Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pořadatel 11. mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM Praha

Aqua-therm

si Vás dovoluje srdečně pozvat
na odbornou konferenci

TZB-2004

Termín a místo konání:

23. - 26. 11. 2004
Výstaviště Praha - Křižíkovy pavilony, hala D

Konference TZB 2004 navazuje na loňský úspěšný ročník a tentokrát koresponduje s aktuálním tématem veletrhu - nízkoenergetická výstavba a úspory energií.
Konference je 4 denní, jednotlivé dny 23.-26.11.2004 jsou nezávislé a jako celek je konference zahrnuta do celoživotního programu vzdělávání ČKAIT s hodnocením 4 body.

Pořadatelé jednotlivých dnů:
Společnost pro techniku prostředí, internetový portál TZB-info, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení, Ekologický institut Veronica, Společnost Calla, Liga ekologických alternativ.

Společnost pro techniku prostředíTZB-infoSvaz podnikatelů v oboru technických zařízeníEkologický institut VeronicaSdružení CALLALiga ekologických alternativ

Křižíkovy pavilony,
hala D

Generálním mediálním partnerem celé konference TZB-2004 je internetový portál TZB-info
TZB-info
PROGRAM KONFERENCE:

úterý 23. 11. 2004  Zemní plyn pro vytápění - správné řešení

Program je určen jak pro odborníky, tak pro stavebníky, projektanty i architekty. Jednotlivé přednášky budou aktuálně reagovat na říjnové zvýšení cen plynu a novinky v legislativě.

Generální partner dne:
TRANSGAS
11.00 Představení nového CD Tabulky a výpočty TZB-info
TZB-info připravilo k letošnímu veletrhu CD, které umožňuje práci s velmi oblíbenými Tabulkami a výpočty na TZB-info i bez přístupu na internet. CD obsahuje celou oblast Tabulky a výpočty, která je navíc doplněna vybranými tematicky navazujícími články. CD bude k dispozici pro zájemce zdarma.
11.10 Porovnání centrálního zásobování teplem a plynových kotelen - Ing. Jiří Šíma
Autor se zabývá na základě konkrétně získaných údajů aktuálními provozními cenami tepla u CZT a plynových kotelen.
11.40 Kotelny se zařízením na plynná paliva (revize ČSN 07 0703 - konečný návrh) - doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Proti předchozí normě byla upřesněna terminologie, byly upřesněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu kotelen s kotli na plynná paliva, poznatků techniky a zabezpečovacích zařízení k zajištění bezpečného provozu těchto kotelen. Reálný předpoklad nabytí účinnosti této revidované ČSN je IV. Q 2004.
12.10 Kondenzační technika pro každého - Ing. Vladimír Valenta
Autor se zabývá moderními zdroji tepla, které využívají kondenzační teplo vlhkosti spalin. Populární formou seznamuje s výhodami a úskalími použití kondenzační techniky a zároveŇ dává praktické aplikační návody.
12.40 Vývoj cen zemního plynu a novinky a co přinese otevírání trhu - Ing. Lubomír Kolman
13.10 Komíny mokré - Ing. František Jiřík
Přednáška je zaměřena na odvod spalin pro kotle s nízkou výstupní teplotou spalin.
13.40 Komíny suché a krby - Ing. Vladimír Jirout
Přednáška je zaměřena na problematiku suchých komínů aplikovaných u plynových spotřebičů, které postupně přecházejí do oblasti mokrých komínů Autor se v rámci suchých komínů věnuje i problematice krbů a krbových vložek.
14.10 Energetické štítky budov - Ing. Roman Šubrt
Energetický průkaz a energetický štítek budovy umožňuje porovnávat jednotlivé budovy z hlediska kvality tepelných izolací a tím i předpokládaných nároků na energii potřebnou pro vytápění, ovšem za předpokladu, že jsou zpracovávány podle jednotných kritérií. V dnešní době nejsou náklady na vytápění zanedbatelnou složkou rodinného i firemního rozpočtu, a proto bude mít takovéto hodnocení význam nejen jako informace pro uživatele objektu, ale postupně se jistě stane vítaným nástrojem při hodnocení budovy při sjednávání nájmu, při jednání o koupi domu i při zadávání projektů novostaveb či vlastních realizací a nebo při prostém oceňování budov, které se dál používá k různým účelům.
14.50 Stručný výtah a upozornění na podstatné změny novely vyhlášky č. 213/2001 Sb. Podrobnosti náležitostí energetického auditu - Ing. Renata Straková
Přednáška o změnách a náležitostech je určena jak pro odbornou veřejnost, tak pro vlastníky a provozovatele budov, které pod povinnost energetických auditů spadají, přednáška představí změny na zkušenostech z konkrétních auditů.
15.10 Diskuse a ukončení tohoto dne doprovodného programu

Odborný garant: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., předseda odborné sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředístředa 24. 11. 2004  3. česko-rakouská konference Slunce 2004

  Partner dne:
REGULUS
Již tradiční konference Slunce 2004 je součástí mezinárodního projektu CER2, na programu se podílí české nevládní organizace Ekologický institut Veronica a Sdružení Calla a rakouský arsenal research. V letošním roce se koná poprvé v rámci veletrhu Aqua-therm a navazuje na velmi úspěšný solární den, který byl součástí loňského doprovodného programu. I v letošním roce bude tematika zajímavá pro projektanty, techniky i stavebníky napříč jednotlivými obory TZB.
Téma: Slunce v nízkoenergetických domech

10.30 Prezence
11.00 Nová česká legislativa pro obnovitelné zdroje energie a teplo z obnovitelných zdrojů - Martin Bursík, Ecoconsulting, Praha
11.40 Akumulace - srdce solárních systémů
Akumulace tepla ve velkých solárních systémech - teorie a příklady z praxe, stratifikace jako předpoklad vyšších zisků. - Petr Kramoliš, autorizovaný technik, Ostrava
12.30 Vytápění a větrání v nízkoenergetických a pasivních domech, těsnost a setrvačnost stavby
Vlastnosti novodobých izolačních materiálů pro tepelnou ochranu budov a vytváření vnitřního klimatu. - Stanislav Šťastník, Stavební fakulta VUT Brno
13.00 Kompletní sortiment pro solární sestavy - Ing. Pavel Kučera, ředitel firmy Regulus s.r.o.
13.10 Přestávka
13.30 Využití solárních zisků při stavbě a opravách velkých bytových domů - Johannes Fechner, 17&4, Rakousko
14.10 Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky?
Okna na jih a jinam. Dvě či tři vrstvy? Není žaluzie jako žaluzie. Neviditelného záření je nejvíc, jak mu porozumět? Okenní rámy - nejdražší části budov. - Jan Hollan, Ekologický institut Veronica a FAST VUT Brno
14.50 Školicí a vzdělávací možnosti pro projektanty, stavební firmy a instalatéry v podmínkách EU - Susanne Geissler, Johannes Fechner, Arsenal Research, Rakousko
15.30 Půlhodina diskuze a závěrečný komentář

Odborný garant: Ekologický institut Veronica, Společnost Calla

Přednášky budou v českém jazyce a vzhledem k velkému zájmu o loňský solární den doporučujeme zájemcům, aby se předem přihlásili pomocí on-line přihlášky.

Účastnický poplatek při úhradě převodem do 19.11.2004 150 Kč
na účet: ZO ČSOP Veronica č. 1342270339/0800, var. symbol: 987
Při úhradě na místě v den konání 250 Kččtvrtek 25. 11. 2004  Nízkoenergetická výstavba

Program věnovaný nízkoenergetické výstavbě jako celku bude přehledem dopadů požadavků na úspory energie pro jednotlivé obory TZB.

11.00 Úvodní slovo odborného garanta - doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze
11.10 Nízkoenergetická výstavba z pohledu státu - Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
11.30 Energetické systémy nízkoenergetických budov - doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze
11.50 Větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických domů - Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA
12.30 Přestávka na kávu
12.40 Zdroje vytápění v nízkoenergetických domech - alternativní nebo klasické? - Ing. Stanislav Frolík, ČVUT v Praze
13.00 Akumulace tepla a biomasa - Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., STP, ČVUT v Praze
13.20 Stavebně technické koncepce moderních domů - doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze
13.40 Pasivní a aktivní systémy pro snížení tepelné zátěže - Ing. Petr Kotek, ČVUT v Praze
14.00 Novinky v chlazených a vytápěných stropech - ARNEMA, Ing. Petr Vávra, ČVUT v Praze
14.20 Přestávka na kávu
14.30 Zdravotně-technické instalace v NE domech - Ing. Dagmar Kopačková, STP, TZB-info
14.45 Hospodárný ohřev teplé vody - Ing. Miroslav Urban, Ing. Daniel Adamovský, ČVUT v Praze
15.05 Nízkoenergetické bytové a rodinné domy v ČR - Ing. Petra Neuwirthová, PhD., SEVEn
15.20 Vlastní zkušenosti s výstavbou nízkoenergetické dřevostavby - Ing. Milan Bechyně, TZB-info
15.40 Inteligentní dům v reálném životě - Ing. Petr Brůha, investor
16.00 Závěr semináře - doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze

Odborný garant: doc. Ing. Kabele, CSc., předseda Společnosti pro techniku prostředíčtvrtek 25. 11. 2004, 16.30 hod  Vyhlášení výsledků Solární ligy

Solární liga České republiky je soutěží obcí a měst ve vybavenosti solární technikou. S využitím inspirace z Německa (a pokud jde o fotovoltaické systémy i Rakouska) vyhlásila Liga ekologických alternativ za spolupráce Střediska pro efektivní využívání energie SEVEn, o.p.s. a za podpory Státního fondu životního prostředí a Českoněmeckého fondu budoucnosti zkušební ročník pro rok 2004. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci Dne pro solární energii na loňském ročníku TZB-2003.
Po roce se zkušební ročník uzavírá a zveme Vás na slavnostní vyhlášení výsledků.

Organizátor: Liga ekologických alternativpátek 26. 11. 2004  EPC a novela vyhlášky č. 213/2001 Sb., o podrobnostech
 náležitostí energetického auditu

Předmětem semináře je informovat malé a střední podnikatele v oboru technických zařízení, stavební firmy působící v oblasti oprav, rekonstrukcí a modernizací budov pro bydlení a veřejný sektor o změnách ve zpracování energetického auditu jako nástroje k vyhledávání potenciálu úspor energie a možného využití obnovitelných zdrojů energie v systémech vytápění a přípravy TV. Na základě zkušeností z provádění EA od r. 2001 byly do vyhlášky zapracovány změny, které ovlivní následné realizace doporučených souborů opatření. Zásadní změnou je úprava technického a ekonomického hodnocení tak, aby vybrané činnosti mohly být přímo realizovatelné zejména aplikací metody EPC jako zdroje soukromého financování investiční činnosti.

9.00 - 9.30Prezence
9.30 - 9.40 Zahájení - F. Holec, prezident SPTZ ČR
9.40 - 10.30 Problémy s nabídkou služeb EPC a EC u státních organizací - Ing. Václav Hrabák, prezident AMF
10.30 - 11.00 Evropská směrnice o energetických službách a zkušenosti V ČR - Jaroslav Maroušek, předseda pracovní skupiny Hospodářské komory ČR pro EPC
11.00 - 11.30 Legislativa umožňující uplatnění EPC kontraktů ve státem vlastněných zařízeních - Ing. Karel Podhorný, vedocí oddělení finančního plánování programů reprodukce majetku, Ministerstvo financí
11.30 - 11.50 Novela vyhlášky č. 213/2001 Sb. a její podpora EPC - Ing. Irena Plocková, MPO ČR
11.30 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 12.20 Podpora EPC ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO ČR - Ing. Táňa Dutkevičová, zástupce ředitele, Česká energetická agentura
12.20 - 12.45 Vyhodnocení EPC kontraktů v ČR a databáze ČEA - Ing. Vladimíra Henelová, Enviros, spol. s r.o.
12.45 - 13.10 Výběrová řízení a EPC projekty - Ing. Miroslav Florian, SEVEn, o.p.s.
13.10 - 13.30 Možnosti uplatnětní EPC kontraktů v resortu - Zástupce resortu
13.30 - 14.00 Možnosti uplatnětní EPC kontraktů v resortu - Ing. Josef Polák, ředitel společnosti, EPC Motol s.r.o.
14.00 - 14.20  Kontrakty na energetické služby ve veřejném sektoru - Vladimír Sochor, Siemens

Pod záštitou: České energetické agentury

Organizátor: Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení

Odborný garant: SEVEn o.p.s.Mediální partneři:
Český instalatér Elektroinstalatér Alternativní energie Vytápění větrání instalace TZB HAUSTECHNIK Vydavateľstvo Jaga TZ informace

 
 
Reklama