Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

EKOEFEKT uvádí na trh nové kotle na peletky i uhlí

Pane Vrbo, jakou novinku jste letos uvedli na trh? Dlouhá léta je firma EKOEFEKT známa díky špičkovým automatickým kotlů na hnědé uhlí, v posledních pěti letech pak i díky kotlům na spalování dřevěné štěpky s uhlím.

Jelikož je cítit silná podpora biomase, uvádíme na trh nově vyvinutý retortový automatický kotel EKOEFEKT BIO 23, jehož palivem je dřevěná peleta. Kotle dosahují vysoké účinnosti až 90 % a jsou určeny zejména pro rodinné domy. Pro zastánce uhlí je také k dispozici varianta EKOEFEKT 23 na hnědé i černé uhlí. Základem je osvědčený retortový hořák doplněný vysoce účinným kotlem. Uživatelé tak budou moci žádat dotace na peletkové kotle EKOEFEKT BIO 23.

Všechny uživatele určitě zajímá cena za takto získané teplo.

Teplo je za zhruba 0,50 Kč/kWh z hnědého uhlí, 0,9 Kč/kWh z dřevěných pelet nebo z černého uhlí. Roční spotřeba pro rodinný dům včetně ohřevu vody tak činní přibližně 14 tis. Kč při použití hnědého uhlí a 21 tis. Kč při pálení peletek nebo černého uhlí. Kvalitní a snadno regulovatelný spalovací proces v automatických kotlích zajišťuje vysokou účinnost zařízení a umožňuje nenáročnou obsluhu, výsledkem je levné a komfortní vytápění. Zájem o automatické kotle stále stoupá již několik let a to nejen v ČR, ale i na východ od ČR. Lidé se již přesvědčili, že kvalitním spalováním získají levné teplo, komfort a i šetří životní prostředí.

Po loňském růstu cen energií, je opět jasné, že se energie budou opět zdražovat. Co to pro Vás, jako výrobce kotlů, znamená?

Lidé jsou nuceni chovat se tržně, a vždy budou hledat alternativu cenově dostupného topení. Je obecně cítit zvýšený zájem o topení levnějšími tuhými palivy, zejména uhlím, ale i dřevem, důležitým kritériem při rozhodování je nejen cena, ale také pohodlné užívání a ekologie.

Jaké objekty lze automatickými kotli vytápět a jak často se přikládá?

Automatické teplovodní kotle EKOEFEKT jsou vyráběny v široké výkonové řadě od 24 kW do 650 kW a lze je kaskádovitě spojovat do různých výkonů. Kotle EKOEFEKT jsou běžně využívány pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, penzionů, bytových domů, ale také vytápí mnoho průmyslových objektů, výhodně se využívají pro systémy centrálního zásobování teplem, případně pro mobilní záložní jednotky. A co se týče komfortu přikládání u automatických kotlů se přikládá jedenkrát za 1-2 dny v průběhu zimního období a jedenkrát za 3-4 dny v jarním a podzimním čase.

Podpoří ekologické požadavky prodej moderních kotlů na tuhá paliva?

Lidé si již začínají uvědomovat, že legislativa / národní program snižování emisí, nařízení vlády č. 146/2007 atd. / bude zřejmě tlačit na používání automatických kotlů dosahujících parametry třídy 3 dle evropské normy na kotle. Kotle litinové a kotle klasické s ručním přikládáním na spalování všech možných paliv a případně i odpadků, nebudou mít již pravděpodobně z hlediska emisí vypouštěných do ovzduší na trhu jednoduchou pozici. Je tedy zřejmé, že budoucnost mají zejména moderní kotle s vysokou účinností a kvalitním spalováním.

Budou se zavedením ekologické daně dražší jen některé energie nebo všechny

Bohužel ekologická daň je zřejmě pouze "daň". Jelikož ceny paliv jsou jako spojené nádoby dojde zřejmě ke zdražení všech energií, neboť zdražením některých paliv se automaticky ostatní dorovnají na srovnatelnou úroveň. Je třeba si uvědomit, že zdražování tuhých paliv dopadá nejvíce na nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Budou dřevěné a rostlinné peletky perspektivní a bude jich dostatek?

Dostatek zřejmě bude, neboť vznikají nové peletárny, ale obávám se, že cena zejména dřevěných pelet bude určována exportem do západní Evropy. Jejich cena je již nyní poměrně vysoká. Používání rostlinných pelet, které jsou levnější naráží na různé technické a provozní problémy.

Pokud budeme uvažovat o pořízení kotle na tuhá paliva na co je vhodné, podle Vás, brát zřetel?

Nejdříve zvažuji možnosti a dostupnost dodávek paliva dle typu a umístění stavby (vesnice/město), dlouhodobou cenu paliva a pořizovací náklady na kotel. Dalším velice důležitým prvkem při rozhodování je pohodlná a nenáročná obsluha a nyní i vliv na životní prostředí.

Často nyní slyšíme nářky na litinové kotle na tuhá paliva. Pravda je asi taková, že litinové kotle jsou vhodné zejména na bezdýmá paliva typu koks nebo černé uhlí. Lidé v nich však pálí uhlí hnědé i odpady, což vede ke kouření, zanesení kotle, nízké účinnosti, atd. Je tedy potřeba si nejdříve ujasnit: jaké budu používat palivo a poté volit vhodný kotel.

Samozřejmě doporučuji zejména automatické kotle, jimiž uživatel získá nízkou cenu za vyrobené teplo, ekologičnost, tedy shodu s platnou legislativou a i nenáročnou obslužnost dobře regulovatelného zařízení.

Pokud je uživatel vybaven i malou elektrocentrálou, tak ho v tuhých mrazech či extrémním počasí nepřekvapí ani výpadek elektřiny, kotel bude stále topit. Tisíce majitelů kotlů EKOEFEKT se již o tomto přesvědčili.

Kotle EKOEFEKT jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5 a jsou zařazeny ve třídě 3, což zjednodušeně znamená kvalitní spalování bez charakteristického tmavého dýmu, jenž nás opět často provází.

Děkujeme za Vaše názory a těšíme se, že vaše kotle uvidíme na výstavě Aqua-therm v Praze.

 
 
Reklama