Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Směšované rozdělovače - dočkáme se dokonalejšího řešení?

Směšované rozdělovače pro podlahové vytápění získaly postupem času značnou oblibu díky jejich jednoduchosti a malým nárokům na prostor. Zvláště ve spojitosti se závěsnými kotli jsou často vhodnou alternativou k řešení pomocí anuloidu se dvěma okruhy z rozdělovače. Tento druhý způsob řešení je navíc často neúnosný, protože kotle jsou v novostavbách nezřídka instalovány ve velmi stísněných prostorách, kam již není možné jakoukoliv technologii větších rozměrů umístit.

Jako každé zařízení se však i směšované rozdělovače vyznačují několika nevýhodami, kterými platíme za jejich jednoduchost.

Oběhové čerpadlo zpravidla nekomunikuje s regulací kotle. Pokud prostorový termostat nebo jiná regulace kotel vypne, čerpadlo často "točí vodu" v okruhu podlahového vytápění zcela zbytečně, pokud jej uživatel nevypne ručně, běží trvale a zbytečně zvyšuje spotřebu el. energie.

Teplota směšování je nastavena rovněž ručně na termostatické hlavici ventilu a neodráží tedy venkovní klimatické podmínky tak jako regulace ekvitermní. Případný zásah je nutné provést jedině přestavením termostatické hlavice.

Jako projektant musím zákazníka na tyto nevýhody upozornit a pokud se jedná o náročnější investory, je třeba hledat řešení takové, aby systém fungoval zcela automaticky a samozřejmě v ekvitermním režimu jak na okruhu těles, tak i na okruhu podlahového vytápění. Není-li k dispozici prostor pro anuloid a rozdělovač, rád bych se tímto podělil o poměrně jednoduché řešení, které nemá zvýšené nároky na prostor a odstraní výše uvedené nedostatky směšovaných rozdělovačů.

V případě potřeby dokonalejšího řešení vybírám kotel, který umí řídit sám nebo prostřednictvím rozšiřující sady regulace tříbodový pohon 230 V a pracuje v ekvitermním režimu - obyčejně tedy kondenzační závěsný kotel - např. Viessmann Vitodens 200, 300 nebo stacionární variantu Vitodens 333, případně jiný výrobek s obdobnými možnostmi v oblasti regulace. U směšovaného rozdělovače zaměním spodek termostatického ventilu s kapilárou za dvoucestný regulační ventil s tříbodovým pohonem 230 V (např. ventil RV111 Comar s pohonem SSC 31 od LDM Česká Třebová), na rozdělovací tyč podlahového okruhu připevním čidlo výstupní teploty směšování, zapojím pohon, čerpadlo a teplotu na regulátor či rozšiřující sadu kotle a výše uvedené nevýhody směšovaných rozdělovačů jsou odstraněny.

Cenově je toto řešení dle mého názoru vcelku přijatelné, náklady na regulační ventil RV111 od LDM v dimenzi DN 15 s elektropohonem představují 4 640,- Kč, rozšiřující sada regulace č. 7178996 pro kotel Viessmann Vitodens 200 činí 4 700,- Kč.

Schéma řešení směšovaného rozdělovače Giacomini ve spojitosti s rozšiřující sadou regulace kotlů Viessmann je naznačeno na obr. 1.


Obr. 1 - Regulovatelný směšovaný rozdělovač

Takto upravený směšovaný rozdělovač doporučuji především tam, kde se uvažuje o kondenzačním kotli a předpokládá se jediný rozdělovač podlahového vytápění v objektu. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat správnému určení kv hodnoty regulačního ventilu.

Zarážející okolností je, že takové zařízení ještě nikdo na našem trhu standardně nenabízí a nenalezneme jej ani v doporučených zapojeních u výrobců kotlů. Zde se objevuje zpravidla trojcestný směšovač vystavený dispozičnímu tlaku oběhového čerpadla kotle a další vyvažovací ventily, které tento hydraulicky nevhodný okruh kompenzují. Řešení je složité a často nefunkční, protože vyvažovací ventily jsou pasivními prvky a nereagují na proměnné průtoky v jednotlivých okruzích, a tak nejsou schopny zajistit vyvážení tlakových poměrů na trojcestném směšovači za všech provozních podmínek. Takové "doporučené řešení" je vyobrazeno na následujícím schematu - obr. 2 (převzato z projekčních podkladů Viessmann pro kotle Vitodens), kde je trojcestný směšovač osazen snad opravdu za každou cenu:


Obr. 2 - Doporučené zapojení Viessmann Vitodens 333

Přestože vhodné řešení (alespoň podle mého názoru) se nabízí jako velice snadné a možná i levnější, v doporučených zapojeních jej nenalezneme - viz obr. 3. Takové řešení je současně principem směšovaného rozdělovače v zapojení, jak je znázorněno na obr. č. 1. Pokud se v objektu nalézá více rozdělovačů podlahového vytápění, je to současně příklad, jak rozdělení okruhů vyřešit centrálně u kotle.


Obr. 3 - Alternativní zapojení kotle Viessmann Vitodens 333

Otázkou je, proč se trojcestné směšovače stále používají i tam, kam nepatří. Nemyslím si, že by to ještě nikoho nenapadlo, jak druhý okruh podlahového vytápění k závěsnému kotli správně připojit i bez anuloidu. Možná je spíše důvodem to, že dvoucestný regulační ventil ani vhodný pohon není zpravidla v nabídce výrobců kotlů, a tak se hledá řešení takové, aby bylo především obchodně výhodné - tedy nabídnout armaturu z vlastního sortimentu.

Zůstává tedy na projektantovi, zda odolá kopírování doporučených schémat zapojení a najde si čas i na zamyšlení nad jejich správností. Výše popsaná řešení směšovaného rozdělovače s řízeným pohonem a zapojení druhého okruhu podlahového vytápění mám již vyzkoušená na mnoha realizacích a mohu jej svým kolegům doporučit jako ověřená.

Bohužel, zatím jakákoliv komunikace s výrobci směšovaných rozdělovačů i kotlů na toto téma byla bezvýsledná, proto nezbývá, než abychom si poradili sami.

Recenze:
Hlavním přínosem je jednoduché a dostupné řešení směšování ve skříni rozdělovače s možností regulace. U základních sestav tak, jak se dodávají v současnosti na náš trh, tato možnost není.

Ing. Renata Straková