Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Instalace kotle na spalování slámy 5 MW - Třebíč

Třebíč žije biomasou. Po kotlích na štěpku a instalaci ORC jednotky, které zásobují teplem část města od roku 2005, je zde ve fázi realizace další zdroj, tentokrát 5 MW kotel na slámu. Celkově vzroste instalovaný výkon z biomasy na zdroji na 15 MW.

ORC Teplárna Sever, ležící na severním okraji města Třebíč, tvoří hlavní zdroj tepla pro systém CZT v lokalitách Hájek, Nové Dvory a Nové Město. V letech 2002-2005 zde byly instalovány dva kotle na spalování biomasy o tepelném výkonu 3 MW a 7 MW v kombinaci se zařízením ORC na výrobu elektrické energie o elektrickém výkonu 1,1 MW.

V polovině minulého roku byly započaty práce na rozšíření stávající teplovodní sítě CZT v lokalitách Obránců míru a Na kopcích v Třebíči.

V současné době občanské sdružení EKOBIOENERGO rozšiřuje teplárnu o teplovodní kotel konstruovaný výhradně na spalování slámy o tepelném výkonu 5 MW. Palivem pro nový kotel bude sláma z obilovin, řepková sláma, krmný šťovík apod., dodávaná ve formě balíků. Rozhodnutí pro kotel spalující slámu bylo prokazatelné, jelikož v okolí Třebíče je využitelný potenciál slámy z obilovin zhruba 18 tis. tun/rok. Součástí rozšíření teplárny je i vybudování nového zastřešeného skladu paliva. Instalací nového kotle dojde ke zvýšení výroby tepla z biomasy o zhruba 41 000 GJ/rok a celkový instalovaný výkon z obnovitelných zdrojů energie tak v teplárně vzroste na 15 MW. Investorem celé akce je výše zmíněné občanské sdružení EKOBIOENERGO, kterému se podařilo na realizaci projektu získat podporu z prostředků evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), zajišťovanou v rámci Operačního programu infrastruktura - Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Stávající objekt teplárny je pro rozšíření o nový zdroj nutné stavebně upravit jak z hlediska instalace vlastního kotle, tak i z hlediska dopravní cesty pro palivo.

Vlastní kotel tvoří samonosná ocelová celosvařovaná skříň a vertikální dohořívací komora (obr. 1 a 2). Sláma je spalována na šikmém přesuvném roštu, spalovací prostor je horizontální, opatřen vodou chlazenými stěnami.


Obr.1 - Kotel na spalování slámy 5 MW


Obr.2 - Montáž kotle na spalování slámy 5 MW

Technologie dopravy, skladování a spalování je navržena pro slisované energetické stébelniny do formy velkoobjemových hranatých balíku o rozměrech 1,2 x 1,2 (0,7) x 2,0 až 2,5 m délky, jenž budou skladovány v krytém skladu 36 x 90 m. Palivo (nerozdružené balíky slámy) je do kotle vtlačováno chlazenou hubicí (obr. 3) hydraulicky ovládaným lisem.


Obr.3 - Vstupní komora (chlazená hubice) pro podávání paliva

Výstavbou tohoto kotle dojde k podstatné diverzifikaci primárních zdrojů paliva pro kotelnu a k dalšímu snižování závislosti na spalování neobnovitelných fosilních paliv (zemní plyn, LTO).

Kontakt:
EKOBIOENERGO
Průmyslová 163
674 01 Třebíč