Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bezdrátový systém Siemeca společnosti Siemens

Dálkový odečet spotřeby energie s přehledem o vlastní spotřebě

Během posledních let se v rodinných rozpočtech stále více odráží cenový nárůst za topení či odebranou vodu. Bohužel ani v následujících letech se tento trend nezmění, ba naopak, můžeme počítat s dalším nárůstem s ohledem na to, že k 1. lednu 2008 bude uplatněna nová ekologická daň, cena elektřiny se výrazně zvýší a možná dojde k přehodnocení sazby DPH za dálkově dodávané teplo.

Z těchto důvodů také naroste počet lidí, kteří budou vyžadovat přesné a častější informace o vlastní spotřebě energií.

Měření spotřeby tepla a vody se již stalo zcela běžnou záležitostí v budovách, kde je energie centrálně dodávána více uživatelům. Typickým příkladem jsou bytové domy nebo administrativní budovy. Klasický místní odečet však přináší spoustu problémů - pracovníci odečtových firem jsou nuceni pro odečet sjednávat vstup do bytů: Sjednat jeden odečtový termín u vícebytového domu je v podstatě nerálné. Další problémy nastanou, pokud se vyskytne technický problém a měřič přestane fungovat. V takovém případě pracovníci odečtové firmy zjistí závadu až při odečtu na konci roku. Místní odečet má i další riziko, kterým je lidský faktor. K chybě může dojít při samotném odečtu nebo při přepisování. Trendem poslední doby jsou proto dálkové odečty, jejichž prostřednictvím je možné získat informace z měřičů spotřeby energií kdykoliv a také je velice snadno zpracovat bez výše popsaných negativních vlivů.

Společnost Siemens již několik let nabízí bezdrátový systém dálkového odečtu spotřeby pod obchodním názvem Siemeca AMR. Tento systém pracuje v kmitočtovém pásmu 868 MHz, které zaručuje spolehlivý přenos dat s minimální možností negativního ovlivnění jinými technologiemi. Velkou předností radiového systému je možnost instalace nejen do nových, ale i do starších budov a to bez jakýchkoliv stavebních zásahů. Naprostá většina komponent tohoto systému má vlastní bateriové napájení s dlouhodobou životností. Montáž jednotlivých měřičů se provádí obdobně jako u klasických měřičů bez radiokomunikace, protože integrovaný radiovysílač vysílá všesměrově a přístroj tedy není nutné instalovat směrem k přijímači.

Nabídka komponent radiového systému Siemeca vychází ze standardního sortimentu bytových měřičů tepla, vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů. Pro měření spotřeby tepla a chladu jsou k dispozici osvědčené kombinované měřiče tepla/chladu WFN26... Megatron 2. V případě, že zákazník preferuje ultrazvukový měřicí princip, je možné do radiového systému Siemeca začlenit i měřiče 2WR6... Ultraheat XS s impulsním výstupem, které se připojí do impulsního radioadaptéru AEW36.2.

Měření spotřeby vody zajišťují elektronické vodoměry WFC36... a WFH36... Volutron 3, které jsou magneticky odstíněné, což eliminuje riziko ovlivňování naměřených hodnot vnějším magnetickým polem. Radiový vysílač je přímo integrován do vodoměru s vysokým krytím IP64, což znemožňuje jeho odpojení nebo případné zničení. Baterie s životností 12 let je zárukou dlouhodobého provozu. Vzhledem k velkému množství výrobců vodoměrů se společnost Siemens rozhodla začlenit do systému Siemeca také mechanické bytové vodoměry od firmy ABB. Začátkem letošního roku tak byl sortiment vodoměrů rozšířen i o klip WFZ.16EL pro vodoměry ABB.

Posledním zástupcem pro měření spotřeby tepla jsou rozdělovače topných nákladů WHE46... používané zejména v panelových domech, kde bytem prochází několik nezávislých vertikálních topných okruhů. Tyto měřiče mají zvýšenou odolnost proti vniknutí vody a bezpečnostní mikrospínač, který se při pokusu o demontáž aktivuje a provozovatel systému je okamžitě informován o tomto zásahu, včetně data kdy k němu došlo.

Radiový systém Siemeca je koncipován jako systém, který je permanentně monitorován - radiovou síť tvoří různé měřiče spotřeby, které vysílají svoje údaje o spotřebě (či případných poruchách) na komunikačními uzly WTT16, jež tyto údaje přijímají a navzájem si je bezdrátově předávají. Komunikační uzly jsou však schopny data i archivovat. To je zásadní výhoda, kterou systém Siemeca přináší - při odečtu z komunikačních uzlů může provozovatel systému velice jednoduše získat nejen aktuální údaje, ale rovněž údaje o spotřebě za posledních 18 měsíců. Právě dle směrnice Evropského parlamentu má být prováděno porovnání spotřeby energie konečného zákazníka, a to nejlépe v grafické formě. Výstupní forma odečtového softwaru pak nabízí možnost dalšího zpracování údajů o spotřebě ve formě tabulky i grafu po měsících. Toto grafické vyjádření je naprosto srozumitelná i široké laické veřejnosti. Systém Siemeca splňuje i další z požadavků směrnice Evropského parlamentu o četnosti vyúčtování tak, aby zákazníci mohli regulovat svoji spotřebu energie. Libovolný komunikační uzel může být nahrazen uzlem s komunikační bránou (GSM, GPRS nebo Ethernet). V tomto případě může být celý systém odečítán automaticky s měsíční, týdenní nebo dokonce denní periodou. Díky informaci získané z průběžných odečtů, které odpovídají reálné spotřebě energie, může zákazník následně regulovat svoji spotřebu energie.

Radiový systém Siemeca je velice flexibilní a nabízí řešení šitá přímo na míru - a to jak technicky, tak finančně. Stávající systém Siemeca s dálkovým odečtem spotřeby energie je například možné bez problémů následně doplnit například o měření spotřeby vody.

Kontakt:
Ing. Daniel Drlík
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 615
e-mail: daniel.drlik@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...