Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce obytné prostředí


Vás zve na seminář

Teplovzdušné vytápění a chlazení obytného prostředí

pořádaný dne 26. října 2005 v Praze - Novotného lávka 5

logo STP

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 1 bod.Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Teplovzdušné vytápění a chlazení obytného prostředí".
Cílem semináře je seznámit se s moderními trendy vytápění a chlazení obytného prostředí, s principy teplovzdušného vytápění a chlazení z pohledu hygienika a moderní koncepcí nízkoenergetických budov s teplovzdušným vytápěním.

Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
odborný garant semináře


Časový program semináře

  8.30 Prezence účastníků
  9.00 Zahájení, úvod - prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Úvod do problematiky - doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
Teplovzdušné vytápění a chlazení z hlediska hygienika - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Moderní trendy vytápění a chlazení obytného prostředí - prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Teplovzdušné vytápění a chlazení firmy ATREA - Ing. Petr Morávek, CSc.
Moderní koncepce nízkoenergetických budov s teplovzdušným vytápěním - Ing. Petr Morávek, CSc.
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
26. 10. 2005 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 319
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      890,- Kč
- pro ostatní        990,- Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře.

3. Platební podmínky
Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1,
číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 205 04 01.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 14. 10. 2005 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz
Můžete rovněž využít on-line přihlášky na portálu www.tzb-info.cz

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.czMediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace
logo TZB-info logo TOPIN


logo STP

  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama