Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podlahové vytápění REHAU a samonivelační podlahové potěry maxit

V dnešní době se dostávají stéle více do popředí technologie a provozní soubory, které spoří pracovní dobu montáže při jejich instalaci a provozní náklady při provozu. Jedním z těchto konkrétních příkladů je spojení podlahového vytápění REHAU a litých samonivelačních podlahových potěrů maxit.

Firma REHAU je přední evropský výrobce plastových trubních systémů, které se používají pro provozní soubory technického zařízení budov.

Franken Maxit je výrobcem a dodavatelem suchých maltových, omítkových a podlahových systémů, které dodává na trh České republiky z vlastních výroben.

Pro zalití systémů podlahového vytápění se pro svoje přednosti s výhodou používají samonivelační potěry na bázi anhydritu (CaSO4). Samonivelační potěry maxit plan 470, 480 a 490 odpovídají normě DIN 18560, jejich výroba a použití podléhají trvalé kontrole.

Jedna z posledních úspěšných instalací těchto systémů se uskutečnila v únoru letošního roku v prostorách vzorkovny firmy V+T mat v Mukařově u Prahy.

Byl zde instalován systém podlahového vytápění REHAU na ploše více jak 280m2. Základem byla systémová deska NP, která do jednoho systémového komponentu slučuje funkci tepelné izolace a současně i prvku pro fixaci trubek v potřebné rozteči. Bylo použito téměř 2000m osvědčené trubky RAUTHEM S 17 x 2,0 z materiálu PE-Xa. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění jsou pak napojeny na rozdělovače REHAU - HKV-D. Tyto rozdělovače zajišťují optimální průtok otopné vody do jednotlivých sekcí. Integrované průtokoměry na přívodu umožňují rychlé a přesné zaregulování jednotlivých okruhů podlahového vytápění. Po úspěšně provedené tlakové zkoušce se provedlo zalití systému podlahového vytápění samonivelačním potěrem maxit.

U podlahové vytápění je nutné mamášení ve dvou vrstvách. První lití se nanáší až do dvou třetin výše topných trubek, jakmile lze po prvním lití přecházet, nejpozději následujícího dne, je možno nanést druhou vrstvu.

Potěrové směsi maxitplan se dodávají na stavbu volně ložené v silech včetně strojního zařízení pro míchání a čerpání tekuté směsi. Potěrové směsi se vyrábějí ve třech pevnostních třídách - AE 20, 30, 40 MPa a jsou vhodné zejména pro bytové a kancelářské prostory, školy, nemocnice. Vysoká pevnostní charakteristika použitého materiálu maxit plan 490 umožňuje zmenšení tloušťky potěru bez nutnosti armování ve srovnání s klasickými betonovými mazaninami.

Hlavní zásady použítí těchto systémů jsou zejména:

  • podlaha provedená na podlahové vytápění se provádí jako zvláštní forma plovoucí podlahy
  • minimální výška anhydritového potěru nad otopnou trubku je stanovena na 35mm
  • objemová hmotnost tepelně izolační vrstvy musí být u podlahového vytápění 30kg/m3
  • po obvodě všech stěn, sloupů a pevných konstrukcí procházejících podlahou je nutno umístit okrajové pásky o min. síle 10mm.
  • dilatační pásky v potěru se provádějí dle předpisů firmy maxit

V případě že i Vy se dostanete do situace kde budete instalovat systém podlahového vytápění máme pro Vás řešení. Tím řešením je instalace podlahového vytápění REAHAU zalité samonivelačním potěrem maxit.

Franken maxit s.r.o.
P.O. BOX 81
Beroun 266 04
Tel.: 311 644 610, fax.: 311 644 611
E-mail: obchod@maxit.cz
www.maxit.cz


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...