Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kněžice vyrábějí elektřinu i teplo z obnovitelných zdrojů

Komplexní projekt zásobování teplem a výroba elektřiny z bioplynu v obci Kněžice ve Středočeském kraji byl v těchto dnech uveden do zkušebního provozu. Stavba bioplynové stanice, kotelny na biomasu a centrálních rozvodů tepla přišla na 116 mil. Kč. Slavnostní zahájení akce proběhlo včera v odpoledních hodinách za účasti hejtmana Petra Bendla.

Nymburk - Projekt umožní obci vyrábět elektřinu ekologickou cestou a odpadním teplem vytápět obec. "Na centrální rozvody se připojilo 148 objektů, tj. v přepočtu na obyvatele 94% všech trvale žijících v naší obci" řekl v úvodu Milan Kazda - starosta obce. "Ačkoliv se to na první pohled nezdá, jsme krajem venkovským. Těší nás tento pilotní projekt obce Kněžice, který může ukázat cestu k energetické soběstačnosti našich obcí." - doplnil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. "Z mého obchodního pohledu to nebyla žádná sláva, ovšem jsme rádi, že jsme mohli být u toho" zdůraznil Ing. Jahoda - obchodní ředitel společnosti Skanska.

Bioplynová stanice na výrobu metanu jako vstupní surovinu zpracovává veškerý organický odpad z místní zemědělské farmy, především kejdu od hospodářských zvířat, ale i závadnou a starou biomasu (siláž, traviny, šrot a podobně). "Bioplynka" má příjmovou homogenizační jímku s obsahem 180 m3, hygienizační linku s kapacitou 10 tun materiálu za den, jeden vytápěný fermentor o objemu 2500 m3 s nasazeným plynojemem 1000 m3, jednu kogenerační jednotku s elektrickým výkonem 330 kW a s tepelným výkonem 400 kW a dvě skladovací nádrže s objemem 2 x 6500 m3 na vzniklé hnojivo - tekutý vyfermentovaný substrát. Součástí stanice je i nová trafostanice 22/0,4 kV pro vyvedení elektrického výkonu kogenerační jednotky do elektrizační sítě.

 

Kogenerační jednotka Jembacher s elektrickým výkonem 330 kW

Kotelna na biomasu

Kotelna na biomasu spaluje především slámu v obřích balíkách a drobný dřevní odpad. V kotelně se nachází jeden kotel na spalování slámy o výkonu 800 kW a jeden kotel na spalování dřevní štěpky s výkonem 400 kW, provozní zásobníky paliva na 8 hodinový automatický provoz, krytý sklad paliva na 2 týdny provozu při jmenovitém výkonu, čerpací stanice cirkulace topné vody, chemická úpravna vody a systém udržování tlaku v soustavě.

Rozvod tepla z předizolovaného potrubí s diagnostickým systémem případných poruch a netěsností má celkovou délku cca 12000 metrů. Jmenovité teploty topné vody činí 105/70°C. K soustavě CZT je přes tlakově nezávislé předávací stanice s automatickým provozem připojeno 148 odběratelů tepla. Předpokládaná nejvyšší spotřeba tepla soustavy CZT včetně ztrát teplovodů je cca 1600 kW.

 

"Momentálně máme problémy s vlhkostí balíků slámy i jejich rozličnou velikostí, což je ale fenomén všech začínajících projektů. Ze zkušeností, které máme věřím, že se toto během zkušebního provozu odstraní." Uvedl ředitel společnosti Step Trutnov a.s. - subdodavatel technologie kotelny Libor Pavlíček.

 
 
Reklama