Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspěšný AMPER 2007

Největší počet zahraničních vystavovatelů, největší výstavní plocha a největší počet návštěvníků v jeho historii. To jsou údaje proběhlého veletrhu AMPER 2007. Jubilejní ročník tak potvrdil, že je právem označován jako jednotka úspěchu v mezinárodním měřítku.

V termínu 27. - 30. 3. 2007 proběhl v Pražském veletržním areálu v Letňanech veletrh AMPER, jedna z nejvýznamnějších událostí v oboru elektrotechniky a elektroniky. Ve stručnosti si připomeňme nedůležitější momenty tohoto jubilejního 15. ročníku veletrhu, který je v povědomí odborné veřejnosti a všech zainteresovaných zapsán jako kvalitní a úspěšný projekt, vykazující každoroční nárůst ve všech důležitých parametrech. Zástupci firem daných oborů z evropských i mimoevropských zemí, ať již jako vystavovatelé nebo návštěvníci, přicházejí do Pražského veletržního areálu v počtu, který se každoročně zvyšuje, neboť si uvědomují nutnost komunikace a interakce jako základní podmínky navazování a rozvíjení úspěšných vztahů na poli mezinárodního obchodu.

Stručná charakteristika? ... Maximální spokojenost

Nejstručněji a zároveň nejvýstižněji charakterizují letošní ročník veletrhu data, která jsou v tuto chvíli již potvrzena. Počet vystavujících firem dospěl k číslu 826. Na veletrhu AMPER se prezentovalo na 175 zahraničních firem z 27 zemí celého světa, v největším počtu z Něměcka, Polska, Rakouska, Španělska, Taiwanu a Turecka. Celkový počet návštěvníků, který se každoročně pohybuje kolem hranice 50 000, dospěl v roce 2007 k číslu 51 157. Hrubá výstavní plocha poskytovala účastníkům prostor 37 000 m2.

 

Řada firem podpořila svou prezentaci na veletrhu pořádáním dalších doprovodných aktivit. Pro návštěvníky byly připravené nejrůznější soutěže, autogramiády, probíhaly i oslavy výročí založení firem. Stává se již pravidlem, že známé tváře a jejich jména propůjčují firmám i jejich produktům oživení a lesk, a ani obor elektrotechniky a elektroniky není výjimkou. Stěžejní dění veletrhu bylo však směřováno k odborným přednáškám a konferencím, seminářům a prezentacím, jež provázely tuto událost a byly přínosem pro všechny profesionály se zájmem o rozvoj významu oboru elektrotechniky a elektroniky. Odborné veřejnosti je samozřejmě veletrh určen především. Cílem doprovodného programu bylo poskytnout nejdůležitější informace a představit směr cesty, kterou se obor elektrotechniky a elektroniky v současnosti ubírá.

 

Odborná setkání patří k veletrhům

Nechybělo tak již tradičně pořádané celostátní setkání elektrotechniků ČR s názvem Volt, které se v roce 2007 uskutečnilo již potřinácté. Významné informace a podněty přinesla Konference o vzdělávání a kvalifikaci v elektrotechnice a kvalitě montáží, pořádaná Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Sněm Unie elektrotechniků ČR byl stejně zajímavou událostí jako konference na téma Bezpečnost strojů a strojních zařízení v organizaci společnosti Schneider Electric CZ a UNIT Pardubice. Diskusní fórum o současných problémech a perspektivách elektrotechniky organizovalo přímo na stánku vydavatelství FCC Public. Česká asociace telekomunikací (kolektivní člen Hospodářské komory České republiky) přispěla k odbornému programu seminářem pod názvem: Oborová autorizace živnostenských společenstev a firem začleněných v Hospodářské Komoře ČR, jako garance etických a odborných kvalit na podnikatelském trhu v ČR. L.P. Elektro pozvalo odborné návštěvníky veletrhu každý den na snídani spojenou s aktuálními tématy, jako jsou normy požární bezpečnosti staveb a instalace kabelů, ochrana fotovoltaických aplikací či měření přepěťových ochran.

Secese v Obecním domě

Veletrh však přinesl v roce 2007 ještě mnohem víc. Jako poděkování všem účastníkům za často i několikaletou účast byl při příležitosti 15. jubilea uspořádán dne 27. 3. společenský večer v Obecním domě, kde mohli vystavovatelé a partneři veletrhu využít příležitost přenést se do dob dávno minulých a v secesní atmosféře načerpat energii potřebnou do zbývajících 3 veletržních dnů.

Zájem ze strany vystavovatelů i médií vyvolala též tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu - ZLATÝ AMPER, kterou vyhlašuje každoročně veletržní správa Terinvest ve spolupráci s ČVUT v Praze. V průběhu prvních dvou dnů veletrhu komise složená z fundivaných odborníků z ČVUT - FEL, EZÚ i časopisu AUTOMA navštívila prezentace firem přihlášených do soutěže, a shromáždila podstatné informace potřebné pro rozhodnutí, kterým exponátům z 29 přihlášených udělí prestižní ocenění, získávající v odborném světě každým rokem na důležitosti. Ve čtvrtek 29. 3. v podvečerních hodinách byly v důstojně působivých prostotách Betlémské kaple vyhlášeny výsledky soutěže. Ocenění ZLATÝ AMPER získaly v roce 2007 firmy: ABB s.r.o., KOPOS KOLÍN a.s., SIEMENS s.r.o. a VUKI a.s. Bratislava. Komise dále rozhodla o udělení 5 četných uznání, a to společnostem: ELV PRODUKT a.s. Senec, Polovodiče, a.s., První Elektro, a.s., SPAUN electronic, s.r.o., a WM Ocean s.r.o. Slavnostní vyhlášení bylo příjemným zpestřením předposledního veletržního dne i dalším prostorem pro zviditelnění firem, které se o ocenění v soutěži právem ucházely.

1. - 4. dubna 2008 opět na AMPERU

Jak tedy lze zhodnotit veletrh AMPER 2007? Organizátoři zaznamenali pozitivní odezvy od mnoha vystavovatelů i návštěvníků, kteří se nezdráhali a o svoje dojmy se přišli podělit ještě v Letňanech v průběhu veletržních dnů. Společnosti plánují pro příští rok rozsáhlejší prezentace, evidována je řada nových zájemců o účast z řad letošních návštěvníků a naplánovány nové možnosti spolupráce se zahraničím. O účast na veletrhu AMPER 2008, pro který byl stanoven termín konání 1. - 4. 4. 2008, projevují každým dnem zájem nové firmy. Přesto je však v tuto chvíli ještě brzo na celkové bilancování úspěchu, který účast na veletrhu v roce 2007 přinese. Prezentace firem totiž vždy sleduje dlouhodobé cíle a je součástí strategických kroků, kterými se v průběhu několikaletého plánování firma přibližuje svému úspěchu.

Věříme, že se mnoho přínosných dozvuků projeví v průběhu celého příštího roku v podobě vzrůstajících obchodních úspěchů každé zúčastněné firmy a již se těšíme na 16. ročník veletrhu AMPER.

 
 
Reklama