Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nosné konstrukce - materiály a systémy - přehled trhu

Datum: 20.2.2007  |  Autor: Redakce

Nosná konstrukce je základním prvkem objektu. Vhodná volba materiálu konstrukce je jedním ze stěžejních rozhodnutí investora. V následujícím přehledu trhu jsou zařazeny materiály a systémy pro nosné konstrukce s odkazy a kontakty na výrobce a zástupce firem dodávajících tyto výrobky na náš trh.


Svislé nosné konstrukce jsou konstrukce, které přenášejí veškeré zatížení stavby z vertikálních konstrukcí (zatížení od střešní konstrukce, stropy, užitné zatížení, vlastní hmotnost, sníh ...) do základů a odsud dále do základové spáry. Při jejich návrhu a volbě jsou rozhodujícími kritérii nejenom nosnost půdy, ale i výška hladiny podzemní vody. Při stavbách je tedy vhodné se poradit s geologem, při náročnějších akcích je třeba provést inženýrsko - geologický průzkum. Hlavním požadavkem na svislou nosnou konstrukci je její nosnost (pevnost). Dalšími důležitými vlastnostmi pro rozhodování jsou zvuková a tepelná izolace, odolnost proti požáru a samozřejmě snadná, dostupná a laciná výroba vyjádřená cenou pro konečného zákazníka.

Výběr zdících materiálům, které představují zhruba 10% z celkové ceny domu zásadně ovlivní kvalitu budoucího bydlení, zdraví uživatelů objektu a náklady na jeho provoz. Zároveň jsou to konstrukce, které se budují na celou životnost objektu. Všechno ostatní v budově lze po čase snadno vyměnit, nosnou konstrukci a základy částečně, spíše nikoliv.

V podstatě máme možnost vybírat z následujících materiálů:


Detail osazení okna s izolantem
  • keramické - cihelné zdivo
  • pórobetonové a betonové tvárnice a tvarovky
  • betonové a ŽB stěny - (do ztraceného bednění apd.)
  • dřevo a dřevěné sendvičové konstrukce
  • speciální a kombinované materiály (hliněné cihly apd.)

V prvním sloupci přehledu výrobců a dovozců materiálů a systémů nosných konstrukcí je uvedena značka výrobku resp. systému. Ve druhém sloupci jsou odkazy na výrobce nebo dovozce. Kontaktní informace na tyto společnosti naleznete v TZB-adresáři firem. Všechny údaje jsou ověřeny a výrobcem vždy potvrzeny.

Témata 2019

Tabulky a výpočty