Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled platných českých norem a harmonizovaných českých norem (IV)

PŘEHLED PLATNÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM VYBRANÝCH TŘÍD

Pravý sloupec uvádí ve všech tabulkách datum ve formě: měsíc a poslední dvojčíslí roku, kdy byly normy vydány a uveřejněny ve Věstníku ÚNMZ. Tam, kde časový odkaz není uveden, se jedná o dříve schválené platné české technické normy, které nebyly uveřejněny ve Věstníku ÚNMZ.

(ZIP, 7 482 kB)

PŘEHLED HARMONIZOVANÝCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM K ODPOVÍDAJÍCÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY

Harmonizované české technické normy jsou zveřejňovány Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve Věstníku ÚNMZ spolu s odkazem na evropskou normu, která byla uveřejněna podle práva Evropských společenství komisí evropského společenství v Úředním věstníku evropských společenství, jako evropská norma rozpracovávající základní požadavky té evropské směrnice, ke které byla příslušnou technickou komisí CEN/CENELEC vypracována. Dále uvedený přehled je vztažen k 1.1.2006. Vzhledem k tomu, že informace o nových a zrušených harmonizovaných normách přiřazených k odpovídajícím nařízením vlády jsou zveřejňovány kvartálně, je potřebné tento přehled průběžně aktualizovat.

(ZIP, 921 kB)

 
 
Reklama