Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Programy CADKON na projektování profesí TZB

V tomto článku se zaměříme hlavně na připravovanou novou verzi, kde se objeví celá řada novinek a vylepšení převážně pro moduly vytápění a zdravotechnika.

CADKON/TZB 2D je nadstavba AutoCADu pro profese ZDRAVOTECHNIKA, VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNIKA a ELEKTROINSTALACE, která je postavena na jednoduchém a přehledném kreslení ve 2D s možností zadávání 3D informací, propojením na výpočty a výkazy materiálu. V ČR/SR je prodáno cca. 1.700 licencí profesí TZB, což zaručuje nejen velkou rozšířenost mezi projektanty, ale také záruku dalšího vývoje programu, na kterém se podílí celá řada našich stávajících zákazníků. Každý rok také pořádáme pro naše zákazníky soutěž "Stavební CAD projekt", kterou letos v kategorii TZB vyhrála společnost Akuklima Praha s.r.o. s projektem vzduchotechniky centrály HOME CREDIT v Moskvě. CADKON/TZB 2D je samozřejmě plně funkční i pod AutoCADem LT 2000-2007.

Modul Vytápění a potrubí

Při vývoji nové verze tohoto modulu jsme se zaměřili hlavně na zjednodušení a rozšíření možností tvorby půdorysů a schémat otopných soustav s následnými vazbami na dimenzování v programech od společnosti PROTECH. Ukažme si nyní konkrétní příklady, jak se v programu tato problematika dá nyní řešit.

Krok č. 1 - vykreslení půdorysů otopných soustav

Předpokládejme, že do půdorysu vložíme otopná tělesa (z databáze nebo z výpočtu tepelných ztrát) a nyní potřebujeme vykreslit potrubní rozvody. V CADKONu použijeme funkci "Trasa potrubí", ve které přibylo několik zásadních změn, jako je např. definice více stoupaček v jedné větvi s možnostmi odskoků do dalších podlaží.


Nově můžete zadat v jedné větvi různá čísla stoupaček, jejich délky atd.

Následující obrázek ukazuje vykreslení potrubních rozvodů v jednotlivých podlažích s definovanými stoupačkami.


Ukázka vykreslených půdorysů pomocí funkce "Trasa potrubí".

Krok č. 2 - vykreslení schémat otopných soustav

Nyní z vytvořených půdorysných rozvodů v jednotlivých podlažích postupně automaticky vykreslíme schémata otopných soustav. Všimněte si, že u každé stoupačky se automaticky správně vykreslí, jestli se jedná o stoupačku průběžnou nebo v posledním podlaží.


Automaticky vykreslené schéma celé otopné soustavy

Krok č. 3 - dimenzování otopné soustavy

Pokud máte společně s CADKONem/TZB 2D nainstalovaný také program DIMOSW (dimenzování otopných soustav) od společnosti PROTECH, můžete na závěr takto vytvořené schéma otopné soustavy exportovat do PROTECHu, kde se automaticky z výkresu načtou větve, očíslují úseky (včetně stoupaček mezi patry), délky úseků, spotřebiče atd.

Po ukončení práce v programu DIMOSW můžete navržené dimenze potrubí, ventily, šroubení atd. zpět předat do CADKONu pro následný popis prvků ve výkrese nebo výkazy.

Pokud na výpočty používáte jiný program, musíte v CADKONu při vykreslování potrubních rozvodů zadávat dimenze sami.


Exportované schéma z CADKONu do programu DIMOSW (včetně očíslovaných úseků)

Podpora podlahového vytápění

Mezi další novinky patří nová funkce, která Vám pomůže rychle vykreslit podlahové vytápění v jednotlivých místnostech. Nejprve zadáte geometrii místnosti (body), parametry potrubí, rozteč atd. CADKON za Vás potom vykreslí nejen grafické znázornění podlahového vytápění místnosti, ale budete mít také možnost vykázat délky potrubí např. do MS Excelu.


Ukázka vykreslení podlahového vytápění

Modul Zdravotechnika

Při vývoji nové verze tohoto modulu jsme se zaměřili hlavně na rozšíření a úpravy stávající podpory pro vykreslení půdorysů a řezů kanalizace.

Rozvinuté řezy kanalizace

Ve funkci pro tvorbu rozvinutého řezu kanalizace jsem udělali celou řadu úprav. Mezi ty nejdůležitější patří možnost s vytvořením řezu kanalizace vykreslit také zjednodušený rozvinutý řez stavebními konstrukcemi.

Půdorysné rozvody kanalizace vytvoříte stejným způsobem, jak to umožňoval CADKON v předchozí verzi a navíc zadáte pouze místa, kde chcete vykreslit základový pas, šachtu, jímku atd. Při tvorbě řezu vyberete z půdorysu nejen kanalizační tvarovky, ale také značky konstrukcí.


Vykreslené půdorysné rozvody kanalizace s definicí stavebních konstrukcí (body), šachet atd.


Vytvořený rozvinutý řez kanalizace i se stavebními konstrukcemi

Další novinky a vylepšení

Nová verze přinese také celou řadu dalších novinek, úprav a oprav stávajících funkcí. Zmiňme se např. o aktualizaci databáze značek (sortiment výrobce Poloplast), rozšíření při vkládání odskoků kanalizace, celá řada úprav při práci s funkcemi "Trasa kanalizace" (jedná se hlavně o rozsáhlé trasy) atd.

Závěrečné shrnutí

Cílem tohoto článku bylo naznačení možností práce v nové verzi programu CADKON/TZB 2D. Touto formou samozřejmě nelze detailně probrat všechny aspekty problematiky zpracování projektů tzb pomocí CADKONu. Pokud tedy máte zájem o podrobnější seznámení s programy CADKON, domluvte si s naším technikem osobní schůzku, na které Vám podrobně předvedeme způsob a výhody práce v tomto systému.

GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej programů CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví a profesích TZB. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech ...