Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projektování vytápění efektivně

K projektování profese vytápění patří neodmyslitelně kvalitní CADovský program, který tvorbu výkresů urychlí a zkvalitní. Od takového programu se očekává především provázání grafického zpracování výkresů s výpočty a návaznostmi na databáze konkrétních výrobců. Všechny tyto aspekty splňuje program CADKON/TZB 2D modul Vytápění a potrubí, který pracuje jako nadstavba AutoCADu (plně postačuje varianta LT) v kombinaci s moduly tepelných ztrát a DIMOS od společnosti PROTECH.


Zveme Vás k návštěvě našeho stánku
hala J, stánek 020

na 11. ročníku mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha
ve dnech 23.-27.11.2004.


Výpočet tepelných ztrát a návrh otopných těles
Jako stavební podklad (slepý výkres) můžeme použít projekt zpracovaný v jakémkoli CADovském programu nebo naskenovanou bitmapu. V prvním kroku nejprve očíslujeme místnosti, doplníme informace o teplotách a tento seznam předáme do modulu tepelných ztrát od společnosti PROTECH. V tepelných ztrátách doplníme informace o konstrukcích (případně upřesníme rozměry), spočítáme tepelné ztráty a do jednotlivých místností navrhneme konkrétní otopná tělesa.


Práce se seznamy místností načtených ze stavebního půdorysu do tepelných ztrát

Rozmístění těles a vykreslení potrubí
V dalším kroku můžeme z navrženého seznamu otopných těles rozmístit tělesa ve výkrese, popsat je nebo vykreslit potrubní rozvody. Otopná tělesa lze také pohodlně vybírat z obsáhlých katalogů (cca 70.000 položek) podle typu, výrobce, teploty atd. Samozřejmostí je také podpora změn (editace) těles i potrubí.

Kreslení potrubí je rozděleno do dvou částí - schematický náčrt a zadávání podrobných informací jako je např. dimenze, materiál atd. Ke každému potrubí lze zadat nejen jeho typ, ale i materiál, dimenzi a výšku uložení nad podlahou. Samozřejmostí je podpora vkládání armatur, stoupaček nebo popisů dimenzí.


Otopná tělesa, potrubí a očíslované úseky ve výkresu


Výběr z obsáhlé databáze otopných těles

Rozvinutá schémata a dimenzování
Abychom mohli z půdorysu vytvořit schémata otopných soustav a navrhnout dimenze, musíme nejprve očíslovat jednotlivé větve a určit jejich vzájemná napojení. Z takto připraveného půdorysu umí CADKON vytvořit schémata a předat tyto informace do modulu DIMOS (dimenzování otopných soustav) od společnosti PROTECH. V DIMOSu se automaticky načtou příslušné místnosti, spotřebiče, větve a očíslují se jednotlivé úseky. Nyní v modulu DIMOS zadáme další upřesňující údaje a provedeme výpočet. Navržené hodnoty dimenzí, izolací, nastavení otopných těles atd. předáme zpět do programu CADKON, kde se automaticky zaktualizují popisy těles nebo dodatečně popíšeme příslušné dimenze potrubí.


Vykreslená schémata ve výkresu


Výpočet v modulu DIMOS od společnosti PROTECH

Výkresy kotelen, strojoven atd.
CADKON/TZB 2D není určen pouze pro zpracování klasické projektové dokumentace vytápění, ale můžeme s ním kreslit také tzv. strojařské výkresy kotelen, strojoven, chlazení atd. K dispozici máme obsáhlou databázi potrubních tvarovek a armatur, které lze postupně vkládat a napojovat nebo doporučujeme použít vykreslení pomocí tzv. trasy potrubí.

Při kreslení pomocí trasy nejprve načrtneme prostředky AutoCADu (křivky, úsečky) jednotlivé rozvody, zadáme dimenze úseků a do výkresu se vloží již podrobně rozkreslené potrubí. Samozřejmostí je podpora pro dodatečné změny (editace), popis dimenzí, vkládání armatur a tvarovek do již vykresleného potrubí atd.


Výkazy
Vše, co jsme pomocí CADKONu nakreslili, lze jednoduše vyhodnotit do legend ve výkresu (použité typy čar potrubí, bloky armatur atd.) nebo jako technické zprávy (specifikace těles, délky dimenzí potrubí atd.). Specifikace můžeme vykazovat jako tabulku do výkresu, do MS Excelu, MS Wordu nebo jako obecný textový soubor (lze použít např. pro programy na kalkulace).

Obecně platí, že CADKON/TZB 2D umí vyhodnotit klasickou specifikaci (kusovník) bez návazností na ceny.


Ukázka specifikace potrubí do MS Excelu

Tento článek si nekladl za cíl seznámit Vás se všemi možnostmi programu CADKON/TZB 2D modul Vytápění a potrubí, ale naznačit základní principy práce při kreslení v návaznosti na výpočty a dimenzování. Na našich internetových stránkách najdete mnoho dalších informací k tomuto programu jako např. podrobnější popis, databáze zařazených výrobců, ukázkové výkresy, návody a postupy atd.

GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej sw CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech možných účelů, ...