Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČVUT v Praze vyrábí celoobličejové masky pro lékaře v první linii zdarma

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s pracovní skupinou covid19cz.cz vyvinulo celoobličejové masky. Na designu masky se podíleli David Miklas, Martin Hřeben, Robin Fišer a Pavel Koníř.

Projekt těchto celoobličejových respirátorů je sestaven z potápěčských masek. Byl vytvořen prototyp, který byl otestován ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde se ověřila jeho funkčnost. Součástí masky je vojenský filtr P3R. Filtrace je 99,999 % a vyšší. Filtr je tedy oproti FFP3 respirátorům výrazně účinnější. Filtr lze také sterilizovat a opakovaně používat.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček zajistil finance na tento projekt a pod záštitou ČVUT v Praze se výroba masky začala realizovat. „Poděkování patří také společnostem Decathlon, Sportisimo, které darovaly několik kusů masek k vytvoření prototypu a následně nám za zvýhodněných podmínek prodaly veškeré masky, které měly ve skladu. Dále děkuji panu Josefu Průšovi, který na 3D tiskárně tiskne redukce,” uvedl rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Masky se montují na půdě ČVUT v Praze v přízemí Rektorátu a s prostory pomůže i městská část Praha 6. Masky jsou určeny pro Integrovaný záchranný systém, lékaře v první linii, kterým jsou dodávány zdarma. V první vlně se vyrábí asi 2 200 masek s denní kapacitou asi 400 ks. Na cestě je dodávka dalších 10 tis. masek ze společnosti Decathlon.

Mé velké poděkování patří také celé řadě dobrovolníků včetně dobrovolníků z farnosti Bubeneč, kteří nám pomáhají s logistikou a výrobou dílů v rámci celé ČR,“ dodává rektor ČVUT doc. Petráček.

Více informací naleznete zde www.covmask.cz.
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1 620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.-200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.-250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.-250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 251.-300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.-350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

COVID19CZ je společná aktivita několika českých technologických firem a IT nadšenců zaměřená na pomoc v boji s nákazou COVID-19. Smyslem aktivity je nabídnout moderní technologie i pomoc s komunikací tam, kde mohou usnadnit boj s virovou nákazou, ať již zpřístupněním informací nebo třeba datovou analýzou usnadňující detekci ohnisek šíření nákazy. V současné době probíhají intenzivní jednání se státní správou o tom, který z přístupů, technologií či aplikací by pomohl jak hygienikům, ministerstvu zdravotnictví, tak například zdravotnickému personálu i dobrovolníkům zvládat nákazu. K dispozici je více jak 500 nadšenců z řad IT specialistů, kteří jsou ochotni investovat svůj čas do přípravy potřebné chytré aplikace a technicky kvalitního řešení, které zároveň maximálně respektuje soukromí uživatelů.

David Miklas je technologický podnikatel, který stojí za projekty Keelcraft.com a L410simulator.cz.
Martin Hřeben je přední český designér ze společnosti Prototypum.
Robin Fišer je zakladatel výrobce jízdních kol Repete.
Pavel Koníř je softwarový vývojář ve společnosti Konir.cz.

 
 
Reklama