TZB-2004: Porovnání cen tepla

plynová kotelna - horkovod, plynová kotelna - teplovod
Datum: 14.2.2005  |  Autor: Ing. Jiří Šíma

Příspěvek byl přednesen na odborné konferenci TZB-2004 v rámci doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2004 - Zemní plyn pro vytápění - správné řešení. Autor se zabývá na základě konkrétně získaných údajů aktuálními provozními cenami tepla u CZT a plynových kotelen.

POROVNÁNÍ CENY TEPLA Z PLYNOVÉ KOTELNY A HORKOVODU

Objekt č.p. 107 - instalovaný výkon kotlů 2 x 64 kW, průměrná roční spotřeba plynu během 3 let B = 21 000 m3/rok
Objekt č.p. 108 - instalovaný výkon kotlů 3 x 50 kW, průměrná roční spotřeba plynu není uvedena, protože dům je poloprázdný


1. Výpočet investičních nákladů

horkovod 2 x DN 150
170 m x 9.500,- Kč/m
(předizolované potrubí)
1.615.000,- Kč
armaturní šachta pro vypouštění horkovodu 200.000,- Kč
možné přeložky stávajících inž. sítí 500.000,- Kč
přechod přes objekt č.p. 108 226.000,- Kč
horkovody na nádvoří OA až Sladovny
180 m x 8.000,- Kč/m (předizolované potrubí)
1.440.000,- Kč
horkovodní úpravny parametrů - Sladovna 550.000,- Kč
320.000,- Kč
Obchodní akademie 320.000,- Kč
(zařízení je navrženo s 60% rezervou při výpadku výměníku)
Mezisoučet 5.171.000,- Kč

Výhled:

HÚP v objektu č.p. 107 (ČSOB) 320.000,- Kč
HÚP v objektu č.p. 108 (GE CB) 320.000,- Kč
Součet 5.811.000,- Kč

Projektové práce:

Dokumentace k provedení stavby 350.000,- Kč
Zajištění stavebního povolení 16.000,- Kč
Varianta č. 5 celkem 6.177.000,- Kč


2. Výrobní náklady v HÚP

Cena za odebrané teplo 147.420,- Kč
Revize tlakových nádob 1.520,- Kč
Revize elektro 267,- Kč
Odpisy za 1 rok 26.600,- Kč
Plánované opravy 10.000,- Kč
Obsluha 4.500,- Kč
Správní režie 3.000,- Kč
Zisk 3.000,- Kč
Součet 194.307,- Kč


3. Výpočet ceny tepla v plynové kotelně
Jmenovitý výkon teplovodních kotelen pro spalování zemního plynu v objektech č.p. 107 (ČSOB) a č.p. 108 (GE Capital Bank) je 2 x 64 kW a 3 x 50 kW.

Z tohoto důvodu byl pro výpočet ceny tepla vybrán objekt č.p. 107, neboť vytápění objektu č.p. 108 je značně omezeno z důvodu poloprázdné budovy.

Okrajové podmínky:
Vypočtené IN na plynovou kotelnu
IN = 128 kW x 6.000,- Kč/kW = 768.000,- Kč
Zařízení je v provozu cca 4 roky
Odpisová sazba za stejné zařízení kotelny je 12 let
Průměrná roční spotřeba zemního plynu za 3 roky je B = 21 000 m3/rok

Provozní náklady za 1 rok včetně DPH:

Cena za odebraný plyn 140.000,- Kč
Pronájem plynoměru 220,- Kč
Revize (kominík, tlaková nádoba, kotel, plynové zařízení) 3.770,- Kč
Revize elektro 267,- Kč
Měření emisí (je součástí revize kotle)  
Odpisy za 1 rok 64.000,- Kč
Plánované opravy 10.000,- Kč
Obsluha - topič 4.500,- Kč
Zisk 3.000,- Kč
Správní režie 3.000,- Kč
Součet celkem 228.757,- Kč

Spotřeba tepla za zúčtované období dle cenového věstníku 15/99

E = B . H . ηk . 10-3
Symboly jsou vysvětleny v základní zprávě studie.
E = 21 000 . 33,5 . 0,85 . 10-3 = 600,- GJ/rok

Z přibližně instalovaných výkonů je zřejmé, že spotřeba tepla pro dům č.p. 108 bude přibližně stejně velká.

Výpočet ceny tepla v plynové kotelně o výkonu 128 kW
Cena tepla: 228 757 : 600 = 381,- Kč/GJ včetně DPH

Přehled cen tepla: (Kč/GJ)
Horkovod: 234 + 5% DPH (Teplárna Písek a.s.)
Plynová kotelna: 363 + 5% DPH


POROVNÁNÍ CENY TEPLA Z PLYNOVÉ KOTELNY A TEPLOVODU

Výpočet ceny tepla v plynové kotelně
Jmenovitý výkon teplovodních kotelen pro spalování zemního plynu v objektech městského úřadu, obchodní akademie a Sladovny se pohybuje v rozsahu Q = 450-480 kW. Z tohoto důvodu byla pro výpočet ceny tepla vybrána pouze jedna kotelna, protože ostatní jsou velmi podobné. Pro výpočet byla zvolena kotelna v objektu obchodní akademie.

Okrajové podmínky:
V objektu obchodní akademie se musí provést rekonstrukce plynové kotelny. Předpokládaný investiční náklad je 1,8 mil. Kč. Stávající zařízení již dosloužilo.

Odpisová sazba za strojní zařízení kotelny je 12 let.
Roční spotřeba zemního plynu B = 57.000 m3/rok

Provozní náklady za 1 rok včetně DPH

Cena za odebraný plyn 410.000,- Kč
Pronájem plynoměru 2.600,- Kč
Revize
(kominík, tlakové nádoby, plyn. zařízení)
16.500,- Kč
Revize elektro 1 x za 3 roky - alikvotní část 700,- Kč
Měření emisí 1 x za 5 let - alikvotní část 2.000,- Kč
Odpisy za 1 rok 150.000,- Kč
Plánované opravy 30.000,- Kč
Obsluha - topič 4.500,- Kč
Správní režie 5.000,- Kč
Zisk 5.000,- Kč
Součet celkem 626.300,- Kč

Spotřeba tepla za zúčtovací období dle cenového věstníku 15/99
E = B x H x ηk x 10-3

B - spotřeba zemního plynu m3/rok
H - výhřevnost zemního plynu 33,5 MJ/m3
ηk - směrná účinnost kotle 85 % viz tabulka ve věstníku 15/99 str. 19
E - spotřeba tepelné energie GJ/rok

E = 57.000 x 33,5 x 0,85 x 10-3 = 1.623 GJ/rok

Výpočet ceny tepla:
626 300 : 1 623 = 386,- Kč/GJ včetně DPH = 367,60 + 5% DPH

Přehled ceny tepla (Kč/GJ)

Horkovod 234,00 + 5% DPH (Teplárna a.s. Písek)
Teplovod 338,30 + 5% DPH (Teplárna a.s. Písek)
Plynová kotelna 367,60 + 5% DPH (vypočtená cena)


Studie proveditelnosti zásobování oblasti Městského úřadu teplem ze sítě CZT města Písek
HORKOVOD, TEPLOVOD

 

Hodnotit:  

Datum: 14.2.2005
Autor: Ing. Jiří ŠímaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39)


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPardubice chtějí regulací zajistit jednotnou architektonickou identitu nové zástavbyPraha chce koupit další pozemek v Písnici pro stavbu metra DSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korun