Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konstrukce průmyslových ohřívačů a životnost

Proč mají ohřívače QUANTUM pětiletou záruku na nádrž

Jak zachovat 100% účinnost ohřívače TUV po celou dobu životnosti ohřívače jsme ukázali v článku Kvalita vody a tvorba pevných úsad. Jak uchovat co nejdéle vodu ohřátou, aniž by se zapálil hořák, a jak docílit vysoké životnosti namáhané nádrže? To jsou další dvě zásadní otázky všech předních výrobců plynových zásobníkových ohřívačů vody.

dýchání
Odtok teplé a přítok studené vody způsobuje změnu teploty a tepelné smršťování a roztahování nádrže. Toto tepelné "dýchání" sice nemůžeme vidět, přesto však existuje. Způsobuje neustálé napětí a může vést k předčasnému selhání svarů a ke vzniku trhlin a odštěpování glazury.
Kvalitní izolace
Řada výrobců se snaží řešit problémy účinnosti nákladnou cestou zlepšování spalování, vyvíjením kvalitnějších hořáků atd. V tomto ohledu již bylo mnohé vykonáno. Ovšem málokterý výrobce ohřívačů TUV se zabývá tak důkladně jako State Industries těmi nejzákladnějšími úniky tepla a ztrátami při uchování TUV v klidu, kdy hořák není v činnosti a už záleží jen na kvalitní izolaci ohřívače.

kritické body Kritickým bodem každého průmyslového ohřívače jsou místa svaru jednotlivých částí nádrže. V těchto "slabých místech" ohřívač obvykle začíná rezivět a téct.
U průmyslových ohřívačů, kdy provozní teplota mnohdy dosahuje až 80°C a bývá potřebné větší množství teplé vody než v domácnostech, mohou být tepelné ztráty prostupem stěny značné. Výrobce ohřívačů QUANTUM - firma State Industries, přispívá k ekonomice provozu velmi kvalitní izolací, která je použita ve všech jejích výrobcích. Jedná se o polyuretanovou pěnu vyráběnou bez použití freonů, které poškozují ozónovou vrstvu. Tato izolace je rovnoměrně pokryta po celém obvodu ohřívače v tloušťce až 4 cm. Výjimku tvoří pouze izolace kolem spalovací komory, kde vznikají vysoké teploty a proto zde musela být doplněna minerální vata odolávající těmto teplotám. Každý výrobce ohřívačů TUV se s tak kvalitní izolací pochlubit nemůže. Důkazem jsou řezy konkurenčních ohřívačů, kde je mnohdy izolace zeslabena až na 1,5 cm nebo popraskaná, kdy po následném úniku tepla přes obvod pláště dochází k častějšímu zapalování hořáku a větší spotřebě plynu.

špatná kontrukce
ŠPATNÁ KONSTRUKCE
správná kontrukce
SPRÁVNÁ KONSTRUKCE
Plášť je přivařen přímo k dolní a horní části nádrže. Svar je umístěn příliš blízko glazury.Kouřové trubky jsou přivařeny přímo k dolní a horní části nádrže. Svar je umístěn příliš blízko glazury, bez vyztužení kritických míst.Plášť nádrže přesahuje dostatečně dno, takže místo svaru se nachází daleko od glazovaného povrchu.Kouřové trubky jsou přivařeny ke speciálním ocelovým límcům, vloženým do dna nádrže. Límce zároveň vyztužují celou nádrž a chrání glazuru před teplem vznikajícím při svařování.

Mnozí výrobci šetří na oceli
Jak vyrobit nádrž ohřívače vody, která by vydržela neustálé napětí vznikající při každodenním provozu? Není to žádné tajemství. Odpověď zní: vyztužte slabá místa nádrží ocelí! Jiní výrobci však, aby snížili materiálové náklady, používají ve svých nádržích pouze minimální množství oceli. Výsledek takového šetření je jasný - ohřívač jednoduše není tak spolehlivý, jak má být.
Poškozená glazura vede k předčasné korozi a selhání nádrže!
Všichni výrobci svařují součásti nádrže až po opatření glazurou. U "spořivých" konstrukcí jsou tyto svary umístěny příliš blízko glazovaného povrchu a vysoká teplota svářečky může vypálit velké kusy glazury.
Takové ohřívače opouštějí továrnu s plochami obnažené oceli a nechráněná ocel je prvním předpokladem vzniku koroze a selhání nádrže.


kouřová trubka
KAŽDÁ KOUŘOVÁ TRUBKA V OHŘÍVAČI QUANTUM JE VYZTUŽENA KROUŽKEM
1 Masivní ocelové límce jsou k nádrži přivařeny ještě před glazováním.
2 Po vyglazování všech částí jsou kouřové trubky protaženy ocelovými límci. Kouřové trubky jsou přivařeny ke spodní straně límců, čímž se mezi místem svaru a glazurou vytváří ochranná "tepelná jímka".
Tam, kde je třeba, má QUANTUM více oceli
QUANTUM má ve svém odvětví nejmodernější konstrukci nádrže, která je na všech kritických místech vyztužena další dávkou oceli, takže odolá náporu každodenního provozu jako každá jiná.
Při výrobě je navíc používáno plně automatických počítačem řízených svářecích strojů, které zajistí naprostou prvotřídnost každého svaru s přesností, které manuálně ovládaná svářečka nemůže dosáhnout.
Přidáním oceli do ohřívačů QUANTUM sleduje firma State Industries dva cíle. Za prvé: zvýšené množství oceli vytváří "tepelnou jímku", která absorbuje teplo vznikající při svařování a brání tak poškození ochranné glazury a za druhé: přídavek oceli v kritických místech nádrže s sebou přináší tak potřebné vyztužení, takže QUANTUM snáší nepřetržitý provoz a tepelné "dýchání" lépe než kterýkoli jiný ohřívač. Masivní konstrukce nádrže průmyslového ohřívače umožňuje snášet tlak až 10 bar. Konstrukce systému několika vnitřních kouřovodů umožňuje účinnou výměnu i při vysokých výkonech.
Podaří-li se vám dosáhnout těchto dvou cílů, získáte průmyslový ohřívač vody, který si skutečně zaslouží pětiletou záruku!

Informace o firmě v TZB-adresáři QUANTUM, a.s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
tel: 0507/343363, fax: 0507/343666
E-mail: quantum.vy@infos.cz
WWW stránky: www.globalnet.cz/quantum

QUANTUM, a. s.
logo QUANTUM, a. s.

QUANTUM, a.s. je jedním z největších dovozců plynových zásobníkových ohřívačů vody v České republice. V naší nabídce najdete kondenzační kotle, solární panely pro výrobu tepla a k ohřevu vody, expanzní nádoby. Poskytujeme autorizovaný servis a poradenství, ...