Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komfort dodávky TUV ve "tříhvězdičkové kvalitě"

Kvalita dodávky TUV zahrnující požadavky na dobu přípravy, dostatečné množství, volitelnost průtoku a teploty, minimální výkyvy výstupní teploty vody, minimální ztráty způsobené odtokem počáteční studené vody, akumulaci připravené TUV, a z toho vyplývající ekonomiku provozu i při přípravě teplé užitkové vody plynovým kotlem Euromaxx byly důvodem pro udělení ocenění třemi hvězdičkami dle předpisu evropské normy EN 13203. Ohodnocení označuje nadprůměrné schopnosti kotle při ohřevu TUV.


Obr. 1

Komínové i Turbo provedení kotlů se dodává ve výkonu 24 a 28 kW. Obě modifikace kotlů jsou pouze v kombinovaném provedení, což znamená, že mohou dodávat teplou užitkovou vodu i vytápět otopnou plochu bytu či rodinného domku. Jestliže se ale momentálně daný výkon zařízení nedá plně využít z důvodu např. nedokončené stavby, je možné kotel seřídit na nižší topný výkon, minimum je 8 kW, a po dostavbě nebo zvětšení vytápěné plochy topný výkon kotle opět zvýšit. Tyto a jiné možnosti nabízí zdokonalený software řídicí elektronické jednotky Bosch Heatronic (obr. 1).

Neodmyslitelnou funkcí této jednotky je plynulá regulace výkonu PCL (Power Control Line), která umožňuje řídit topný výkon kotle dle požadavku prostorového nebo ekvitermního regulátoru. Konkrétní podporu zajistí prostorové regulátory TR 100, TR 200 a optimalizující regulátor TR 220. Ekvitermní regulátory komunikující s řídicí jednotkou po datové sběrnici BUS zastupuje regulátor TA 250 a TA 270, který navíc dokáže řídit až 10 topných okruhů a tři kotle zapojené do kaskády. Detailnější přehled o teplotě prostoru může dodat prostorové čidlo RF 1 určené pro prostorové regulátory TR ... a čidlo TF 20 pouze pro ekvitermní regulátor TA 270. Doplňkem jsou i spínací jednokanálové digitální hodiny DT 1 pro časové řízení vytápění nebo dvoukanálové DT 2 pro časové řízení vytápění a přípravy TUV, které navíc svým vzhledem umocní ovládací panel a samotné ovládání kotle.


Obr. 2

Inovace v systému přípravy TUV

Pomocí čidla NTC sledujícího teplotu vody na výstupu a rychlost otáčení turbínky, která nahrazuje staré membránové vodní spínače na vstupu užitkové vody, je na kotli automaticky nastavena tlaková hodnota plynu na hořáku. Turbínka může propustit od 2 do 10 l/min s další možností omezení na 5 l/min přímo na hydrobloku kotle. Tato možnost se vyplatí při velmi malých průtocích nebo nízkém tlaku ve vodovodním řádu. Kotel pak velmi rychle reaguje na změny v průtoku na vodovodní baterii nebo nastavení jiného teplotního požadavku na kotli.

Nutno podotknout, že Euromaxx pro přípravu TUV nepoužívá kombinovaného tepelného výměníku, ale dvou spolu trojcestným ventilem propojených výměníků. Micro - akumulátor - takto příhodně je nazýván nový sekundární deskový vysoce výkonný výměník nabíjený teplotou z primárního měděného výměníku, který zaručuje stálost teploty na výstupu TUV z kotle (obr. 2). Výměník má výkon 50 kW!


Kotel Euromaxx

Kotel Euromaxx

Kotel Euromaxx

Kotel Euromaxx nabízí volitelně tři režimy přípravy TUV ECO/COM, dosud známé z jen řady Cera... Tyto přednastavené provozní režimy zajišťují maximálně úsporný provoz. Jednoduchým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu může uživatel volit mezi režimy v závislosti na požadovaném komfortu přípravy TUV. V komfortním nastavení (COM) získá uživatel teplou vodu ihned. Pomocí příslušenství spínacích hodin je možné střídat komfortní (COM) a energeticky úsporný (ECO) režim v závislosti na předdefinovaném časovém rozvrhu. Požadavek komfortního režimu přípravy TUV lze také "ohlásit". Jestliže chcete využít v energeticky úsporném režimu ECO komfortu režimu COM, stačí krátký odběr užitkové vody (>5 s) a závěsný kotel připraví nezávisle na nastavení ve velmi krátké době teplou vodu, aniž by jakákoliv voda odtekla bez užitku!


Obr. 6

Výhody komfortního režimu přípravy TUV (COM) lze ještě znásobit při zapojení cirkulace TUV přímo z kotle (obr. 6). Jednoduchým přidáním cirkulačního čerpadla do cirkulačního potrubí (není třeba žádný další trojcestný ventil, čidlo ani zásobník) vytvoříte z kotle okamžitý zdroj TUV. Kotel neustále udržuje teplou vodu v cirkulační smyčce, a ta je pak k dispozici okamžitě po otevření i velmi vzdáleného odběrného místa TUV. Teplotu výstupní vody lze nastavit v rozmezí od 40 do 60°C.

Ještě nám chybí pohled na celkovou maximální hlučnost a instalační rozměry. Při maximálním výkonu hořáku kotle Euromaxx bylo naměřeno 39 dBA. Pro srovnání hlučnosti uveďme šum lesa (34 dBA). A když si budete chtít tento "šum lesa" nainstalovat v bytě, zjistíte, že pro jeho rozměry v milimetrech 850 x 440 x 364 (v/š/h) pro něj najdete místo bezmála všude.

Kotel Euromaxx je vybaven horizontální připojovací lištou (obr. 7, 8). Horizontální lišta má stejné připojovací rozměry jako tradiční vertikální lišta Junkers, ale u horizontální lišty musí být použita s kotlem dodávaná přestavbová sada pěti trubek, které prodlouží horizontální vývody na vertikální rozvod. Pokud nepoužijeme přestavbovou sadu, je možné flexibilní připojení a servisní mechanik tak již není vázán na pevné rozteče instalace. Toho lze velmi výhodně využít při modernizaci kotlů a systémů v bytovém fondu. Výhodou je možnost použití pancéřových hadic s dostatečnou dimenzí. Tyto hadice lze různě křížit a přizpůsobit je tak na rozvody, které nesedí s montážní lištou. Vyústění a pořadí vodního a plynového připojení již nerozhoduje.


Obr. 7

Obr. 8
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.