Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hydronické systémy s. r. o.si Vás dovoluje pozvat
na seminář

Energie pod vaší kontrolou 2005

s podtitulem
Se správnými výrobky nemusí být požadavky architekta a projektanta TZB v rozporu


pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

17.1.2005 Hradec Králové
18.1.2005 Brno
19.1.2005 Zlín
20.1.2005 Ostrava
24.1.2005 Liberec
25.1.2005 České Budějovice
26.1.2005 Praha
27.1.2005 Plzeň

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.


Seminář je určen zejména projektantům, provozovatelům soustav a technickým pracovníkům z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

Seminář je zaměřen na problematiku volby spotřebičů tepla a chladu s ohledem na architektonické řešení vytápěného nebo chlazeného prostoru.

  • Máte pocit, že požadavky architekta jsou někdy v rozporu s tím, co potřebuje projektant TZB pro zajištění tepelné pohody v daném prostoru?
  • Máte problém s umístěním otopného tělesa v některých prostorách?
  • Působí fan-coil nebo otopné těleso v některých interiérech jako "pěst na oko"?
Pokud si na jednu nebo více z výše uvedených otázek odpovíte ANO, je na čase se seznámit s výrobky a projekčními postupy, které Vám výrazně usnadní život.

Další část semináře je věnována problematice soustav s proměnným průtokem - zajištění požadovaných průtoků a dispozičních tlaků pro jednotlivé spotřebiče v soustavách s proměnným průtokem, 2-cestné regulační ventily v soustavách s proměnným průtokem.

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS
Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel: 24446 6792-3
fax: 24446 1381
Šámalova 78
615 00 Brno
tel: 54524 7246
fax: 54524 7519
e-mail: seminar@hydronic.cz


Data a místa konání:

17.1.2005 Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
18.1.2005 Brno Hotel International, Husova 16
19.1.2005 Zlín Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
20.1.2005 Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6
24.1.2005 Liberec Centrum Babylon, Nitranská 1
25.1.2005 České Budějovice Hotel Gomel, Pražská 14
26.1.2005 Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
27.1.2005 Plzeň Plzeňský Prazdroj, reprez. prostory, U Prazdroje 7


Program semináře:

8.30 hod Prezence účastníků
8.45 hod Zahájení, úvodní slovo
9.00 hod Moderní, architektonicky příznivé řešení soustav vytápění, chlazení a VZT
9.30 hod Volba spotřebičů tepla a chladu s ohledem na tepelnou pohodu ve vytápěném / chlazeném prostoru
  • Velkoplošné vytápění a chlazení - chladicí a topné stropy, stěnové vytápění
  • Sálavé konvektory
  • Ekonomické hledisko - investiční a provozní náklady
11.00 hod Přestávka, občerstvení
11.15 hod Koncepční řešení soustav s proměnným průtokem
  • Vyvažovací ventil v soustavách s proměnným průtokem
  • Dynamické armatury v soustavách s proměnným průtokem
  • Inteligentní 2-cestný regulační ventil KT 512
13.00 hod Diskuse, závěr semináře

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.


Podmínky účasti:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.
Pokud máte zájem o účast, odešlete, prosím, přihlášku obratem, nejpozději však 7 dnů před seminářem, na který se přihlašujete.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 221 082 353
fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz
  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama