Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dvě aplikace velkoplošného vytápění REHAU

V průběhu letošního prvého pololetí realizovala firma REHAU dvě zajímavé stavby velkoplošného vytápění. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o netypické stavby, využíváme tuto možnost seznámit širokou odbornou veřejnost s těmito projekty.

Dům dětí a mládeže Praha - Modřany

Na této stavbě byl kromě běžného systému podlahového vytápění zalitého anhydritovým potěrem realizován i provozní soubor podlahového vytápění ve sportovní hale. Jednalo se o systém vytápění pružné podlahy o výměře 550 m2. Základem je osvědčená trubka RAUTHERM S 20x2,0 mm, které bylo použito na této stavbě celkem 4.920 metrů. Tyto trubky byly fixovány do vodicích lišt Raufix. Vodicí lišty jsou pak položeny na tepelné izolaci REHAU. V této tepelné izolaci jsou otvory pro stavbu konstrukce pružné podlahy.

Na rozdíl od klasických systémů podlahového vytápění se tento systém nezalévá betonovým nebo anhydritovým potěrem, ale zaklopí dřevěnou konstrukcí podlahy, která je umístěna na výplňových hranolech, které jsou opatřeny pružinovými prvky. Tato konstrukce podlahy má pak optimální vlastnosti pro sportovní účely. Vlastní systém podlahového vytápění je napojen na 3 průmyslové rozdělovače IV 7 a 1 průmyslový rozdělovač IV 6. Tyto rozdělovače zajišťují pak průtok topného média do jednotlivých okruhů podlahového vytápění.


Podlahové vytápění

Vytápění hlediště

Další zajímavou aplikací na této stavbě je vytápění hlediště. Jedná se o vytápění stupňů tribuny. Základem topného systému je trubka RAUTHERM S 17x2,0 mm, která je fixována ve vodicí liště. Trubka je pak v přechodových úsecích mezi jednotlivými stupni fixována ve vodicích obloucích 90°/17mm. Systém je pak samozřejmě na nejvyšším místě opatřen odvzdušňovacími ventily.


Vytápěný most Karlovy Vary

Problémy se znečišt'ováním Vřídelní kolonády ze sousedního mostu a potíže s jeho údržbou v zimních měsících vedly Správu léčebných zařízení a kolonád k oslovení REHAU o návrh na temperování pochozí vrstvy mostové lávky.


Vytápěný most Karlovy Vary

Vytápěný most Karlovy Vary

Jako zdroj tepla byl předpokládán deskový výměník, na jehož primární straně je vstupním médiem termominerální voda z Vřídla. Pro potřeby návrhu topné desky bylo možno uvažovat s max. výstupní teplotou na sekundární straně výměníku do 55°C a nižší. Na nosnou konstrukci mostu byla položena hydroizolační folie. Do vodicích lišt Raufix byla jako topný rošt uložena trubka RAUTHERM S 20x2,0 mm. Topný rošt je napojen na rozdělovač Tichelmann z trubek RAUTHERM S 25x2,3 mm a zakryt běžnou stavební kari sítí ze statických důvodů.

Po zabetonování byla na ještě čerstvý povrch položena kostková ornamentální dlažba. Dilataci topné desky zajišťují obvodové dilatační pásky. Do topné plochy je vloženo výměnné teplotní čidlo. Topný systém je uzavřený, topné médium je směs vody s glykolem. Provozní náklady jsou minimální, jako tepelný zdroj je využívána termální voda.


REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...