Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čestné uznání veletrhu Aqua-therm pro firmu KOVO Novák za kamna na obilí a peletky

Jedno z čestných uznání veletrhu Aqua-therm za nejlepší exponát získala firma KOVO Novák z Citonic za horkovzdušná kamna KNP pro ekologické spalování obilí a peletek.

Její obchodní ředitel Ing. Jiří Novák vysvětlil genezi projektu: "Hledali jsme, jak levně vytápět prostory dílen. A levné topení je spojené s levným a dostupným palivem." Záměr použít jako palivo obilí nebyl na počátku příliš populární. Ing. Novák ale poznamenává: "Za poslední rok došlo k výrazné změně postoje k této otázce. Hlavně zemědělci jsou touto možností nadšeni. Každý rok totiž mají velký problém, jak uplatnit obilí v nepotravinářské kvalitě. Mohou-li je použít jako palivo, ušetří vlastně dvakrát. Obilí je totiž jakási přírodní peletka s obrovským množstvím energie."

Pro spalování směsi obilí a peletek musela firma KOVO Novák vyvinout speciální spalovací koš. Konstrukcí kamen, zejména hořáku a topeniště, je dosaženo vysoké účinnosti a ekonomiky provozu. Dosahují výkonu 18 kW, což je dostačující pro vytápění stájí, dílen, hal atd. Jejich provoz je v souvislosti s levným palivem (kolem 1500 Kč/tunu) ekonomicky nenáročný.

Jako palivo jsou využívány peletky s vysokým obsahem energie a tedy s vysokou výhřevností. Vyrábějí se lisování z dřevěných pilin bez dalších přísad, pouze tlakem. Lze rovněž použít peletky z odpadu z čištění obilí, trav, z obalů různých pecek a podobných odpadů z potravinářské výroby.

Energetické obilí je levně vyrobené s minimální spotřebou postřiků a hnojení. Spaluje se i s plevami a případnými plevely přímo z kombajnu. Díky tomu není náročné na agrotechnické lhůty. Kromě vymlácení nepotřebuje žádné další úpravy. Využití takového obilí jako paliva je dobrou variantou. V závislosti na počasí je často většina obilí v nepotravinářské kvalitě, takže se špatně uplatňuje na trhu. Navíc jde o zavedenou, stabilní plodinu s předvídatelným "chováním", kterou farmáři umějí pěstovat a mají na ni strojní vybavení. Jde tedy o obnovitelný zdroj, který mimo jiné zajistí udržení kvality zemědělské krajiny a života na venkově.

- jst –


Ing. Jiří Novák u oceněného výrobku - kamen na obilí a peletky
 
 
Reklama