Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Optimizér ventilátoru. Za méně energie vyšší komfort.

Potřebám odpovídající regulace ventilátoru.

Novým optimizérem ventilátoru od firmy BELIMO lze ventilátory regulovat dle potřeby přes polohu klapky nejdále zapojené jednotky VAV. Tím se dnes používaná regulace na základě vstupního tlaku stává zbytečnou a snižuje se el. spotřeba ventilátoru až o 50%. Náklady se snižují a komfort pro uživatele stoupá.

Nižší spotřeba proudu

Dnes se konstantně regulují ventilátory tak, že i nevhodně umístěné jednotky VAV mají dostatečný vstupní tlak. Protože ostatní jednotky tak dostávají příliš mnoho vzduchu, musí přebytečný tlak likvidovat uzavíráním klapek, což má za následek vyšší hladinu hluku, snížení schopnosti regulace a vyšší spotřebu el. energie.

Systémové řešení firmy BELIMO orientované dle potřeb

Technologií MP od firmy BELIMO lze výkon ventilátoru regulovat efektivně dle momentální potřeby. Pomocí komunikace po MP-Bus dostává BELIMO optimizér ventilátoru COU24-A-MP informace o aktuální poloze klapky regulátoru VAV, jakož i potřebné signály prostorového regulátoru teploty. Tyto informace jsou dále vyhodnocovány a na jejich základě je řízen výkon ventilátoru. Spotřeba el. energie, hlučnost proudění, provozní bezpečnost a odezva regulace jsou tímto maximálně optimalizovány.

Úspora energie a nákladů

Velké úspory energie jsou velkým přínosem pro dosažení lepších parametrů s ohledem na novou směrnici o efektivním využití energie. Protože navíc u tohoto řešení odpadají náklady na tlakovou regulaci a následně jsou také, díky zapojením přes MP-Bus, nižší náklady na kabeláž, je garantována rychlá návratnost a to jak u novostaveb, tak i rekonstrukcí a sanací.

Optimizér ventilátoru. Snadný, bezpečný a ihned rentabilní.


(po kliknutí se obrázek zvětší)

Rozsah použití

Systémy proměnné a konstantní regulace průtoku vzduchu ve vzduchotechnice s ventilátory řízenými frekvenčním měničem.

Funkce

Polohy klapek jednotek VAV jsou přes MP-Bus předávány na optimizér ventilátoru. Slouží jako regulační veličina pro efektivní provoz ventilátorů, řízených frekvenčním měničem. Jako reference přitom slouží nejvíce otevřená klapka.

Výhody

  • Až o 50% nižší energetická spotřeba ventilátoru.
  • Úspora nákladů, protože odpadá vstupní i následná tlaková regulace.
  • Díky nižšímu vstupnímu tlaku v potrubí je nižší hlučnost proudění.
  • Pravidelné zásobování, neboť tlakové ztráty díky znečištění filtru jsou automaticky eliminovány.
  • Rychlá návratnost a to i u malých a středě velkých budov.
  • Flexibilita při koncepci zařízení (CAV, VAV nebo kombinované CAV/VAV zařízení).
  • Snížené nároky na kabeláž díky zapojení přes MP-Bus.
  • Jednoduchý inženýring a efektivní uvedení do provozu díky konfiguraci předem, signalizaci LCD a adaptivní odezvě regulace.

BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...