpadly ochlazená geotermální voda (poznámka autora: z teploty +53°C na teplotu +10°C) je přiváděna do automaticky řízeného směšovacího okruhu a míchána s horkou přívodní geotermální vodou na teplotu +38°C, nás potěšilo. Na celou akci se společnost TC MACH byla schopna podívat našima očima investora a odvedla kvalitní práci i při samotné realizaci celého díla," pokračuje Ing. Josef Spišák, jednatel Léčebného ústavu Čilistov.

Stanislav Mach k tomu dodává: "Geotermální energie je v prostoru strojovny využívána hned v několika krocích. Nejprve je zajištěn přímý ohřev teplé vody prostřednictvím deskového výměníku o výkonu 2,4MW. Geotermální voda je dále napojena k přímému ohřevu vratné topné vody a posléze dovedena jako zdroj tepla primární části tepelných čerpadel MACH o celkovém výkonu 2,1MW. V okamžiku zajištění dostatečné teploty teplé užitkové vody je umožněno systémem regulace přepojení nejteplejší geotermální vody pro její využití v topném okruhu. Tímto zajímavým řešením bylo docíleno topného výkonu 510kW pro vytápění jen za náklady energie potřebné k průtoku geotermální vody. Tomuto předpokladu bylo zapotřebí provést úpravu otopného systému na teplotní spád 55/40°C."

Na jaře 2007 instalovaný systém již funguje půl roku při úplné spokojenosti investora. Díky jedinečné dálkové správy firmy TC MACH parametry díla jsou neustále monitorovány přes internet z dispečinkového centra výrobce a tím je garantován bezproblémový provoz.

Základní technické parametry akce:
Celková energetická náročnost lázeňského objektu 2,2MW
Zásobníky na teplou užitkovou vodu 4*10.000l
Otopných těles 2.350 ks
Otopných žebříků 730 ks
Stávající plynová kotelna 1,6+0,75+0,75MW
Maximální průtok geotermální vody 10 l/s-1
Maximální teplota geotermální vody +53°C
Stratifikační zásobník topné vody 28m3
Výška stratifikačního zásobníku 11m
Tepelná čerpadla MACH 4*520kW
Regulace automatická s dálkovým přenosem

Společnost TC MACH byla generálním dodavatelem celého díla, které se skládalo z mnoha menších částí jako například:

 • Projekt celého díla
 • Navržení a realizace otopného systému pro teplotní spád 55/40°C
 • Řešení regulace vytápění
 • Řešení míchání teploty geotermální vody pro léčebné účely
 • Řešení geotermálního systému od čerpání vody, odplynění, ochlazení až po vyústění
 • Řešení geotermální zemní rozvody
 • Řešení strojovny kotelny
 • Vyrobení a dodání tepelných čerpadel MACH
 • Upravení kotelny bez přerušení dodávky tepla (prosinec 2006 až únor 2007)
 • Zajištění efektivního ohřevu teplé užitkové vody
 • Řešení optimálního provozu tepelných čerpadel (stratifikační zásobník)
 • Dodávka silové části elektrorozvodů
 • Dodávka systému měření a regulace
 • Upravení stávajících rozvodů vysokého napětí 22/0,04kV
 • Garance plné funkčnosti díla podle parametrů projektové dokumentace
 • Garance provozních nákladů
 • Zajištění servisu

Na projektu spolupracovali firmy: I&C Energo a T.P.K.

 

Datum: 24.10.2007
Organizace: Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Kam dál


Témata 2019

CAD a BIM knihovny