Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce klimatizace a větrání


Vás zve na seminář
VĚTRÁNÍ POBYTOVÝCH PROSTOR
20. září 2004 - Masarykova kolej ČVUT v Praze

Tématem semináře je větrání velkých pobytových prostor kulturních zařízení - divadel, multikin, kin, koncertních sálů a dalších. Vzhledem k tomu, že v dané oblasti chybí jakékoli legislativní požadavky, chtěli bychom posluchače seznámit se základními požadavky a principy větrání těchto prostor stanovenými na základě dlouholetých zkušeností projektantů i provozovatelů zařízení a ukázat jejich uplatnění na již realizovaných projektech.

Seminář je určen pro architekty, projektanty i investory, provozovatele, pracovníky hygienické služby i všechny ostatní zájemce o tuto problematiku.


Přednášející: Ing. Jiří Petlach, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Jan Červenák a Ing. Václav Šimánek
Odborný garant: Ing. Zuzana Mathauserová

Časový program semináře:

  8.30 Prezence účastníků
  9.00 Zahájení, odborné přednášky
13.30 Diskuse, závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
Masarykova kolej ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 - metro trasa "A" - stanice Dejvická.
20. září 2004

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      990,-
- pro ostatní         1100,-

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 08 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději do 13. 9. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Ubytování
Pořadatel semináře ubytování nezajišťuje.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama