Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová výrobní řada čidel Symaro společnosti Siemens

Sortiment čidel společnosti Siemens, s.r.o., divize Technologie budov, vycházel z výrobních řad firem Landis & Gyr, Staefa Control System a Siemens Bulding Technologies, které se v průběhu doby slučovaly až do podoby dnešní divize. Čidla původních firem byla stále vyráběna z důvodu návaznosti na odlišné požadavky řídicích systémů a regulátorů.

Nejmarkantnější situace pak byla u teplotních čidel, kdy u přístrojů Landis & Gyr byl používán měřicí článek LG-Ni 1000 (5000ppm), Staefa Control System specifický PTC článek T1 a u pasivních čidel Siemens článek Pt 100 (resp. 0-10 V u aktivních čidel). V případě tlaku, vlhkosti a kvality vzduchu bylo z nabídky původních firem vybráno to nejlepší, výroba ostatních čidel, která se dublovala, byla ukončena.

V průběhu minulého roku začala radikální obměna v sortimentu čidel. Cílem bylo vytvoření nové kompletní řady v unifikovaném provedení. Modulární koncepce, kterou využívá nová výrobní řada čidel Symaro, má jednotné designové provedení pro všechny měřené veličiny, jednotnou montáž i koncepci připojení. Modularita řady zároveň umožňuje mnohem rychlejší odezvu na potřeby trhu a požadavky zákazníků. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru HVAC a technologie budov může Siemens nabídnout novou ucelenou řadu výrobků, které jsou spolehlivé v každé situaci. Pro snadnou orientaci byl celý sortiment rozdělen do pěti skupin podle typu měřené veličiny.


Čidla teploty - Symaro T

Z důvodu zajištění kompatibility a návaznosti byly zachovány všechny měřicí články: LG-Ni 1000 (5000), Pt 100 (3850), Pt 1000 (3850) a T1 (Staefa) a všechny délky čidel. Nabídku pasivních čidel ještě doplňují čidla aktivní, s výstupem 0-10 V nebo 4-20 mA. Vlastní sortiment je rozdělen do dvou skupin: na standardní čidla pro běžné aplikace a čidla vysoké kvality. Nabízená teplotní čidla mají tyto přednosti:

Prostorová čidla, při měření teploty vzduchu v prostoru zohledňují také teplotu zdí, a to přesně definovaným způsobem. Tím je zaručen nejvyšší možný komfort uživatele.

Kanálová čidla, mají kapiláru osazenu více měřicími body, výsledky pak jsou díky výpočtu průměru teplot více spolehlivé a nezávislé na místě měření a podmínkách proudění vzduchu.

Ponorná čidla jsou navržena pro měření s vysokou přesností.

Příložná čidla jsou výjimečná krátkou dobou potřebnou pro získání měřené hodnoty a snadnou montáží.

Venkovní čidla snímají aktuální venkovní teplotu a v menším rozsahu také kompenzují vliv větru a oslunění.

Kabelová čidla jsou k dispozici v různých verzích pro široké použití.


Čidla tlaku - Symaro P

Kompletní nabídka čidel pro vodu, chlazení a vzduch je vhodná pro všechny aplikace HVAC. Zajišťují spolehlivé a stabilní snímání absolutního nebo diferenčního tlaku. Sortiment je rozdělen na standardní čidla a čidla vysoké kvality. Nabídku standardních čidel doplňuje spínač diferenčního tlaku pro dohled nad filtry nebo ventilátory.
Čidla vlhkosti - Symaro H

K dispozici jsou samostatná čidla vlhkosti i kombinované verze s čidlem teploty. Kombinovaná verze má možnost volby ze tří teplotních rozsahů pomocí přepínače. Od začátku tohoto roku jsou v nabídce i čidla pro teplotu s aktivním výstupem 4-20 mA. Kapacitní prvek měření vlhkosti zajišťuje vysokou stabilitu a díky nejmodernější technologii s mikroprocesorem je možné přesně měřit vlhkost v celém rozsahu teploty, nejen při 23 °C. Sortiment je opět rozdělen na standardní čidla a čidla vysoké kvality. Nabídku doplňuje čidlo rosného bodu, které se používá pro snímání kondenzace na chladicích stropech a hygrostaty v prostorovém nebo kanálovém provedení pro kontrolní nebo regulační funkce.

Čidla kvality vzduchu - Symaro A

Čidla kvality vzduchu se využívají tam, kde je potřeba řízeného větrání k zajištění konstantní kvality ovzduší při nízkých provozních nákladech. Standardizované výstupní signály umožňují jednoduché připojení k široké škále regulátorů a systémů. Díky patentovanému fotoakustickému principu měření nevyžadují čidla žádnou údržbu a rekalibraci. Měřené veličiny jsou VOC (prchavé organické sloučeniny) a CO2.Speciální čidla - Symaro X

V této skupině jsou zastoupena tato čidla: oslunění - pro měření intenzity slunečního záření, kanálové čidlo - pro měření rychlosti vzduchu nebo objemového průtoku ve VZT potrubí, průtokový spínač - pro snímání v systémech, které obsahují kapaliny nebo plyny.
Kalibrovaná čidla

Do této skupiny patří čidla pro snímání vlhkosti, teploty a tlaku s vysokou přesností, která se dodávají včetně kalibračního protokolu. Čidla splňují nejpřísnější předpisy FDA a GMP pro použití v oblasti výroby léčiv, potravinářství nebo nemocnic. Společnost Siemens zajišťuje pro zákazníky pravidelný rekalibrační servis. Nová řada kombinovaných čidel teploty a vlhkosti má výměnný měřicí prvek, který podléhá rekalibraci, a tak se celý kalibrační proces velmi zjednodušil a zkrátil. U původních čidel totiž bylo nutné celý přístroj demontovat a odeslat na přezkoušení.Podpora pro zákazníky

Pro snadnou a rychlou orientaci zákazníků v novém sortimentu čidel Symaro připravila společnost Siemens přehledný katalog, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité technické údaje i potřebné příslušenství. Další pomůckou je převodní tabulka náhrad starých čidel za nová. Vzhledem k rozsahu nového sortimentu vznikl i návrhový počítačový program SESP, který umožňuje rychlý výběr správného čidla podle předem definovaných požadavků, případně po zadání označení starého typu bude vybráno čidlo nové. Tento program obsahuje i katalogové listy a montážní návody. Připravovanou novinkou pro realizační firmy a projektanty je příručka pro správnou montáž čidel.


Novinky pro tento rok

Nová řada čidel Symaro vzhledem ke své modulární koncepci umožňuje trvale rozšiřovat nabídku pro naše zákazníky. Nabídka je rozšířena o teplotní čidla s pasivním článkem Pt 1000, během léta přibudou nová prostorová čidla vlhkosti a kvality vzduchu, resp. kombinace kvalita vzduchu a teplota (v provedení prostorovém a nově i kanálovém).


Siemens s.r.o., divize Technologie budov
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 033 615, Fax: 233 033 640
E-mail: daniel.drlik@siemens.com
www: www.siemens.cz/sbt