Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technologie výroby pálených tašek Röben

Technologie výroby pálené krytiny se stále vyvíjí. V závodě Röben pak vyniká zejména pečlivou přípravou a kontrolou suroviny, dokonalými povrchovými úpravami nanášenými ve dvou vrstvách a moderním energeticky úsporným způsobem výpalu. Vše podle motta "Zákazník musí být s našimi výrobky spokojen."

Společnost Röben je producentem klinkerových cihel, obkladových pásků a zejména pálených střešních tašek. Historie firmy sahá až do roku 1885. V současné době je pátým největším producentem keramických výrobků pro stavebnictví v Německu. V loňském roce vstoupila společnost Röben na český a slovenský trh s výrobky ze závodu ve městě Środa Śląska. Polský závod je jedním ze třinácti v Evropě a v USA. Pálené střešní tašky Monza Plus a Fläming určené pro český a slovenský trh jsou vyráběny v nové výrobní hale na výkonných moderních linkách se čtyřmi lisy.

TĚŽBA A PŘÍPRAVA SUROVINY

Ložisko suroviny se nachází v bezprostřední blízkosti závodu. Zemina se těží po tenkých vrstvách, mísením hlíny z velké plochy se surovina a její vlastnosti homogenizují. Pro výrobu klinkerových cihel, obkladových pásků a tašek se používá stejné ložisko, surovina se však dále pro všechny produkty rozdílným způsobem upravuje přidáváním ostřiv a lehčiv, která modifi kují vlastnosti směsi pro její snadnější zpracování a vlastnosti konečného výrobku. Např. směs pro výrobu tašek vyžaduje vyšší plasticitu oproti materiálu pro klinkerové cihly. Takto upravená směs putuje do odležárny /01/, /02/. Rozdílným způsobem ukládání a odebírání směsi v odležárně dochází k dalšímu mísení. Směs se ukládá po vrstvách posuvným pásovým dopravníkem, odebírá se korečkovým rypadlem průběžně z celé hloubky skladované suroviny. Způsob odebírání suroviny je navíc evidován a upravován podle výsledků pravidelných laboratorních zkoušek suroviny.


01-Postupné odebírání suroviny
v odležárně
 
02-Skladování suroviny v odležárně

Další význam kapacitní odležárny spočívá v dostatečné zásobě suroviny na zimní období, kdy je omezená možnost těžby.

PŘÍPRAVA FOREM

K výrobě tašek se v závodech Röben používají výhradně sádrové formy /05/. Jejich hlavní předností oproti např. dříve používané pryži je dokonale hladký povrch formy a snadná nahraditelnost formy v případě jejího poškození. Sádrové formy jsou masivní odlitky z "primárních" ocelových forem /03/, /04/. Během jednoho dne se formy na lisu několikrát obměňují. Každá forma je opatřena svým číslem a číslem šarže výrobku. Tato označení lze nalézt na rubové straně každé tašky.


03-Výroba sádrových forem
 
04-Výroba sádrových forem
 
05-Hotové sádrové formy

LISOVÁNÍ TAŠEK

Před vstupem do pásmového lisu se surovina ještě jednou mele a pasíruje /06/. Ve výrobní hale Röben se používají dvě pasírovací zařízení, které každé zásobuje dvě linky. Šnekovým dopravníkem putuje surovina nejprve do pásmového lisu, který vytváří příčný profi l tašky /07/, /08/.

   
06-Pasírovací zařízení upravující surovinu
před vstupem do pásmového lisu
  07,08-Nekonečné pásy suroviny vycházející z pásmového lisu

Následuje řezání pásu suroviny /09/ a ražení konečného tvaru tašky v razicím lisu /10/. Současná produkce linek je více než 105 tisíc kusů tašek denně.


09-Nařezané polotovary putující k
razicímu lisu
 
10-Razicí lis
 
11-Odebírání tašek
ze sušárny

SUŠENÍ

Následuje sušení vytvarované krytiny. Sušení probíhá při teplotě 75 °C a trvá 20 hodin. Sušením se odstraňuje přebytečná vlhkost, která byla zapotřebí pro tvarování tašky. Hmotnostní vlhkost se snižuje o 19 %. Snížením vlhkosti se také zvýší pevnost polotovaru a ten je tak připraven pro další manipulaci, nanášení povrchové úpravy a výpal. Před nanesením povrchové úpravy procházejí tašky první vizuální kontrolou jakosti /13/. Účelem kontroly je úspora energie vyřazením případných nedokonalých kusů z dalšího procesu výroby.


12-Odebírání tašek ze sušárny a
jejich doprava k první kontrole
 
13-První vizuální kontrola kvality

NANESENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Technologie Röben používá dvojité nanášení povrchových úprav (engoby nebo glazury) /14/, /15/. Vlivem zvýšené teploty polotovaru po vysušení první nástřik před nanesením druhého částečně vyschne. Konečná úprava je tak perfektně spojitá a rovnoměrná. Povrchové úpravy jsou rozplavené jíly s dalšími příměsemi. Glazury navíc obsahují sklovité látky, které se při výpalu taví a vytvářejí tak částečně lesklý nebo vysoce lesklý vzhled. Po nanesení povrchové úpravy se tašky automaticky skládají na pecní vozy.


14-Nanášení povrchové úpravy
ve dvou krocích
 
15-Nanášení povrchové úpravy
ve dvou krocích

VYPALOVÁNÍ

Předností technologie Röben je vypalování postavených tašek bez podpůrných kazet a bez vzájemného kontaktu. Zůstává tak zachována dokonalá povrchová úprava materiálu.

Pro vypalování tašek Röben se používá nízká tunelová pec délky 200 m /16/. Malá světlá výška pece a absence kazet pro tašky v peci vede ke značné úspoře energie při výpalu.


16-Pecní vozy, v pozadí tunelová pec

Tašky se nejprve předehřívají na teplotu 100°C a následně vypalují při teplotě 980°C. Poslední fází je chlazení tašek. Křivka teplot v peci má přímý vliv na vlastnosti hotového výrobku a je přesně definovaná. Její dodržování podléhá přísné kontrole.

KONTROLA JAKOSTI

Před automatickou balicí a expediční linkou procházejí tašky další kontrolou, kde se vizuálně a poklepem kontroluje bezvadnost /19/.


17-Testování vzorků tašek
podle platných EN
 
18-Testování vzorků tašek
podle platných EN
 
19-Výstupní kontrola

Kontrola jakosti probíhá nepřetržitě také v laboratoři firmy. Podle postupů definovaných v platných evropských normách se kontrolují parametry vzorků tašek z každé šarže /17/, /18/. Chloubou laboratoře je špičkové, plně automatické, zařízení pro určování mrazuvzdornosti tašek. Ta se zkouší metodou B dle EN 539-2. Každé zkušební těleso prochází 150 zmrazovacími cykly.

Závodem nás provedl pan Krzysztof Omilian, obchodní koordinátor regionů. V rozhovorech mimo provozy výrobny dodává:

"Jsme rádi, že můžeme zákazníkům nabídnout tašku Monza Plus, která patří k největším na trhu. Zákazníkům tuto tašku dodáme ve stejném počtu na paletě, jaký je běžný pro tašky středních velikostí. Z kvantitativně shodné dodávky se tak pokryje daleko větší plocha střechy. To samozřejmě vede k úsporám v práci. Přirozeně se dosáhne úspory i v laťování. Ta v měřítku jedné střechy není významná. V objemu dodávek až 70 miliónů tašek ročně se však už jedná o kus lesa."

Tašky dodávané na český a slovenský trh prostřednictvím společnosti DEKTRADE vám představujeme níže.

TAŠKY RÖBEN V SORTIMENTU DEKTRADE

Pro český a slovenský trh jsou určeny tašky Monza Plus a Fläming. Rozšířila se tím nabídka kvalitních pálených tašek na českém a slovenském trhu o nová tvarová a zejména barevná provedení.

Taška Monza Plus (9,7 ks/m2) se dodává v barevných provedeních engoba měděná, engoba hnědá, engoba antracit, glazura kaštanová lesk, glazura černá lesk a glazura černohnědá lesk. Engoba antracit je k dispozici výhradně na této tašce.


MONZA PLUS
ENGOBA ANTRACIT
 
MONZA PLUS
GLAZURA KAŠTANOVÁ
 
FLÄMING ENGOBA
PODZIMNÍ LIST
 
FLÄMING ENGOBA
RUSTIKÁLNÍ

Taška Fläming (12,7 ks/m2) je taška původního malého formátu. V letošním roce však prodělala modernizaci drážkování. Dodává se v barevných provedeních engoba rustikální, engoba podzimní list, engoba měděná, engoba hnědá, glazura kaštanová lesk, glazura černá lesk a glazura černohnědá lesk. Dvoubarevné engobové úpravy - rustikální a podzimní list - jsou k dispozici výhradně na této tašce.


MONZA PLUS GLAZURA ČERNOHNĚDÁ
 
MONZA PLUS ENGOBA MĚDĚNÁ

Od doby, kdy společnost DEKTRADE zařadila do svého sortimentu tašky Röben, došlo k realizaci již desítek střech s touto krytinou. Zástupci společnosti DEKTRADE nabízejí vhodné barevné varianty tašek podle barevného a architektonického řešení objektu. Technickou podporu k výrobkům Röben poskytuje Atelier stavebních izolací.

 
 
Reklama