Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla PZP - jednička na českém trhu

Trvalý růst cen energií v každém z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Největší úspory nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Vysoká pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady a podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od 3 do 8 let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.

Firma PZP Komplet a.s. je svým podílem na trhu nejvýznamnějším tuzemským výrobcem tepelných čerpadel, která využívají energii obsaženou ve vzduchu. Po mnohaletých zkušenostech a spolupráci s významnými odborníky v oboru chlazení se podařilo vyvinout tepelná čerpadla systému "vzduch-voda", která díky nástupu převratné technologie spirálových kompresorů SCROLL a nových chladiv dosahují parametrů odpovídajících tepelným čerpadlům systému "země-voda".

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky (průměrná teplota vzduchu během topné sezóny jsou +3°C). Pro své nízké pořizovací náklady a špičkové parametry dokáží bezproblémově nahradit tepelná čerpadla systému "země-voda" jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a dá se říci, že z ekologického hlediska nejvýhodnější, protože teplo odebrané vzduchu z okolí je opět vráceno tepelnými ztrátami objektu.

Tepelná čerpadla "vzduch-voda" tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel "země-voda". K velkým výhodám patří i ta skutečnost, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívána i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu, zatímco systémy "zeměvoda" vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezóny pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo každým rokem ke snižování jejich výkonu.

Ve svém sortimentu firma PZP Komplet a.s. nabízí tepelná čerpadla "vzduch-voda" HP3AW "split systém" ve výkonové řadě 6 - 36 kW. Venkovní výparníkovou jednotku a vnitřní kompresorovou část s akumulační nádrží stejného designu můžete spatřit na Mezinárodním stavebním veletrhu SHK v Brně v hale F stánek č. 26 a mít tak příležitost konzultovat s odborníky vlastní záměr při rekonstrukci nebo realizaci zdroje vlastního systému vytápění.

 
PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...