Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Řídicí systémy společnosti Siemens pro hotely

Siemens patří mezi firmy, které majitelům hotelů nabízejí komplexní řešení pro řízení hotelových budov - ve svém portfoliu má dvě varianty inteligentních řídicích systémů. První varianta nese obchodní název Aladin a je koncipována jako uzavřené řešení přesně šité na míru standardizovaných hotelů a hotelových řetězců. Druhá varianta funguje na bázi řídicího systému Desigo Insight z produkce společnosti Siemens a představuje plně otevřený systém, který umožňuje volnou vazbu dalších systémů a více respektuje situaci na současném trhu v České republice.

Hotelový řídicí systém Siemens zahrnuje integraci tří základních subsystémů: systém měření a regulace (BMS), přístupový systém a rezervační systém.

Základním páteřním systémem je BMS v obecné konfiguraci pro:

  • regulaci technologických částí hotelu
  • regulaci jednotlivých místností (tj. hotelových pokojů)

Modulové řešení pro HVAC (vytápění, ventilace, klimatizace) osvětlení a žaluzie

Celý systém je koncipován jako otevřený s možností naprosté volnosti výběru jednotlivých komponent přístupového i rezervačního systému.

Přístupový systém může být on-line nebo i off-line (podle typu systému se mění atribut integrace do BMS). Používané karty mohou být magnetické nebo lépe čipové s možností využít inteligence odkladače karet na pokojích (zamezení "falešné" přítomnosti hosta na pokoji).

U rezervačních systémů se využívá nejběžnějších typů (Fidelio, Hores, Hogatex, Mefisto). Vazba se odehrává na úrovní řídicí centrály a systém je schopen rozeznat kromě základních signálů check-in a check-out, které definují přihlášení a odhlášení hosta, také "specialitu" - a sice časově volně nastavitelnou rezervaci hosta. V této situaci systém po obdržení signálu o závazné rezervaci hosta "předtopí", resp. předchladí" rezervovaný pokoj z útlumového (spořícího) režimu na přednastavený mezistupeň.

Pokojové regulátory rozeznávají tři stavy:

  1. Stand-by: pokoj není obsazen ani rezervován - teplota je udržována na dolní hranici hygienické normy pro obytné prostory.
  2. Ekonomy: pokoj je v rezervačním režimu nebo host již bydlí v hotelu, ale je právě mimo pokoj.
  3. Komfort: host je na pokoji.

Parametry všech tří stavů může kvalifikovaná obsluha centrálně měnit a nastavit optimální poměr teplotních parametrů na pokoji (v závislosti na tepelné setrvačnosti budovy, procentu obsazenosti apod.) tak, aby měl host v každém okamžiku pocit teplotního komfortu a zároveň bylo možné dosáhnout úspor v nákladech na provoz hotelu.

Další funkce pokojového regulátoru zajišťují hostovi pocit pohodlí a bezpečnosti. Jedná se o volně konfigurovatelné vstupní, resp. výstupní signály, kterým lze přiřadit různé funkce. Nejčastější jsou to následující funkce a signály:

  • Nerušit
  • Přivolání pokojské
  • První pomoc

Tyto funkce host ovládá pomocí tlačítek (např. vedle lůžka). Před pokojem na chodbě jsou umístěny indikační prvky, takže je obslužný personál bezprostředně před vstupem do pokoje informován o potřebách a stavu hosta. Vedle toho jsou signály zavedeny do systému a recepční má o všem vizuální přehled. Na grafickém displeji vidí teplotu na pokoji, přítomnost hosta, stav oken (otevřeno, resp.zavřeno) a stav výše zmíněných funkcí a signálů. Určité kombinaci stavů je možné přiřadit alarmy, které avizují neočekávaný stav. Není-li například host na pokoji, v němž je otevřené okno - v případě náhlé změny počasí by pak mohlo hrozit rozbití oken, zaplavení místnosti apod. V případě aktivace signálu "První pomoc" je spuštěn alarm nejvyšší priority. Dalším příkladem je situace, kdy teplota v místnosti překročí například 40 °C - systém indikuje tento mimořádný stav a upozorní na nebezpečí lokálního požáru.

Na úrovni řídicí centrály lze do hotelového systému zaintegrovat ještě další subsystémy, jako např. EPS, EZS, kamerový systém, ovládání světel či výtahy. Vše záleží na celkové koncepci řešení hotelové budovy, technicky to však hotelový systém umožňuje. Cílem je navrhnout zákazníkovi takové řešení, které na jedné straně hotelovým hostům zajistí pocit komfortu a bezpečí, na druhé straně přinese prokazatelné provozní úspory. Dobře navržený hotelový systém má již ve své základní konfiguraci a softwarovém balíku nástroje pro ekonomické vyhodnocování provozu hotelu a pokud je plně využíván, přináší nezpochybnitelné úspory.

Kontakt:
Ing. Jiří Sedláček
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 569
e-mail: jiri.sedlacek@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...