Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ocenění GRAND-PRIX za nejlepší výrobek na veletrhu FOR-ARCH 2004 (I)

Na jubilejním 15. stavebním veletrhu FOR-ARCH Praha 2004 byly z pěti ocenění GRAND PRIX dvě z oblasti TZB. V dnešním článku představujeme větrací jednotku DUPLEX RC firmy ATREA s.r.o. určenou pro nízkoenergetické rodinné domy.

Cena byla udělena za nový výrobek firmy - "Teplovzdušná větrací a vytápěcí jednotka DUPLEX RC", která je určena pro dvouzónové teplovzdušné vytápění a větrání moderních nízkoenergetických a pasivních obytných staveb.

Popis jednotky DUPLEX RC

Originální patentovaná konstrukce jednotky zajišťuje primární teplovzdušné vytápění s řízeným větráním obytných místností a současně sekundární odvětrání sociálních příslušenství domu s 90% využitím tepla z odváděného vzduchu rekuperací. Podle nastavení pracuje v 5-ti provozních režimech od rovnotlakého větrání až po letní chlazení.

Podle provedených průzkumů při patentových rešerších a v zahraniční literatuře neexistuje ve světě obdobný výrobek s deklarovanými funkčními parametry.

Jednotka DUPLEX RC je hlavní součástí integrovaného energetického systému v nízkoenergetických budovách (vytápění, chlazení, větrání, odvlhčování, využití a distribuce pasivních i aktivních solárních zisků).


Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla - všeobecný popis

Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

  • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
  • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla


Provozní režimy vytápění, větrání a chlazení

K jednotce se dodává regulátor CP, na kterém je možné zvolit požadavky na mikroklima domu:

  • rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
  • teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací
  • teplovzdušné cirkulační vytápění (s nárazovým větráním)
  • podtlakové větrání sociálních zařízení s přívodem předehřátého vzduchu
  • přetlakové letní větrání (hlavně noční "předchlazení") případně chlazení s přívodem vzduchu přes zemní registr
 
 
Reklama