Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Všestranné využití elektrického a kombinovaného akumulačního systému

KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. zvýhodňuje montážní a obchodní firmy

Osvědčenou stavebnici elektrických akumulačních kotlů vyvíjí, vyrábí a prodává už více než dvacet let firma KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. S ředitelem této firmy Pavlem Fouskem jsme hovořili o akumulačním způsobu vytápění i o jeho přednostech a výhodách. Informujeme také o aktuální zajímavé nabídce KOMEXTHERMU. Montážní a obchodní firmy získají od 1. června slevu 15 % na všechny komponenty stavebnice elektrického akumulačního kotle.


NOVÝ SYSTÉM PRODEJE ELEKTRICKÝCH AKUMULAČNÍCH KOTELEN!

Firma KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. chce podpořit
odborné montáže a kvalitní uvádění svých výrobků do provozu.

Nově proto poskytuje obchodním a montážním partnerům
slevu 15 % na akumulační elektrokotelny a jejich stavebnicové komponenty.

Podrobnosti ochotně sdělí pracovníci obchodního oddělení firmy KOMEXTHERM Praha, spol. s r. o.
na tel.: 235 321 748 nebo e-mailu info@komextherm.cz.


Můžete ve zkratce říci, jaké typy akumulačních kotlů nabízíte?
V současné době vyrábíme dvě typové řady. Typ EKO s výkony od 7,5 kW do 35 kW a dále typ SEZ s výkony od 22,5 kW do 135 kW. Odlišuje je kromě výkonů použití různých akumulačních nádrží - EKO vybavujeme nádržemi o objemu 750 litrů a SEZ nádržemi o objemu 2250 litrů. Díky tomu poskytují obě stavebnice dostatečnou variabilitu při navrhování optimální velikosti a výkonu celého akumulačního systému.

Investoři dnes chtějí velmi často využívat pro vytápění více zdrojů. Jak je lze v této stavebnici kombinovat?
Systém v základním provedení dodáváme jako elektrokotel. Jeho velkou výhodou je však možnost akumulovat teplo i z dalších zdrojů a to pak úsporným automaticky regulovaným způsobem využít k vytápění.

Jaké jiné zdroje tepla je tedy možné k tomuto systému připojit?
Uživatel může kombinovat například elektrický ohřev topným tělesem (to je součástí dodávky akumulační nádrže) s kotlem na pevná paliva - např. na dřevoplyn, na uhlí či na pelety. Využít je možné i stále oblíbenější krbová kamna s teplovodním výměníkem. Rozšiřujícím se a státem podporovaným zdrojem tepla je též solární ohřev. Pro tento účel dodáváme akumulační nádrže s trubkovým výměníkem, které umožňují odběr tepla z kolektorů. Stavebnice je tak variabilní, že uživatel může kombinovat jakékoliv zdroje tepla: elektrický ohřev s kotlem na pevná paliva, elektrický ohřev a sluneční kolektory, nebo všechny tři způsoby vytápění v jediném akumulačním systému. Zdrojem tepla může být dokonce jenom kotel na pevná paliva. V tom případě stavebnici dodáme bez elektrických těles.

Jak systém reguluje akumulaci tepla?
Výborně se osvědčila na míru šitá nabíjecí automatika Komextherm ACUMATIC, kterou (stejně jako další regulaci) vyrábíme. Ta optimalizuje stupeň nabití podle venkovní teploty, kterou změří ve chvíli, kdy začne elektrárna dodávat nízký tarif. Pokud předtím uživatel zatopil v kotli na pevná paliva, nebo vodu ohřálo slunce, automatika to zaznamená, vyhodnotí a nákladnější ohřev elektřinou zkrátí tak, aby množství akumulovaného tepla stačilo na další den. Uživatel přitom může kontrolovat stupeň nabití nádrží podle ukazatele na panelu regulátoru a podle toho se rozhodnout, kolik paliva případně ještě naložit do kotle na pevná paliva. Zároveň má možnost kdykoliv zjistit, jakou zásobu tepla má na další den. Podstatnou výhodou této automatiky je nemalá úspora energie. Díky řízenému nabití se např. zmenšují tepelné ztráty povrchem nádrží. Podle venkovní teploty se teplo akumuluje jen do nezbytné míry. Například jen na 30 %. A protože se podle fyzikálních zákonů teplá voda v nádržích vždy ustálí v jejich horní části, zmenšuje se tak plocha teplého povrchu, a tím logicky i ztráty. Už při vývoji jsme se nechtěli spoléhat jen na dobrou izolaci akumulačního kotle.

To ale není jediná konstrukční výhoda. Poněkud jiné jsou i vaše akumulační nádrže...
Oproti konkurenci jsme je navrhli tak, aby byl plně využit jejich objem. Elektrické topné těleso jsme umístili v nádrži co nejblíže ke dnu. Tím je zaručen ohřev celého objemu. Pokud je totiž topné těleso umístěno výše, voda pod tělesem se neohřívá a nádrž je fakticky o tuto část menší! Sestavu nádrží jsme také propojili, aby tvořila funkčně nádrž jedinou. Díky tomu se zjednodušilo i měření pro automatiku a zabezpečení proti přetopení, což opět celý systém samozřejmě zlevňuje.

Stále hovoříme jen o akumulování tepla. Jak ale pokračuje jeho distribuce do topného systému?
Regulaci vytápění zajišťuje také náš výrobek: ekvitermní regulátor RVT 06. Ten řídí teplotu topné vody pro celý objekt. Je vybaven spínacími hodinami, na nichž uživatel nastaví střídání topných režimů. To mu umožňuje topit na vyšší teplotu v době, kdy se v objektu někdo nachází, a na nižší teplotou v noci a nebo v době, kdy je vytápěný objekt prázdný. Spínací hodiny umožňují sestavení týdenního programu s odlišením pro jednotlivé dny. Pokud je tento program správně nastavený, je možné ušetřit 20 i více procent tepla! Už za jediný měsíc jsou to nemalé částky. Velkou výhodou regulace je, že pro všechny místnosti v domě plynule mění teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Odpadá tedy potřeba dalších nákladných regulačních prvků.

Jak bezpečný je provoz kotelny? Co brání přetopení?
Splňuje všechny bezpečnostní i jiné kvalitativní normy platné ve všech zemích Evropské unie. Jakmile se voda v akumulačních nádržích ohřeje do potřebné míry, ohřev vypne regulátor AKUMATIC. Pokud by selhal, vypojí kotel provozní termostat, který je nastaven na teplotu 107°C. Pokud by nefungoval i ten, systém vyřadí z provozu havarijní termostat, nastavený na teplotu 113°C.

Jak je řešená výbava elektrické a regulační části kotle?
Elektrické rozvaděče (RET), kterými jsme tuto stavebnici vybavili, obsahují úplné silové ovládání ohřevu, kaskádové zapojení celého příkonu a spínání po signálu dodávky nízkého tarifu. Jak jsem už zmínil, kotle jsou vybaveny nabíjecí automatikou AKUMATIC a vybíjecí automatikou RVT 06 s digitálními spínacími hodinami. Všechny vstupy a výstupy z těchto regulátorů jsou vyvedené do svorkovnice rozvaděče a jejich zapojení zkoušíme už ve výrobě. Montér pouze podle návodu připojí vodiče do svorkovnice, aniž by nějak manipuloval s jednotlivými regulátory.

V případě kombinace zdrojů tepla v tomto systému hrozí kotlům na pevná paliva dehtování a nízkoteplotní koroze. Jak tomu zabránit?
Dodávku tepla řídí zmíněná automatika se vším komfortem a úsporami jako při topení plynem nebo elektřinou. Kotel na pevná paliva se prostě roztopí na plný výkon a teplo z něj míří do akumulačních nádrží. Tím se jednak zabrání nízkoteplotní korozi (kotel pracuje v optimálních provozních podmínkách) a zároveň se teplo vyrobí rychleji (zkrátí se doba, kdy je do kotle nutné přikládat). Navíc kotle na pevná paliva dnes musejí být zabezpečené proti přetápění a právě akumulace je podle mě ten nejlepší způsob.

Lze nějak v případě nutnosti zajistit, aby kotel na pevná paliva topil přímo do objektu?
Pokud je tento kotel připojen podle našeho návodu, zabezpečí jednoduché a levné komponenty naší stavebnice, aby jej neochlazovala příliš studená vratná voda. Spojení kotle na pevná paliva a akumulačních nádrží jsme konstruovali tak, aby teplo bylo přednostně dodáno do topného systému a teprve po ohřátí objektu se to přebytečné začalo ukládat do nádrží. To by se ale mělo stávat jen výjimečně a v případě, že jediným zdrojem tepla je právě kotel na pevná paliva.

Jak jsme už několikrát zmínili, kotel dodáváte jako stavebnici, to jistě znamená, že jeho instalace bude pro dodavatelské firmy poměrně náročná...
No to bychom nic neprodali. Stavebnici dodáváme jako sestavené a vyzkoušené skupiny: topenářské, elektrické a regulační části. Montážní firma pouze jednotlivé komponenty spojí, čímž podstatně zrychlí a zlevní svou práci. Jednotlivé části vyrábíme a zkoušíme v dílenských podmínkách a plně ručíme za kvalitu jednotlivých skupin i celku. Odpadnou i dílčí elektrické revize a provádí se pouze instalační revize. Takže další zlevnění montáže.


KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.
logo KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.

Přední český výrobce regulační techniky: vyrábíme regulátory teplovodního vytápění, solárního ohřevu, směšovače čtyřcestné a trojcestné, servopohony řady MK-C a MK-D, kaskádové spínače kotlů, regulátory ohřevu TUV, dvouzónový regulátor RVT 07 DUO.