Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace


Vás zve na seminář
ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA HYGIENU VNITŘNÍCH VODOVODŮ
A NOVINKY V LIDVIDACI ODPADNÍCH VOD

22. září 2004 - Praha

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na seminář věnovaný novinkám a nejaktuálnějším problémům současnosti z oblasti ZTI - tentokrát kanalizaci a likvidaci odpadních vod, což je problém, který je vzhledem k závazkům k EU skutečně "horký". Dovoluji si použít výstižných slov představitele firmy Asio: "Nové technické předpisy přímo prší. V dešti Vás stát nenecháme ...".

I v oblasti hygieny vodovodů se situace dále vyvíjí. Připravujeme novinku - informaci podáme na semináři.

Seminář je uspořádán formou firemních přednášek o správném řešení podle nových předpisů, o praktických zkušenostech a v neposlední řadě i o výrobcích, které novým předpisům vyhovují. Přednášející budou rádi za Vaše dotazy.

Těším se na viděnou

Ing. Dagmar Kopačková
oborný garant semináře


Program semináře:

 8.30 Prezence
 9.00 Zahájení, úvod - Ing. Dagmar Kopačková
Ing. David Behner - Osma s.r.o. - Novinky v potrubních systémech

SKOLAN dB tiché odpadní trubky a tvarovky - novinka pro domovní kanalizaci (akustika a hygiena vnitřního prostředí budov), kanalizační revizní šachty (teplotní a mechanická odolnost, zanášení, ochranná pásma, řešení detailů při umístění ve volném terénu, ve vozovce, v různých hloubkách a dodatečné napojení nových větví, OSMAdren - ohebné drenážní trubky z HDPE (správná pokládka - nejlepší ochrana proti zanášení, filtrační schopnosti, likvidace dešťových vod).
Ing. Karel Plotěný - Asio Brno spol. s r.o.: Novinky v likvidaci odpadních vod
Např. komunální odpadní vody - řešení malých zdrojů, zasakování - požadavky norem a legislativy, odstraňování fosforu (technická řešení a požadavky legislativy), potrubní rozvody na ČOV, lapáky tuků, odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch (změny u odlučovačů lehkých kapalin).
11.00 Přestávka na kávu a občerstvení
11.15 Splnění ČSN EN 1717 - ochrana vnitřního vodovodu v konkrétních případech
Např. náležitosti připojení na hadici, uzávěr s vodoměrem pod omítku, jak jednoduše a správně vyřešit hydrauliku cirkulace teplé vody. Automatické cirkulační ventily, možnosti funkce včetně možnosti termické desinfekce, materiálové varianty armatur včetně nerezu.
Novinky Kemper - stavebnicový systém, firemní materiály v ČJ.
13.00 Diskuse, závěr semináře

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
22. září 2004 - Masarykova kolej ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6 - metro trasa "A" - stanice Dejvická.

2. Účastnický poplatek
Účast na semináři je zdarma.

3. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete nejpozději do 17. 9. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem, předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

4. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

5. Cestovné
Hradí vysílající organizace.


Spolupořádající firmy


OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec
tel.: 565 777 111, fax: 565 777 123
KEMPER
Holubova 11,
150 00 Praha 5 - Radlice
tel.: 602 640 863
ASIO, s. r. o.
Tuřanka 1, 627 00 Brno
tel.: 548 428 111, fax: 548 428 100

Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201 
 
Reklama