Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Snižování spotřeby energie klimatizačních systémů – legislativa a monitoring

15. 5. 2024
Masarykova kolej – ČVUT v Praze, od 9 h

V rámci programu semináře budou představeny aktuální opatření ovlivňující projektování i provozování klimatizačních systémů. A to jak kontroly klimatizačních systémů vycházející z EPBD, tak Taxonomie, která je další součástí snah o snižování spotřeby energie a uhlíkové stopy. Bude též z pohledu projektanta větrání a klimatizace představena nová vyhláška o dokumentaci staveb. Další přednášky budou věnovány energetickým úsporám, monitorování provozu a pilotnímu projektu řízení spotřeby. Věřím, že vás program semináře zaujme a těším se na setkání.
Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

Program semináře

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře
Kontroly klimatizačních systémů dle zákona a vyhlášky č. 284/2022 Sb.
Ing. Miloš Lain, Ph.D., STP
Jak ovlivnit provozní parametry ventilátorů
Ing. Aleš Jakubec, MBA, ebm-papst CZ
Taxonomie EU a její vliv na návrh a provozování klimatizačních systémů
Ing. Lenka Matějíčková, Grinity
11.00 Přestávka
11.20 Automatizovaná diagnostika poruch z monitorovaných dat klimatizačních systémů
Ing. Jan Široký, Ph.D., Energocentrum Plus
Řízení chladicího zařízení kancelářské budovy v závislosti na dynamické ceně elektřiny: zkušenosti z pilotního provozu
Ing. Martin Barták, Ph.D., Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Energetický přínos přímého a nepřímého adiabatického chlazení
Michal Moravec, Flair
Nová vyhláška o dokumentaci staveb
Ing. Jiří Petlach, Petlach TZB
13.30 Diskuse
14.00 Závěr semináře

Partneři semináře


Informace pro účastníky

Datum a místo konání

15. 5. 2024 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

Účastnický poplatek

Pro členy STP 900 Kč, pro ostatní 1 900 Kč včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 9. 5. 2024.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Případná změna programu vyhrazena.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Současně je zařazen do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 2.

Mediální partneři


 
 
Reklama