Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Wavin Azura, Wavin Q-Bic pro hospodaření s dešťovou vodou

Systémy Wavin Azura a Wavin Q-Bic upřednostňují přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí, snižují náklady na kanalizační sítě, poplatky za odvod dešťových vod a jsou prevencí proti vzniku závažných ekologických škod (povodně).

Popis systému

Obecná charakteristika systémů

Nová technologie systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic řeší problém s nakládáním dešťové vody v místě spadu, čímž jednak odlehčuje kanalizačním stokám (možnost volby menšího průměru kanalizačního potrubí, čímž dochází ke snížení investičních nákladů na stavbu kanalizace) a jednak snižuje poplatky za odvod dešťových vod z vlastních pozemků. Systémy Wavin Azura a Wavin Q-Bic velmi šetrnou a ekologickou cestou aktivně napomáhají udržovat přirozený koloběh vody v přírodě, a tím vytvářejí preventivní opatření proti vzniku závažných ekologických škod (jako jsou např. povodně apod.). Používání systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic je ve shodě s legislativou zemí EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí.


Wavin Q-Bic: Multifunkční, lehký a flexibilní
 
Wavin Azura

Oblasti použití


Kompletní systém pro nejrůznější rozměry. Standardní přípojka do DN 600. V každém místě je možný inspekční vstup do šachet.

Systémy Wavin Azura a Wavin Q-Bic se používají k likvidaci dešťových vod získaných ze střech jednak velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, ale i ze střech rodinných domů, dále pak k likvidaci dešťových vod z povrchu komunikací, parkovišť apod.

Princip činnosti

Základní funkcí systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic je likvidace dešťové vody ze zpevněných ploch. Oba systémy se skládají z tzv. základních akumulačních boxů (500x400x1000 mm pro systém Azura a 600x600x1200 mm pro systém Q-Bic - přičemž jeden box nahrazuje cca 25 m drenážního potrubí!), které se velice jednoduše sestavují do kompaktních celků takřka neomezených rozměrů a tvarů. Tím vznikne dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií a umístí pod zem. Základní princip funkce obou systémů je stejný - co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpožděním, za pomoci systému Azura nebo Q-Bic, buď nechat vsáknout zpět do okolní zeminy nebo provést regulovaný odtok dešťové vody ze systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže.

Výhody systémů Wavin Azura a Wavin Q-Bic

 • Redukce odtoku dešťových vod do kanalizace - snížení investičních nákladů na stavbu kanalizace

  Kompletní nebo částečná likvidace dešťových vod vsakováním - odlehčení kanalizačních stok - redukce investičních nákladů na stavbu kanalizace z důvodu možnosti volby menšího průměru kanalizačního potrubí.
 • Šetrný k životnímu prostředí

  K vsakování dešťových vod dochází v místě spadu, čímž nedochází k narušování přirozeného koloběhu vody v přírodě. Nedochází k závažným ekologickým haváriím, jako jsou např. lokální půdní dehydratace nebo naopak záplavové stavy.


 • Možnost rozvádění srážkové vody všemi směry

 • Vysoká intenzita vsakování

  Jeden box nahrazuje až 25 m drenážního potrubí.
 • Filtrace vsakované dešťové vody

  Součástí systému je bohatý sortiment revizních šachet, filtrů a geotextilií. V případě potřeby je možné systém doplnit o další přídavná zařízení (odlučovače ropných látek apod.)
 • Snadná montáž, nízká hmotnost akumulačních bloků

  Akumulační bloky se spolu spojují (v horizontálním i vertikálním směru) velmi jednoduše pomocí speciálních ručních plastových spojek.
 • Vysoká variabilnost konečného řešení

  Díky jedinečné modulové konstrukci akumulačních boxů a jejich jednoduchému způsobu skládání do kompaktních celků lze najít optimální řešení pro libovolně velké plochy a objemy.
 • Vysoký užitečný objem

  Užitečný objem akumulačních boxů systémů Azura a Q-Bic překračuje 95% celkového objemu.
 • Až 50% povrchu akumulačních boxů představují otevřené plochy

 • Vysoká tuhost a odolnost proti vnějšímu zatížení

 • Vysoká variabilnost připojení

  Systém Wavin Azura - 4x DN 160 mm (možnost připojení v různé výškové úrovni). Systém Wavin Q-Bic - od DN 160 až do DN 600 mm.
 • Wavin Q-Bic - navržen v systému "Soft-Glide"

  Díky jedinečnému a převratnému sytému "Soft-Glide", který byl použit při vývoji systému Q-Bic je možné přímo do akumulačního bloku zabudovat inspekční šachtu o průměru až 600 mm. Vnitřní strukturu boxů systému Q-Bic tvoří kanály velkých rozměrů s průměrem větším než 500 mm, což umožňuje snadnou revizi celého systému při použití tradičních inspekčních kamer a čistících přístrojů.

Technické údaje akumulačních boxů

Wavin Azura
Rozměry: 400x500x1000 mm
Objem: 200 l
Retenční koeficient: > 95%
Výška krytí: Min. 40 cm (bez zatížení silniční dopravou)
Min. 80 cm (se zatížením dopravou)
Připojení: DN 160 mm
Wavin Q-Bic
Rozměry: 600x600x1200 mm
Objem: 432 l
Retenční koeficient: > 95%
Výška krytí: Min. 40 cm (bez zatížení silniční dopravou)
Min. 50 cm (se zatížením dopravou)
Připojení: od DN 160 přes DN 315 až po DN 600 mm
Systém "Soft-Glide": Zabudovaná kontrolní šachta - optimalizované použití inspekčních kamer a možnost čištění (volný průchod kanálem o průměru větším než 500 mm).

Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...