Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

16. konference o vytápění

STP

Společnost pro techniku prostředí, OS 02 vytápění

16. konference o vytápění

Praha 2001

20.-21.února Žofín


Pozvánka
Sponzoři
Program konference - úterý 20.února
Program konference - středa 21.února
Organizační pokyny


Vážené dámy a vážení pánové,

od předešlé konference uplynuly už čtyři roky, během kterých došlo k mnoha změnám. Výrobci nabízejí inovované a nové výrobky, počítačová technika dosáhla velkého pokroku a rozšířily se poznatky při používání nových topenářských technologií. Řady topenářů byly doplněny mladšími kolegy, kteří ukončili studia a došlo k ukončení aktivní činnosti některých starších zkušených kolegů. Každé naše velké setkání bylo vždy příležitostí k vzájemnému poznání všech topenářů a zájemců o tento obor. Hodnocení účastníků konference v roce 1997 vyznělo kladně, takže nás to utvrdilo v tom, že pro naše jednání je nejlepší Velký sál Žofína na Slovanském ostrově v Praze.

Připravený program je rozdělen do šesti skupin, které obsahují aktuální témata. Bude vydán obsáhlý sborník referátů, k nimž zpravodajové tématických skupin přednesou souhrnnou zprávu a ta bude doplněna koreferáty k některým příspěvkům.

Jak už se stalo dobrým zvykem, dostanou příležitost výrobci topenářské, regulační a řídicí techniky, aby představili účastníkům svoje výrobky na doprovodné výstavě v Malém a Rytířském sále Žofína po oba dny konání konference.

První den večer se účastníci setkají na Společenském večeru.

V souvislosti s touto úvodní informací je mou povinností, poděkovat generálnímu sponzorovi a všem ostatním sponzorům za významnou podporu, která nám umožnila konferenci připravit podle našich představ. Svými příspěvky vyjádřili souhlas s naší snahou o propagaci a uplatňování pokrokových výrobků, tak i s našim úsilím o progresivní řešení otopných soustav.

Dovolte mi proto, abych Vás všechny topenáře - projektanty - montážníky - investory - výrobce - prodejce, ale také pedagogy, výzkumníky, pracovníky úřadů státní správy a vůbec všechny další zájemce o obor vytápění co nejsrdečněji pozval k účasti na 16. konferenci o vytápění !

Na shledání s Vámi se těší členové výboru odborné sekce vytápění, přípravný výbor konference a


Miroslav Štorkan, dipl.tech.
odborný garant konference


generální sponzor konference

IMI INTERNATIONAL

Sponzoři konference

ARNEMA, s.r.o. www.arnema.cz
AUDRY, a.s. www.audry.cz
BELIMO CZ www.belimo.cz
ČASOPIS TOPENÁŘSTVÍ INSTALACE
www.topin.cz
KKH Brno, s.r.o. www.kkh.cz
KORADO, a.s. www.korado.cz
KSB - PUMPY+ARMATURY, s.r.o. www.ksbpumpy.cz
LDM, s.r.o. www.ldm.cz
MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, a.s. www.mus.cz
REHAU, s.r.o. www.rehau.cz
REPOS plus, a.s.
 
SCHIEDEL, s.r.o. www.schiedel.cz
SPIRAX SARCO, s.r.o.
www.spiraxsarco.cz
UNITHERM, s.r.o. www.unitherm.cz
VERNER, a.s. www.verner.cz
VIESSMANN, s.r.o. www.viessmann.cz

Doprovodná výstava konference představí nejmodernější vytápěcí, regulační a řídící techniku sponzorských a dalších firem. Bude instalována po celou dobu konání konference v Malém a Rytířském sále Žofína.
Informace o podmínkách účasti na výstavě obdržíte v sekretariátu STP.


PROGRAM JEDNÁNÍ 16. KONFERENCE O VYTÁPĚNÍ

ÚTERÝ 20. 2. 2001
  8,00 Prezentace účastníků
  9,00 Zahájení a projevy hostů
10,00 POČÍTAČOVÉ PROJEKTOVÁNÍ, Zpravodaj Ing. Karel Kabele, CSc.

 • Výpočtové programy v oboru technika prostředí
  Dr. Ing. Petr Fischer
 • Výpočetní technika v praxi projekční kanceláře, standardy pro software
  Ing. Karel Schwarz
 • Počítačové projektování z pohledu uživatele
  Ing. Libor Martínek, Ing. Petr Miškovský
 • Využití programové topenářské linky pro zaregulování OS
  Ing. Ladislav Roubínek
 • Programy pro topenářské výpočty a kreslení schémat
  Ing. Zdeněk Ryšavý
 • Co umožňuje počítačové modelování a simulace
  Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Využití výstupů CFD ve vytápění
  Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Dosažení tepelné pohody
  Ing. Lada Centnerová
 • Energetické audity panelových bytových staveb
  Ing. Jiří Hirš
 • Co najdete na portálu TOPINFO?
  Ing. Milan Bechyně
11,45 Přestávka na občerstvení a prohlídku výstavy
12,45 REGULACE A ŘÍZENÍ OTOPNÝCH SOUSTAV, Zpravodaj Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Nezbytnost hydronického vyvážení otopných soustav z hlediska správné regulace
  Ing. Martin Hurych
 • Optimalizace charakteristiky regulačního ventilu a její vliv na kvalitu regulace
  Ing. Jiří Doubrava
 • Vliv diferenčního tlaku na třícestný ventil
  Ing. Tomáš Suchánek
 • Druhy regulace v otopných soustavách
  Zdeněk Malík
 • Řízení inteligentních čerpadel
  Ing. Pavel Synáč
 • Využití fuzzy logiky ve vytápění
  Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
 • Komunikační systémy ve vytápění
  Ing. Vít Gabriel
 • Řízení kogeneračních jednotek a součinnost s nadřazeným systémem řízení
  Ing. Pavel Pátek
 • Poznatky z provozu kotlů s dvoustupňovými hořáky
  Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
 • Výstupy pro syntézu regulačního obvodu techniky prostředí podle tepelné pohody
  Ing. František Hruška
14,30 EKONOMIE A EKOLOGIE ZDROJŮ TEPLA, Zpravodaj Ing. Lubomír Zejda
 • Kalkulace nákladů a ceny stavebních a montážních prací pro výstavbu zdrojů tepla, ústředního vytápění a dálkových vedení
  Ing. Pavel Fikar
 • Pět let provozu kotle na biomasu v Pelhřimově
  Ladislav Dub
 • Emisní limity v ČR a v zahraničí
  Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
 • Hluková emise spalovacího zařízení
  Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
 • Snížení spotřeby plynu a emisí díky kondenzační technice
  Ing. Mária Jiroutová
 • Četnost sepnutí hořáku ovlivňuje ekonomii a ekologii provozu kotle
  Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
 • Působení škodlivin obsažených ve spalinách na životní prostředí a člověka
  MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
 • Solární kolektor - ekologický zdroj tepla
  Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Bořivoj Šourek
16,15 Ukončení prvního dne konference
19,00 Společenský večer ve Velkém sále Žofína


STŘEDA 21. 2. 2001
8,30 ZDROJE TEPLA V NEJŠIRŠÍM POJETÍ, Zpravodaj Ing. Václav Mužík

 • První české solární zařízení se sezónní akumulací tepla
  Doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Jan Schwarzer
 • Statická charakteristika vytápěcí soustavy s tepelným čerpadlem
  Ing. Luděk Klazar
 • Mohou se chemické palivové články uplatnit v ČR jako nejčistší kogenerační zdroj?
  Doc. Ing. Karel Brož, CSc.
 • Spalování biomasy z pohledu vlivu na životní prostředí
  Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.
 • Perspektivy spalování uhlí v topenářských kotelnách
  Doc. Ing. František Hrdlička, CSc.
 • Zásady navrhování kotelen s kondenzačními kotli
  Ing. Vladimír Valenta
 • Současné možnosti využití elektrokotlů
  Ing. Josef Ceé
 • Technologické zapojení výměníkových stanic - nutná podmínka pro jejich správnou regulovatelnost
  Ing. Zdeněk Číhal
 • Zkušenosti z provozu výměníkových stanic
  Ing. Jiří Tichý
 • Dálkový dohled nad zdroji tepla
  Ing. Petr Kudera
 • Zásady bezpečného provozu zdrojů tepla - legislativa
  Alois Matěják
 • Uložiště kapalných paliv z hlediska požární ochrany
  Ing. Jitka Petružálková
10,15 Přestávka na občerstvení a prohlídku výstavy
10,45 ODVODY SPALIN Z RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA, Zpravodaj Ing. Vladimír Jirout
 • Kominické normy a předpisy
  Ing. František Jiřík
 • Zkoušení a certifikace komínů v ČR
  Ing. Jiří Šefc
 • Komíny pro krbyIng. Zdeněk Lerl
 • Větrání plynových kotelen
  Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
 • Komíny odolné vůči vlhkosti
  Jaroslav Schön
 • Vzdělávání kominíků
  Pavel Hospodka
 • Individuální vytápění a technická řešení pro spolehlivý odvod spalin od spotřebičů paliv
  Ing. Libor Seidl
 • Keramika - sanace komínů
  Ing. Jiří Kahoun
 • Společenstvo kominíků ČR a úloha kominíků při optimalizaci procesu spalování
  Emil Morávek
 • Odvod spalin přes fasádu, poznámky k výpočtu komínů
  Ing. Vladimír Jirout
12,30 KONCEPCE OTOPNÝCH SOUSTAV PODLE POZNATKŮ Z PROJEKTŮ, MONTÁŽÍ A PROVOZU, Zpravodaj Ing. Jaroslav Smolík
 • Teplovzdušné vytápění velkoplošných hal
  Ing. Richard Valoušek
 • Některé poznatky z provozu vyrovnávacích a doplňovacích zařízení
  Ing. Zbyněk Kašík
 • Obnova soustavy "Crittal"
  Ing. Petr Miškovský
 • Využití jednotrubkových soustav při rekonstrukci historických objektů
  Dr. Ing. Petr Fischer
 • Diagnostika a vyvažování tepelných sítí
  Ing. Martin Hurych
 • Deskové výměníky a pára - praktické poznatky
  Ing. Martin Neužil, MSc.
 • Poznatky z provozu a montáže vícevrstvých plasto - hliníkových trubek
  Ing. Vladimír Zumr
 • Nová koncepce připojování odběratelů a spotřebičů tepla v parních soustavách CZT
  Ing. Miroslav Kotrbatý
 • Neopomíjejte kompenzátory, nejsou zbytečné
  Věra Kuchařová
 • Správný návrh dvoutrubkových tepelných sítí
  Ing. František Opletal
 • Poznatky z modernizace otopných soustav
  Miroslav Vybíral
14,15 Panelová diskuse
15,00 Závěr konference


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

1. Datum a místo konání konference
20. - 21. února 2001, Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1 (u Národního divadla)

2. Konferenční poplatek
Konferenční poplatek zahrnuje náklady spojené s uspořádáním konference a sborník referátů. Pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1.300,- Kč, pro ostatní 1.900,- Kč

3. Úhrada poplatku
Konferenční poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1 - číslo účtu 43837-011/0100. Variabilní symbol 201 02 01. IČO 00499978. DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku vyplňte, podepište, přiložte kopii potvrzení o úhradě účastnického poplatku (složenka, bankovní převod) a odešlete sekretariátu konference. Uzávěrka závazných přihlášek: 5. února 2001. Pokud nezašlete zároveň se závaznou přihláškou doklad o úhradě, budeme jej po Vás požadovat při prezenci.

5. Doporučené ubytování
Hotel Kačerov - Na Úlehli 1200, Praha 4 - tel: 02/61210892 (do 500,- Kč)
Hotel Olšanka - Táborická 23, Praha 3 - tel: 02/67092111 (do 1000,- Kč)
Ceny jsou uvedeny za lůžko ve dvoulůžkovém pokoji vč. snídaně.

6. Ostatní podmínky
Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

7. Sekretariát konference Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

 
 
Reklama