Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové výrobky v sortimentu filtrace a úprava vody odborného velkoobchodu IVAR CS

IVAR CS spol. s r.o. působí jako obchodně-technické zastoupení řady významných evropských firem v oborech vytápění, klimatizace, čerpadel a úprav vody. Jako odborný velkoobchod se širokým sortimentem vybraných komponent se specializuje na prodej armatur, systémů pro vytápění, tepelných čerpadel, klimatizace, čerpadel a komponent pro úpravu vody.

Stálými kontakty obchodních zástupců s realizačními firmami a projekčními kancelářemi se podle jejich požadavků dostávají do prodejního sortimentu některé nové výrobky, které bych vám chtěl krátce představit.


filtr DEPURA CYCLON XL

Prvním je filtr DEPURA CYCLON XL. Tento nový filtr je charakterizován přírubovým připojením, vysokým objemovým průtokem (v dimenzi DN65 je to 25 m3/hod a v dimenzi DN80 pak 32 m3/hod) a ručně ovládaným cyklonovým proplachem. Filtr je určen pro technické i průmyslové využití, kde je třeba filtrovat velká průtočná množství s malým obsahem zachycovaných pevných částic. Filtr je konstruován pro maximální tlak 10 bar, studenou vodu s teplotou +5°C až +40°C a teplotou prostředí +5°C max. +50°C. Rozměry filtru pro dimenzi DN65 jsou 305 x 710 mm a pro dimenzi DN80 pak 315 x 710 mm.¨

Hlava filtru i příruby jsou vyrobeny z polypropylenu, nádobka je z materiálu SAN (styrenakrylonitril) a filtrační vložka je z materiálu PA polyamidu Nylon 6-6. Standardně je filtr dodáván s filtrační vložkou o porozitě 150 µm, odkalovacím kohoutem a dvěma manometry, na kterých je v provozu možno snadno odečítat rozdíl tlaků při zanášení filtrační vložky a tedy ekonomicky odkalovat filtr ve správném čase. To by mělo nastat za situace, kdy tento diferenční tlak bude větší než cca 0,5 bar, tehdy je třeba bezodkladně provést proplach otevřením odkalovacího kohoutu nebo vyčištění filtrační vložky. Pro snadné provádění této údržby se použijí uzávěry před a za filtrem, popř. se v případě nutnosti pustí voda do objektu bezpečnostním by-passem (viz schéma zapojení). V případě potřeby se také instalují vzorkovací kohoutky. Pro některá speciální určení lze na objednávku pro tento filtr dodat filtrační vložku o porozitě pouze 25 µm.

Nezbytnou podmínkou instalace a provozu filtru DEPURA CYCLON XL musí být možnost jejího napojení na kanalizační odpad s dostatečnou dimenzí a hltností v závislosti na vstupním tlaku vody a objemovém průtoku.


Schéma zapojení filtru DEPURA CYCLON XL

Podle struktury prodeje plynových kotlů se na trhu stále zvyšuje podíl kondenzačních kotlů. Pro tento typ kotlů je třeba zajistit, aby do kanalizace odtékající kondenzát nezvyšoval kyselost odpadních vod. Jednou z možností jak dodržet tento předpis, je instalace filtru s neutralizační náplní. V našem sortimentu jsou nově zařazeny dva typy NEUTRALIZAČNÍCH FILTRŮ.

Jeden je v zásadě standardní filtr DEPURA 1000 PP, avšak osazený specializovanou neutralizační vložkou, druhý z řady NEUTRALIZAČNÍCH FILTRŮ je určen pro větší výkony nebo kaskády kondenzačních kotlů. Konstrukčně vychází z běžné sklolaminátové lahve s objemem cca pět litrů neutralizačního média a jednoduchou připojovací hlavou s integrovaným difuzorem.


NEUTRALIZAČNÍ FILTR 5 litrů

Schéma zapojení NEUTRALIZAČNÍCH FILTRŮ

U obou typů kyselý kondenzát protéká přes lože z žíhaného dolomitu, kde se díky vápenatým a hořečnatým iontů zvyšuje hodnota pH tak, aby se kondenzát mohl dále vypouštět do běžné kanalizace.

V případě zájmu o popsané produkty, nás prosím kontaktujte, rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky
nebo i navrhneme řešení pro vaše konkrétní podmínky.

IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...