Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém vytápění a chlazení kapilárními rohožemi G-TERM

Kapilární rohože G-TERM jsou systémem sestávajícím z kapilár malých průměrů a relativně malých odstupů (10 - 30 mm), svedených do sběrných trubic. Svojí jedinečností se kapilární rohože funkcí a formou orientují na prověřenou technologii a umožňují tak maximálně přirozené vytápění a chlazení.

Regulační technika zajišťuje potřebný komfort a nabízí mimo jiné potřebnou ochranu systému. Vytápění vyžaduje regulaci tepla k regulaci přívodní teploty v závislosti na potřebné povrchové teplotě. Malý průměr kapilárních trubiček zajišťuje nízkou konstrukční výšku podlahy. Proto se znamenitě hodí pro rekonstrukce s dodatečnou montáží podlahového, ale i stěnového a stropního topení a chlazení.

Rozdílem oproti běžnému podlahovému topení je to, že teplo je dodáno těsně pod pochozí plochou. To umožňuje rychlý reakční čas systému topení a chlazení s nižšími teplotami proudící vody v kapilárních rohožích.


Výhody vytápění G-TERM kapilárními rohožemi oproti běžným systémům
Základní výhody vytápění ploch G-TERM kapilárními rohožemi proti klasickým systémům:


podlahové topení (příklad)

stěnové topení (příklad)

stropní chlazení/topení (příklad)
rovnoměrný průběh teploty po celém vyhřívaném povrchu
který je umožněn
  • desetkrát menší roztečí mezi jednotlivými kapilárními trubicemi
  • malým rozdílem teplot mezi přívodem teplonosného média a zpátečkou
velmi krátký reakční čas systému vytápění
způsobený
  • o 75 % nižším objemem nemrznoucí směsi v systému
  • o 100 % větší teplosměnnou plochou G-termálních kapilárních rohoží oproti jiným systémům
o 20 % nižší investiční náklady

až o 50 % nižší provozní náklady
díky
  • zcela rovnoměrnému průběhu teplot
  • systému zdroje tepla z tepelných čerpadel

Pokud uvažujeme podlahové topení, jsou kapilární rohože G-TERM nataženy na únosný základ (roznášecí vrstvu) v samonivelační stěrce těsně pod povrchem. Únosnost tenké vrstvy stěrky není díky kapilární rohoži oslabena. S tenkou vrstvou omítky je též počítáno u stěnového topení a stropního topení a chlazení. Rohože jsou mezi sebou a propojení do potrubí až k rozdělovači dle předpisů spojovány svařováním plastů.

Rohože jsou připojeny přes potrubí pro přívod a zpátečku a cirkulaci na zdroj tepla dle dispozice. Ekonomické výhody tohoto systému podlahového topení jsou rozhodně v tom, že kapilární rohož již s přívodní teplotou, která je jen nepatrně vyšší než teplota pokojová, odvádí vysoký výkon.

To přináší možnost využití "alternativních energií" - tepelná čerpadla, solární panely. Dokonce i samotné běžné podlahové vytápění dosahuje zřejmé energetické úspory, tzn. že můžeme vytápět již s nízkou přívodní teplotou (pod 40°C).

V zásadě platí obecné instalační pokyny. Veškerá potrubní síť kapilárních rohoží musí být zhotovena z materiálů nepodléhajících korozi: plasty, nerez, měď, mosaz a bronz. Jiné materiály mohou vyvolat zanášení systému a tím způsobovat poruchy. Je třeba hydraulicky oddělit topné okruhy radiátorů a kapilárních rohoží pomocí výměníku a oběhového čerpadla, čímž je zároveň zajištěna neomezená životnost kapilárních rohoží a v letních měsících chlazení do samostatného okruhu.


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...