Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspěšná cesta tepelných čerpadel PZP

Trvalý růst cen energií v každém z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Největší úspory nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Relativně vysoká pořizovací cena tepelného čerpadla je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady a podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od 3 do 8 let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.

Firma PZP KOMPLET a.s. je svým podílem na trhu nejvýznamnějším tuzemským výrobcem tepelných čerpadel, která využívají obnovitelnou energii obsaženou v zemi vodě nebo vzduchu. Po mnohaletých zkušenostech a spolupráci s významnými odborníky v oboru chlazení se podařilo vyvinout tepelná čerpadla systému "vzduch-voda", která díky nástupu převratné technologie spirálových kompresorů SCROLL a nových chladiv dosahují parametrů odpovídajících tepelným čerpadlům systému "země-voda".

Rok 2006 se stal pro firmu PZP Komplet a.s. doslova průlomovým. Řada významných ocenění potvrdila správnost nastoupené cesty v oblasti zlepšování technických parametrů, která vedla společně se zavedením nového špičkového designu tepelných čerpadel k úspěšnému vstupu na mezinárodní trhy v Rakousku, Německu, Irsku, Slovensku a Rusku. Nový design, rozšíření výbavy pro jednodušší montáž a vylepšení ekonomiky provozu přispěly ke zvýšení výrobní produkce o 150%.

U nově designovaných čerpadel ocení uživatel zejména nízkou hlučnost, optimalizaci systému odtávání námrazy, nový řídicí systém s ekvitermní regulací topné vody, spolehlivý a bezpečný provoz. Výrobky byly Designcentrem ČR nominovány do soutěže o "národní cenu" za design.

Z dalších ocenění jmenujme alespoň Čestné uznání za nejlepší exponát "Komplexní typová řada tepelných čerpadel vzduch voda Split systémy", udělené na 13. mezinárodním veletrhu AQUATHERM Praha 2006, dále Čestné uznání za výpočetní program "Vytápěný objekt a systémy TZB", zjednodušující práci stavebních inženýrů TZB, se kterým se můžete seznámit mimo jiné na školeních a seminářích pořádaných společností PZP KOMPLET, získané v rámci 17. stavebního veletrhu For Arch 2006 společně s oceněním TOP EXPO za komplexní pojetí vystavovaného tématu a estetické a přehledné uspořádání expozice.

V tomto nastoupeném trendu chce akciová společnost PZP KOMPLET i nadále pokračovat a zajistit tak svým zákazníkům výrobky špičkové kvality, vysokých technických parametrů, spolu s uživatelsky snadnou obslužností a spolehlivostí.

PZP HEATING a. s.
logo PZP HEATING a. s.

Největší výrobce tepelných čerpadel v České republice již 25 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda. Zařízení jsou postavena na bázi nejvyšší kvality a z tohoto důvodu je na ně poskytována plná ...