Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Luboš Morávek: Nejdůležitější je ujasnit si pro jaký účel zařízení pořizujeme

Rozhovor s ředitelem české divize JUNKERS patřící do skupiny BOSCH Ing. Lubošem Morávkem. I sebelepší a drahý kombinovaný kotel není z hlediska fyzikálních parametrů schopen zásobovat vodou 2 koupelny s hydromasážní vanou současně. Plně však postačuje pro velký byt s kuchyní a koupelnou. Až po vyjasnění požadavků by mělo následovat cenové porovnání.

TZB-info: Od začátku roku vzrostla cena ropy ze 40 až na 64 dolary za barel, náklady na pořízení zemního plynu tvoří podle údajů dodavatele v ČR více než 80% z konečné ceny. Plyn pro domácnosti však v dubnu dokonce zlevnil a v červenci podražil o pouhá 4%. Podle analýzy společnosti společnosti EUROANALYSIS je cena plynu v Česku pod průměrnou cenou EU (všech současných 25 zemí). Plyn je podle těchto údajů levnější jen v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a ve všech pobaltských zemích. RWE Transgas k tomu dodává, že se jedná o země, které mají výrazně nižší náklady na dopravu zemního plynu, protože leží blízko nalezišť zemního plynu. Podle Eurostatu jsou ceny plynu v ČR nejen nižší než třeba v Německu (až o 100%), Francii nebo Rakousku, ale dokonce i v Portugalsku a na Slovensku. Jak se tato situace odráží na prodeji kotlů Junkers v ČR a v ostatních zemích? Jaká je pozice českého zastoupení v rámci skupiny Bosch?

Luboš Morávek: Po výrazném nárůstu trhu plynových kotlů ve 2.polovině 90 let došlo v poslední době k jeho stagnaci. Přispívá k tomu nejen nejasná energetická politika našeho státu, ale samozřejmě i uvolnění cen plynu a jejich navázání na cenu ropy. V prodeji plynových kotlů můžeme pozorovat nejen jasnou tendenci ke zvyšujícímu se prodeji závěsných kotlů a snížení podílu stacionárních plynových kotlů , ale i zvýšení podílu kondenzačních kotlů jako přímou reakci na zvyšování cen plynu. Tento podíl podle našich odhadů dosahuje již 10% z celkového počtu prodaných plynových kotlů.
Není žádným tajemstvím, že hlavním prodejním artiklem značky Junkers jsou plynové kotle. V posledních letech se nám daří zvyšovat náš podíl na trhu a to hlavně v oblasti kondenzačních kotlů a plynových průtokových ohřívačů vody. Trvale si držíme pozici největšího importéra plynových kotlů do České republiky.

TZB-info: Všichni očekávali, že otevření trhu s energiemi pro konkurenci přinese snížení ceny plynu, ale tato pojistka zatím nefunguje, objevují se první náznaky konkurence, systém se rozbíhá pomalu. Od ledna si bude moci svého dodavatele vybrat prvních 35 firem, největších odběratelů plynu, napřesrok už tady nebude žádný strop ani pro ceny účtované domácnostem. Vliv konkurence na trhu bude tlačit na levný zemní plyn - a ten je v současné době v Rusku. V současné době má společnost RWE Trangsas, zatím monopolní dodavatel zemního plynu, diverzifikované zdroje - norský a ruský zemní plyn, což zaručuje větší spolehlivost dodávek. Myslíte, že i podobné úvahy, které dosud nejsou typické pro střední a malé odběratele mohou ovlivnit prodej Vašich výrobků?

Luboš Morávek: Samozřejmě mohou a myslím, že už i ovlivňují. Diverzifikace dodávek plynu je nutná pro vytvoření plně spolehlivého systému zásobování. Neznám případy z posledních let, kdy by se objevovaly nedostatky v zásobování odběratelů plynem. Otevření trhu s plynem není jednoduchý proces a jeho zhodnocení by vyžadovalo možná celý článek. S nástupem otevřeného trhu lze očekávat dvojí tendenci a to tlak na snížení ceny v tržním prostředí, ale i postupné srovnávání cen na ceny světové. Tyto procesy však budou patrné nejen u plynu, ale i u ostatních druhů energií. Plyn má však jako palivo nevyvratitelné výhody jako jsou šetrnost k životnímu prostředí, komfort při řízení vytápění a ohřevu vody, nepotřebuje skladovací prostory u spotřebitelů ani nevyžaduje manipulaci a skladování vyhořelého paliva.

TZB-info: Hodně se hovoří o návratu topení dřevem, ministr životního prostředí Libor Ambrozek uvedl, že dřevem se klidně topit může, protože na něm není nic špatného. Na druhou stranu jsou slyšet názory, že jako palivo je dřevo sice nejlevnější, ovšem musí se někde sehnat, navíc rozřezat, nasekat a nanosit. A člověk šel na plyn právě proto, že mu skýtal pohodlí. Za jak silné lákadlo považujete nižší cenu u palivového dřeva?

Luboš Morávek: Jak již jsem zmínil v předcházející odpovědi, nejen cena energetického paliva je rozhodující faktor. Procesy přípravy, skladování, manipulace, regulování či nakládání se zbytky hoření jsou faktory, které je třeba brát v úvahu. V našich podmínkách si vytápění dřevem dovedu představit u určitého omezeného počtu spotřebitelů, kteří mají vlastní zdroj dřeva, prostory na jeho skladování a vysušení a čas na manipulaci. Pokud by se ze dřeva stalo rozšířené palivo, začne vznikat vyšší poptávka a jeho cena zákonitě poroste.

TZB-info: V tisku jsme také zaznamenali názor, že ".. lidé v domácnostech šetří tak, že si v obytných místnostech udržují teplotu kolem 20°C a chodí více oblečeni. Navíc jsou ne vždy s plynem spokojeni jako s médiem pro ohřev vody a jídla. I to může nakonec rozhodnout, že někteří raději přejdou na elektřinu nebo se vrátí k uhlí a dřevu." Co myslíte, co může být příčinou zmiňované nespokojenosti při dnešní tak široké nabídce zařízení?

Luboš Morávek: Tak jako každý vytápěný objekt, tak i každý člověk má odlišné nároky a představy na optimální vytápění. Plyn je jednoznačně medium s vysokou možností regulace. Celý systém topení a přípravy vody musí být neprojektován dle požadavků uživatelů a technických parametrů objektu. Pokud se podaří již ve fázi přípravy toto sladit, je spokojenost konečného uživatele dosažitelným cílem. Není pak nutné snižovat teplotu, je jen potřeba rozhodnout v jakém místě, v jakém čase a v jaké hodnotě ji potřebuji.

TZB-info: Výhodu při zvyšování cen mají objekty, které jsou zateplené, na spotřebě plynu se to významně projevuje. Tyto objekty však potřebují kotle menších výkonů, dále jsou tu možnosti kondenzační techniky, solárními sestavy na ohřev teplé vody# to vše je ve Vaší nabídce. Jak se změnila struktura poptávky během posledních například 5 let?

Luboš Morávek: Před 5 lety byl pojem kondenzační kotel znám jen hrstce odborníků. Dnes o něm mají informace nejen instalatéři, ale i koneční zákazníci.Taktéž zájem o nové technologie jako je solární ohřev a tepelná čerpadla stále stoupá. Při použití těchto progresivních technologií, a to hlavně platí u tepelných čerpadel, je nezbytné dbát na perfektní projektovou přípravu, bezchybnou instalaci a optimální seřízení. Zvyšují se i nároky na komfort přípravy teplé vody. Dříve převažující kombinované kotle dostávají velké konkurenty v kombinacích kotle s nepřímo vytápěným zásobníkem. Toto řešení plně zabezpečí i vysokou okamžitou potřebu teplé vody v případě instalací hydromasážních van nebo při více koupelnách v jediném objektu. Ve výkonech kotlů došlo ke zvýšení poptávky po kotlích menších výkonů (10-15 kW), což je dáno stále se snižujícími tepelnými ztrátami objektů.

TZB-info: Jak velkou roli při nákupu nového kotle hraje cena, akční nabídky a jaká by měla být nejdůležitější kritéria z Vašeho pohledu?

Luboš Morávek: Nejdůležitější je ujasnit si pro jaký účel zařízení pořizujeme. Jak je velký vytápěný objekt, jak je členěn, zda má rozdílné požadavky na vytápění jeho jednotlivých částí, kolik a pro jaké účely potřebuje teplé vody či kde bude plynový kotel umístěn. Jelikož pořízení kotle není záležitostí na 2 či 3 roky je nezbytné posoudit uvedené faktory i z dlouhodobého hlediska. I sebelepší a drahý kombinovaný kotel není z hlediska fyzikálních parametrů schopen zásobovat vodou 2 koupelny s hydromasážní vanou současně. Plně však postačuje pro velký byt s kuchyní a koupelnou. Až po vyjasnění požadavků by mělo následovat cenové porovnání.

TZB-info: Nabízíte speciální podporu pro prodejce, servisní techniky a projektanty - v čem spočívá a na jakém místě žebříčku priorit stojí například dostupnost záručního a pozáručního servisu?

Luboš Morávek: To co jste vyjmenovala jsou všechno služby, které provází výrobek od výrobce až k uživateli. Tyto služby stále více diferencují výrobky, mezi kterými často těžko hledáme zásadní odlišnosti. Proto doprovodné služby mají u nás nejvyšší prioritu a spokojenost prodejců, servisních techniků a projektantů je naším prvořadým cílem. V čem tato podpora spočívá je tak trochu naše tajemství a je potřeba se zeptat našich partnerů, jak jsou s námi a s naší podporou spokojeni.

TZB-info: Značka Junkers má bohatou historii, které je na Vašich webových stránkách věnována velmi zajímavá část. Na webu je mimo jiné uvedena citace Roberta Bosche z r. 1918 : "Je pro mě nesnesitelnou myšlenkou, že by při kontrole některého z mých výrobků mohl někdo prokázat, že konám něco podřadného." Jak velký význam má podle Vás historie společnosti a jakou kvalita v dnešní době spotřebního zboží?

Společnost Bosch a tím i její značka Junkers se vždy snažila o poskytování kvalitních výrobků a služeb. To co nám pomohlo vybudovat více jak 100 letou historii je východiskem i pro budoucí aktivity. Spolehlivost, důvěryhodnost, odpovědnost či otevřenost jsou hodnoty, které nám umožní být úspěšní i v budoucnosti. Snažíme se, aby naše výrobky, služby i naše jednání plně naplňovaly tyto zásady a i ve složitých situacích jsme vystupovali otevřeně a odpovědně jak vůči zákazníkům, tak i vůči zaměstnancům i celé společnosti.

TZB-info: Jak byste odhadl podíly úspor, o kterých rozhodují kvalita kotle, kvalitní a profesionální seřízení, údržba a volba kondenzačního kotle?

Luboš Morávek: Kvalita kotle je spíše posouzení dílenského zpracování a jeho spolehlivosti. Seřízení kotle už má přímý vliv na účinnost spalovacího procesu a tím i na spotřebu plynu. Proto pravidelné seřízení, nejlépe jedenkrát ročně, všem doporučuji. V rámci seřízení a prohlídky je též možné odstranit drobné odchylky, které by v budoucnu mohly vést k poškození důležitých částí kotle(např.výměníku či hořáku). Pokud se týká kotlů kondenzačních, zde dochází vlivem využití kondenzačního tepla ve spalinách k výraznému zvýšení účinnosti a to až o 15 % oproti kotlům konvenčním.

TZB-info: Myslíte, že si laik dokáže vybrat kotel sám bez pomoci odborné firmy? V čem mu může odborné poradenství být ku prospěchu?

Luboš Morávek: Vybrat kotel dokáže řada z nás, ale aby splňoval naše požadavky a na něco jsme nezapomněli, tam vidím nezastupitelnou roli projektanta či odborné montážní firmy. V žádném případě nepodceňuji znalosti českých spotřebitelů, ba naopak v porovnání se západními státy má náš spotřebitel velmi dobré znalosti. Na to, aby je získal potřebuje čas. Není v silách jednotlivce, aby dokázal v dnešní době mít detailní přehled o všech možných výrobcích a technologiích. Na to jsou zde odborníci z jednotlivých oborů, kteří tyto znalosti neustále doplňují.

TZB-info: Co lze podle Vás považovat za standard při koupi kotle z pohledu záruky, záručního i pozáručního servisu, poradenství a podobně a co se řadí již do kategorie nadstandard?

Luboš Morávek: Standardní dobou záruky jsou pro plynové kotle 2 roky. Na některé modely či některé části je poskytována i záruka delší. Jako příklad může posloužit typ Junkers Novastar u něhož je poskytována záruka 3 roky. Dalším důležitým faktorem pro hodnocení servisu je rychlost zásahu a odstranění poruchy hned při první návštěvě. Jistě nedělá značce dobré jméno, když se dostaví její servisní technik až za několik dní a po prohlídce kotle konstatuje, že uvedený díl nemá a že ho musí objednat a přijet ještě jednou.Toto se snažíme eliminovat a věřím, že se nám to daří.

TZB-info: Děkuji za rozhovor

Komentář redakce: Analýza společnosti EUROANALYSIS uvádí, že během pěti let dojde k výraznému poklesu cen ropy, a tedy i plynu. Stejný názor má i Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Opětovný pokles očekává i společnost Patria Finance. Důvodů k poklesu ve střednědobém horizontu je několik - odchod amerických vojsk z Iráku, větší využívání alternativních zdrojů energie, příchod osobních automobilů s hybridním pohonem či prosazování alternativních a ekologicky šetrnějších paliv.

Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková

 
 
Reklama