Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání spalovacích vlastností jednotlivých druhů paliv a energií

Komplexní porovnání fyzikálních a spalovacích vlastností jednotlivých druhů paliv zahrnuje kromě spalného tepla, výhřevnosti, stechiometrických objemů spalovacího vzduchu i množství vznikajících spalin.

Aktuální druhy paliv a energií pro výrobu tepla
V současné době se pro výrobu tepla v domácnostech používají tyto druhy paliv a energií:
  • zemní plyn
  • propan
  • uhlovodíkové topné směsi (propan - butan)
  • hnědé uhlí
  • hnědouhelné brikety
  • koks
  • palivové dřevo
  • elektřina
  • ELTO

Fyzikální a spalovací vlastnosti paliv
V tab. 27 jsou uvedena složení plynných paliv.

Složení plynu
obj. %
Tranzitní
ZP
Norský
ZP
Propan P - B
zimní směs
P - B
letní směs
CH4 98,39 85,80 - - -
C2H6 0,44 8,49 - 0,15 0,10
C3H8 0,16 2,30 100 58,85 45,60
C4H10 0,07 0,70 - 41,00 54,30
C5H12 0,03 0,25 - - -
C02 0,07 1,5 - - -
N2 0,84 0,96 - - -
Tab. 27

V tab. 28 jsou uvedeny fyzikální a spalovací vlastnosti plynných paliv.

Fyzikální a spalovací vlastnosti plynných paliv Tranzitní
ZP
Norský
ZP
Propan P - B
zimní
P - B
letní
Spalné teplo Hs [kWh.m-3](0°C)
[kWh.m-3](15°C)
[MJ.m-3] (0°C)
[MJ.m-3] (15°C)
11,05
10,48
39,79
37,72
12,17
11,54
43,82
41,54
28,12
26,65
101,24
95,96
31,91
30,24
114,9
108,91
33,19
31,46
119,5
113,27
Výhřevnost Hi [kWh.m-3](0°C)
[kWh.m-3](15°C)
[MJ.m-3] (0°C)
[MJ.m-3] (15°C)
9,96
9,44
35,87
34,0
11,2
10,44
39,65
37,59
25,89
24,54
93,21
88,35
29,44
27,9
106,0
100,48
30,64
29,04
110,3
104,55
Stechiometrické objemy
kyslíku V02T [m3.m-3] (0°C) 2,003 2,205 5,10 5,8 6,04
vzduchu VVT [m3.m-3] (0°C) 9,555 10,523 24,37 24,7 28,8
suchých spalin VssT [m3.m-3] (0°C) 8,56 9,46 22,31 25,40 26,45
vlhkých spalin VsT [m3.m-3] (0°C) 10,47 11,49 26,22 29,74 30,94
C02 max [%] 11,72 12,05 13,68 13,83 13,87
Hustota ρn [kg.m-3] (0°C) 0,73 0,846 2,01 2,3 2,4
Poměrná hustota d [-] 0,5646 0,6543 1,555 1,78 1,86
Wobbe číslo horní Ws [kWh.m-3](0°C)
[kWh.m-3](15°C)
[MJ.m-3] (0°C)
[MJ.m-3] (15°C)
14,71
13,94
52,96
50,2
15,05
14,27
54,18
51,36
22,55
21,73
81,18
76,95
23,91
22,66
86,12
81,63
24,33
23,06
87,62
83,05
Wobbe číslo dolní Wi [kWh.m-3](0°C)
[kWh.m-3](15°C)
[MJ.m-3] (0°C)
[MJ.m-3] (15°C)
13,23
12,54
47,63
45,14
13,74
13,02
49,48
46,9
20,76
19,68
74,74
70,85
22,06
20,91
79,45
75,31
22,46
21,29
80,87
76,66
Teor. spal. teplota
(bez disoc.) tad
[°C] 2 035 2 064 2 132 2 133 2 133
Meze zápalnosti dolní LD [%]
horní LH [%]
5,3
13,3
4,9
13,0
2,5
9,3
2,3
8,4
2,3
8,2
Zápalná teplota [°C] 600 590 470 430 420
Max. spalovací
rychlost un max
[m.s-1] 0,382 0,385 0,41 0,43 0,43
Tab. 28

V tab. 29 jsou uvedena průměrná hmotnostní složení pevných a kapalných paliv.

Průměrná
složení hmot. %
Hnědé uhlí
(ořech)
Brikety
hnědo - uhelné
Koks Dřevo borové
(část. vyschlé)
Topná
nafta
Popel 25 - 35 14 - 16 18 - 22 0,5 - 0,8 -
C (v hořl.) 72 - 76 80 - 82 92 - 95 48 - 52 86 - 88
H2 (v hořl.) 6 - 8 3 - 4 1 - 2 8 - 10 12 - 14
O2 (v hořl.) 15 - 18 8 - 12 1 - 2 40 - 45 -
N2 (v hořl.) 1 - 3 1 - 2 1 - 2 0,5 - 1 -
O2N2 (v hořl.) - - - - 0,2 - 0,3
S (v hořl.) 3 - 4 1 - 3 0,5 - 1 0,05 0,2 - 0,3
Tab. 29

V tab. 30 jsou uvedeny informativní hodnoty spalovacích vlastnostích pevných a kapalných paliv.

Spalovací vlastnosti
pevných paliv
Hnědé uhlí
(ořech)
Brikety
hnědo - uhelné
Koks Dřevo borové
(část. vyschlé)
ELTO
Spalné teplo Hs [kWh.kg-1] 5,45 5,6 7,8 4,4 12,6
[MJ.kg-1] 19,6 20,2 30,0 15,9 45,2
Výhřevnost Hi [kWh.kg-1] 5,0 5,15 7,6 4,0 11,7
[MJ.kg-1] 18,0 18,5 27,0 14,6 42,0
Stechiometrické objemy
vzduchu VVT [m3.kg-1] 4,7 4,8 7,2 3,8 11,1
vlhkých spalin VsT [m3.kg-1] 5,0 5,1 7,3 4,3 11,9
Tab. 30

Spalovací vlastnosti pevných paliv, které jsou na trhu, se od hodnot uvedených v tabulce 30 mohou podstatně lišit (např. podle místa těžby uhlí nebo vlhkosti dřeva.

 
 
Reklama