Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kondenzační technika firmy Junkers - před 111 lety patentována, 20 let na trhu

Je tomu letos už 111 let, co zakladatele firmy Junkers, Huga Junkerse, napadla myšlenka využití kondenzačního tepla při vytápění. Jeho revoluční vynález se však ujal až o 90 let později.

20 let kondenzační techniky Junkers Hugo Junkers svůj patent na "ohřívač kapalin" podal 20. června 1894. Zasloužil se tak o prvenství v technickém principu využití tepla ve spalinách díky kondenzaci, čímž obrazně řečeno položil základní kámen moderní kondenzační techniky. Trvalo však plných 90 let, než byl první plynový závěsný kotel zkonstruován. Stalo se tak v roce 1985, kdy firma Junkers nabídla na německém trhu svůj první kondenzační kotel s jednoduchým názvem CL 100.


Další průlom v polovině 90.let

Kondenzační kotle Junkers, vybavené speciálním tepelným výměníkem, ve kterém spaliny s vodní párou předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě, se od té doby velmi rychle ujaly na trhu a začaly úspěšně soupeřit s klasickými konvenčními kotli. Zpočátku první nákladné řešení s dvěmi výměníky nahradila varianta pouze s jedním výměníkem. V polovině 90. let pak po počátečních překážkách nastal v jejich vývoji i výrobě zřetelný průlom. Se vznikem kondenzační techniky a kondenzačních technologií našli výrobci tepelné techniky odpověď i na ekologicky významnou otázku redukce hodnot emisí CO a NOx. Díky využití spalin při výrobě tepla je možné zřetelně zredukovat celkové nežádoucí emise.


Cerapur a další jeho následovníci

V roce 1992 se na trhu objevil plynový závěsný kondenzační kotel Cerapur. V roce 2001 byla řada kotlů tohoto typu dále vylepšena a doplněna řadou Cerasmart - moderní plynové kondenzační kotle, které jsou ve srovnání se svými prvními předchůdci ekonomičtější, kompaktní, lehčí a tišší. O tři roky později, v roce 2004, byla uvedena na trh plynová stacionární kondenzační jednotka Cerasmartmodul. Specialisté v oboru tepelné techniky dokázali zvýšit účinnost kotlů z počátečních 98 % na dnešních 109 %. Emise NOx byly zredukovány ze 175 na méně než 16 mg/kWh, emise CO z 90 na 10 mg/kWh. Současné kompaktní přístroje mají téměř dvojnásobný maximální výkon ve srovnání s původním CL 100 z roku 1985, přitom při poloviční váze přístroje. Hugo Junkers tedy svým patentem bezesporu vyslal impuls správným směrem. Přesvědčivým důkazem jsou kontinuální vývojové práce a dnes již dvacetileté zkušenosti s kondenzační technikou Junkers.Pozitivní vývoj v ČR

Podíl kondenzačních kotlů na trhu v České republice je v součastné době 10% a neustále se zvyšuje. Podle marketingového průzkumu trhu, který provedla firma Junkers v letošním roce je spotřeba, úspornost a hospodárnost pro koncového zákazníka jedním ze 2 nejdůležitějších kritérií při výběru kotle. Do budoucna lze technický pokrok v této oblasti očekávat především v dalším rozvoji regulační techniky a solárních systémů. Junkers proto vyvíjí stále nová, jednodušší a ekonomičtější řešení instalace vytápění a ohřevu teplé vody.

Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Junkers Bosch
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Junkers Bosch

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.