Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teplá voda podle přání

Jaký způsob ohřevu vody v té či oné situaci zvolit? Plynový průtokový ohřev, zásobník nebo solární systémy?

Mít doma v kteroukoli hodinu příjemně teplou vodu se dříve považovalo za luxus, dnes je to však již samozřejmost. Obyvatelé ČR spotřebují denně v průměru 40 až 50 litrů teplé vody. Už nyní je třeba připočíst na vrub přípravy teplé vody 10 až 20 % energetických nákladů staršího jednogeneračního rodinného domu a 40 až 50 % nákladů nízkoenergetického domu. A to je více než pádný důvod k tomu, abychom se zamysleli nad způsobem jejího ohřevu. Zákazník si může vybrat mezi třemi principiálně odlišnými variantami. Jedná se o princip průtokového ohřevu, zásobníky teplé vody nebo solární systémy.

Kdybychom se chtěli v první řadě zaměřit na nízké pořizovací a provozní náklady, rozhodli bychom se pro přípravu teplé vody na principu průtokového ohřevu. Nejběžnější variantou jsou v této oblasti tzv. kombinované přístroje od firmy Junkers. Vytápění a ohřev teplé vody jsou zde integrovány do jednoho přístroje. Princip průtokového ohřevu je více než zřejmý: jakmile uživatel otočí kdekoli v domě vodovodním kohoutkem, spustí řídící jednotka hořák. Voda je pak vedena v tepelném výměníku nad plamenem hořáku, čímž se zahřeje a odtéká k odběrnému místu. Průtokové ohřívače tedy vodu zahřívají teprve v okamžiku, kdy je opravdu zapotřebí. Díky tomuto principu jsou velmi úsporné v otázce spotřeby. Množství ohřáté vody je však u průtokových ohřívačů omezené. Je sice možné připojit více odběrných míst, výkon spotřebiče však většinou nestačí zásobit všechna místa současně.

Vyšší komfort teplé vody nabízejí zásobníky teplé vody. Ve smaltované ocelové nádobě se udržuje zásoba vody na nastavené teplotě. Odborníci rozlišují mezi přímo a nepřímo ohřívanými zásobníky teplé vody. Přímo ohřívané zásobníky mají svůj vlastní tepelný zdroj ve formě plynového hořáku, který je nainstalován pod zásobníkem. Tyto spotřebiče pak dodávají teplou vodu přímo k odběrným místům.

Nepřímo ohřívané zásobníky teplé vody jsou obdobně jako topná tělesa propojena s kotlem. Tyto zásobníky nabízejí vysoký komfort a dostatečné množství teplé vody. Ať už se majitel domu nakonec rozhodne pro kterýkoli typ zásobníku, jedno je jisté: zatímco se bude v kuchyni umývat nádobí, nemusí si odříkat svou horkou lázeň. Při řešení ohřevu formou nepřímo ohřívaných zásobníků totiž teče teplá voda v dostatečném množství i na více odběrných místech současně.

Ten, kdo se nerad vzdává komfortu a zároveň chce využívat bezplatnou sluneční energii pro ohřev teplé vody, může sáhnout k novému solárnímu systému firmy Junkers. "Elektrárnou" solárního zařízení jsou vysoce výkonné kolektory, ústřední tepelnou jednotku pak tvoří kombinovaný solární zásobník s objemem 300 (400) litrů vody. Připojený kotel začne ohřívat teplou vodu teprve v okamžiku, kdy se sluneční energie nashromážděná v zásobníku vyčerpá. Solárním systémem s plochou kolektorů cca. od 5 do 10 m2 lze vybavit i rodinné domy a uživatelé tak ušetří v průměru za jeden rok až 60 % nákladů na ohřev teplé vody. V létě je dokonce možné ohřívat teplou vodu pouze s využitím sluneční energie. Takto lze omezit spotřebu paliva a emisí oxidu uhličitého ročně až od 15 do 35 %.

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.